Maier: Přijde i doba po koronaviru

Maier: Přijde i doba po koronaviru

ŠKODA SVĚT ZA OPONOU

Předseda představenstva ŠKODA AUTO Bernhard Maier o aktuálních výzvách, následcích pandemie koronaviru a výhledu do budoucnosti.

6. 4. 2020

Sešli jsme se u virtuálního rozhovoru. Jak probíhá práce z domova?
Překvapivě dobře. Zasedání představenstva probíhají virtuálně, téměř všechna ostatní jednání probíhají online a kromě toho máme ještě e-mail a telefon. Přesto se už těším na osobní setkání, která jsou prostě nenahraditelná. Už dnes mnohým z nás chybí a určitě jejich význam nyní přehodnotíme.

Jak jste ve ŠKODA AUTO v prvních dnech reagovali na krizi související s koronavirem?
V tak mimořádné situaci, jako je tato, bylo rozhodující jednat rychle a důsledně. Okamžitě jsme zřídili krizový tým, abychom posbírali všechny relevantní informace a nastavili efektivní procesy a struktury. Nejvyšší prioritou je pro nás zdraví našich zaměstnanců i celé společnosti. Z tohoto důvodu jsme 18. března přerušili výrobu ve všech třech českých závodech a přizpůsobili tomu i své dodavatelské řetězce. Soustředíme se nyní na to, abychom dobu výrobní odstávky efektivně využili a zajistili plynulý opětovný rozjezd výroby. Některé činnosti musí běžet dál, například naše elektrárna nebo dodávky náhradních dílů. Pokračujeme dále také na celé řadě projektů, například vývojových. Velká část jde však naštěstí plnit v režimu home office.

Původně se měla výroba opět rozběhnout 6. dubna. Teď jste odstávku prodloužili až do 20. dubna. Proč?
Jelikož byla prodloužena vládní opatření na zastavení pandemie koronaviru v tuzemsku i zahraničí, zůstávají také naše dealerství nejen v České republice, ale i v mnoha dalších zemích Evropské unie i nadále zavřena. Ani činnost našich dodavatelských řetězců a zásobování díly ještě nebyly obnoveny. I kdybychom teď rozběhli výrobu, chyběly by nám důležité díly, například z jihoevropských zemí. Znovuobnovení výroby v našich závodech by se mělo z důvodu úzkého propojení výrobců a dodavatelů plánovat v celoevropském rozsahu.

Dejme tomu, že se 20. dubna opět rozjedete: jak chcete ochránit zdraví zaměstnanců? Koronavirus se do té doby zřejmě porazit nepodaří.
Aktuálně pracujeme na konceptu bezpečné výroby i práce v kancelářích, abychom zaměstnance co nejlépe ochránili, a to zejména tam, kde lidé pracují v těsném kontaktu, například ve výrobě. Počítáme s rozsáhlými ochrannými opatřeními, ať už se jedná o dostatek respirátorů nebo dezinfekčních prostředků. Ty už dnes používají všichni zaměstnanci, kteří vykonávají práci, kterou je nutné zajistit i během výrobní odstávky.
 

Solidarita, důvěra a rozvážnost

Jak tvrdě koronavirus ŠKODA AUTO zasáhl?
Naše trhy po celém světě byly zasaženy citelně. Momentálně dosahujeme nízkých tržeb, zatímco fixní náklady samozřejmě běží dál. To pro nás představuje enormní zátěž, a proto velmi vítám, že česká vláda v této nelehké situaci rychle a bez zbytečné byrokracie podporuje ekonomiku – například v podobě programu Antivirus, což je podpora srovnatelná s německým systémem Kurzarbeit. Taková opatření však nejsou neomezená. Pro celou společnost bude důležité, abychom v příštích dnech a týdnech našli rovnováhu mezi co nejlepší ochranou občanů před nákazou a zajištěním ekonomiky i pracovních míst.

foto-Maier-1Předseda představenstva ŠKODA AUTO Bernhard Maier

Dokážete již určit, jaké finanční důsledky pandemie koronaviru firmě způsobí?
Ne, na to je ještě příliš brzy. Pozitivní je, že jsme doposud solidně hospodařili a v současné chvíli disponujeme dostatečnou likviditou. ŠKODA v uplynulých letech dosáhla rekordních výsledků. Ano, teď nás bolí každé auto, které nesjíždí z linky. Už několik let jsme vyráběli na samé hranici kapacity. Tento výpadek výroby se ale letos pravděpodobně už nepovede zcela dohnat. O to víc doufáme, že se pandemii koronaviru podaří co nejdříve utlumit, abychom mohli uspokojit mnoho zákazníků, kteří na naše vozy čekají. S moderním a širokým modelovým portfoliem jsme ale připraveni, jakmile se obchody opět otevřou, veřejný život zase ožije a ekonomika znovu rozjede. I přes současnou situaci ale zůstávám optimistou a věřím, že naše automobilka z ní vyjde silnější než kdy dřív. I proto, že jsme se jako velká škodovácká rodina v těchto časech ještě více semkli a dokazujeme to, co nás charakterizuje: solidarita, důvěra a rozvážnost. Chtěl bych poděkovat všem škodovákům, kteří tuto situaci skvěle zvládají. Dík patří také našemu sociálnímu partnerovi, Odborům KOVO.

Věříte tedy, že krizí projdete bez propouštění?
V roce 2015 jsme Strategií 2025 definovali jasný růstový plán, který funguje. A chceme v něm pokračovat i po odeznění současné náročné situace. Přijde i doba po koronaviru. Naší nejvyšší prioritou je udržet všechny škodováky na palubě.

Jaké budou podle vás dopady pandemie koronaviru na světovou ekonomiku?
Globálně propojené obchodní toky světové ekonomiky byly významně zasaženy. Dopady dnes ještě neumí nikdo přesně předpovědět. Budou však větší než v krizích posledních desetiletí. Čím déle bude zastaven veřejný život a ekonomika, tím větší je nebezpečí, že bude oslaben náš obecný blahobyt, který jsme si v minulých letech vybudovali. Proto tuto výzvu zvládneme pouze společně, koordinovaným mezinárodním úsilím. Solidarita, kterou budeme potřebovat pro odstranění vzniklých škod, bude muset být ještě větší než ta, kterou prokazujeme nyní.

Co tím přesně myslíte?
Více než dosud teď bude důležitá celoevropská soudržnost, abychom po krizi mohli společně znovu začít. Považuji například za důležité diskutovat o eurobondech či jiných alternativních opatřeních, abychom dlouhodobě posílili Evropskou unii. ŠKODA AUTO je součástí globálně působícího koncernu, který má své kořeny v Německu a Evropě. Pro naše hospodářství, např. pro volný pohyb zboží, a pro demokratickou společnost je podle mého názoru nezbytně nutná silná, sjednocená Evropa.
 

Umíme se velmi rychle přizpůsobit novým formám práce

Aktuální situace je velice nejistá. Jak dokážete vůbec plánovat?
Pracujeme na několika scénářích, abychom byli připraveni na všechny varianty. Na základě vývoje dřívějších zdravotních krizí vypracovali odborníci tzv. „V-scénář “. Takový vývoj by byl ještě zvládnutelný. Podle tohoto scénáře budeme sice krátkodobě čelit velkému propadu, ze kterého se ale rychle dostaneme a dokonce posílíme. První náznaky takového scénáře teď vidíme v Číně. Jsem přesvědčen o tom, že to zvládneme i v Evropě – s pomocí ochranných opatření pro zaměstnance, ale především se správným přístupem. Kromě toho budou nutné rozsáhlé stimuly v podobě podpůrných programů a úvěrů od jednotlivých vlád. Jsem rád, že řada zemí Evropské unie už o takových opatřeních jedná. Jedině tak bude „V-scénář“ vůbec přicházet v úvahu. V sázce je mnoho. Národní egoismus nevede k cíli, tedy k vytvoření potřebné rovnováhy mezi lidskostí, morálkou a ekonomikou jakožto základu života.

foto-3D-respiratoVytištěný respirátor CIIRC RP95-3D

I podniky různými způsoby podporují veřejnost. Co dělá ŠKODA?
Pomáháme různými způsoby. Náš technický vývoj například společně s Výzkumným a inovačním centrem pro pokročilou průmyslovou výrobu (RICAIP) a Českým institutem informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) vyrábí na 3D tiskárnách respirátory kategorie FFP3, které české nemocnice nutně potřebují. Kromě toho jsme prostřednictvím platformy HoppyGo poskytli více než 200 vozů značky ŠKODA a 150 elektrických skútrů z flotily BeRider pro zdravotnickou podporu a pro lidi, kteří nutně potřebují být mobilní. Také v Indii, kde jsme převzali odpovědnost za celý koncern Volkswagen, vyrábí naši zaměstnanci v závodě v Púně ochranné štíty, které darují tamním zdravotníkům.

Jak ovlivní koronavirus vaši strategii elektromobility?
K dnešnímu dni se na našich plánech nic nemění: do konce roku 2022 nabídneme zákazníkům deset částečně či plně elektrifikovaných vozů ŠKODA. Ještě letos představíme model ENYAQ iV, náš první model, který byl od samého počátku koncipován jako čistě elektrický.

Co krize naučila vás osobně?
Napadá mě víc věcí: neměli bychom třeba nic považovat za samozřejmost. Zejména prosté, základní věci z každodenního života. Těch si teď znovu učíme vážit. Zjistil jsem také, že pokud jde o komunikaci a digitalizaci, jsme mnohem dál, než jsme si v dobách před koronavirem mysleli. Umíme se velmi rychle přizpůsobit novým formám práce. Tuto efektivitu digitální komunikace budeme dál využívat i po odeznění krize. A v neposlední řadě: po krizi možná paradoxně zjistíme, že jsme si kvůli koronaviru sice udržovali větší fyzický odstup, ale že nás všechny nakonec ještě více sblížil. A to je důvod, proč i přes současnou nejistotu je pro mě jedna věc jistá: každá krize, i tato, v sobě pro nás pro všechny skrývá zároveň i příležitost.