Porovnejte si sami: Foto archivu z 50. let a dnešní foto

Zkopírujte kód a vložte jej do své stránky:

Práce archivářů už dávno není jen nějaké přerovnávání papírů a uklízení krabic do depozitářů. Rozhodně ne v případě archivu společnosti ŠKODA AUTO.

ŠKODA je jednou nejstarších automobilových značek na světě a její historie je tak nesmírně bohatá. Není proto divu, že má velmi rozsáhlý a vysoce organizovaný archiv, který stojí přesně v místech, kde na konci 19. století začínali pánové Václav Laurin a Václav Klement s výrobou jízdních kol a motocyklů.

Historie značky je však důležitá i dnes, a to téměř na každém kroku. Zaměstnanci a spolupracovníci firemního archivu chystají nebo se spolupodílejí na přípravě výstav v muzeu, brožur o historii, připravují podklady pro představenstvo, tiskové zprávy, dny otevřených dveří. Vyhledávají dokumenty pro akce marketingu, motorsportu nebo sponzoringu. Ale vědí třeba i to, kde jsou v areálu závodu v Mladé Boleslavi zasypané podzemní kryty, což je informace důležitá při plánovaných modernizacích a rozšiřování výrobních prostor. Na archiváře se tak obracejí lidi doslova z celé firmy. Kromě toho ale ročně přijde na čtyři tisíce dotazů od lidí mimo automobilku. Archiv má i spoustu vlastních aktivit propagujících tradici značky ŠKODA AUTO. Těmi nejviditelnějšími jsou cyklus přednášek „Neobyčejné příběhy“ v muzeu nebo ve spolupráci s kolegy z oddělení marketingu postupně se rozšiřující unikátní interaktivní stránka o historii společnosti ŠKODA Heritage.

 

Statistics_cz_1

Že jsou všechny historické dokumenty o značce ŠKODA pohromadě, není tak úplná samozřejmost, jak by se mohlo zdát. Velká část z nich automobilce nepatří. Po 2. světové válce byla automobilka zestátněna včetně veškerých dochovaných archivních dokumentů. Když se pak v roce 1991 stala součástí koncernu Volkswagen, zástupci státu a nového vlastníka se dohodli, že veškeré archivní dokumenty do roku 1990 s výjimkou věcí týkajících se modelu FAVORIT, zůstanou v majetku státu, všechno ostatní bude ve vlastnictví současného majitele.

ŠKODA AUTO má ale se státem dohodu, že bude plně využívat a spravovat kompletní fond unikátních historických dokumentů týkajících se značky, ať už jí patří, nebo ne. Jsou zde uloženy i dokumenty firem, které se kdysi s automobilkou sloučily, jako například továrny Svoboda, Dobrý, Zahrádka či Kotek, samozřejmě předchůdců současné automobilky (L&K, ASAP, AZNP) a také jednotlivých organizací, které v automobilce působily, např. ROH a SSM.

Archive-agreement-Laurin_Klement

První smlouva mezi Laurinem a Klementem

Naše vstřícnost tak pomáhá oživit historii značky ŠKODA.

Díky tomu mohou stovky zájemců ročně navštívit badatelnu archivu ŠKODA AUTO. Jde především o majitele veteránů, kteří potřebují najít technickou dokumentaci k některému vozu, studenty a novináře, kteří chtějí zjistit podrobnosti o událostech či lidech. „Pomáháme sběratelům získat přesné informace, jak mají svoje auta upravit do původní podoby, vystavujeme certifikáty jejich pravosti.

Asistujeme studentům a dalším badatelům v jejich práci a pomáháme kolegům z ostatních oddělení získat podklady pro různé projekty. Naše vstřícnost tak pomáhá oživit historii značky ŠKODA,“ říká Irena Hozáková, zaměstnankyně archivu. Pokud byste měli o služby badatelny zájem, je potřeba se dopředu objednat, ale počítejte s tím, že většinou bývá na měsíc dopředu plno.

Archive-document-company-Ant-Dobry

Dokumentace k jiným firmám, které se spojily s automobilkou, v tomto konkrétním případě krásný plakát, litografie k podniku pana Dobrého – strojírna a slévárna u Dobrých byla tam, kde je dnes Zákaznické centrum

Archiv má v současné době dva hlavní depozitáře. V tom „nejhlavnějším“ v budově muzea jsou uloženy veškeré archivní materiály do 90. let minulého století mapující celý „život“ firmy od okamžiku, kdy se pánové Laurin a Klement dohodli na spolupráci. Jde o fotografie, prospekty, knihy, články, časopisy, důležité smlouvy a korespondenci, informace ke všem produktům včetně vývojových protokolů a nejstarší část technických výkresů do 20. let minulého století. Zbytek výkresové dokumentace a novodobé archiválie o životě automobilky jsou uloženy v nově rekonstruovaných prostorách v areálu závodu. V obou se musí udržovat stálá teplota 18 stupňů Celsia a vlhkost 50 %.

Archive-new-depositary-2

Záběry z nově upravených prostor v novém depozitáři, kde jsou mimo jiné uloženy výkresy od 30. let 20. století do poloviny 90. let.

Archive-divider-black

Jaké zajímavosti firemní archiv skrývá?

Archive-equipment

1) Archiv, to nejsou jen papírové dokumenty. Informace jsou uloženy i na CD, DVD, digitálních kazetách BETA, VHS nebo filmových pásech. To všechno musí umět pracovníci v případě potřeby přehrát. Proto se v archivu nachází i tato malá „exkurze do historie přehrávací techniky“.

Archive-documents-1

2) Až do druhé poloviny 60. let minulého století nebylo hlavním identifikačním údajem vozidla číslo karoserie, ale číslo motoru. Od 60. do 80. let se za hlavní identifikátor vozu bralo číslo karoserie. A VIN, tak jak ho známe dnes, se u nás začalo používat až v první polovině 80. let. V archivu ŠKODA AUTO jsou proto uloženy i tzv. Knihy motorů, kde se ručně zapsalo každé vyrobené auto a datum, kdy bylo vyrobeno nebo prodáno. Pro první polovinu 20. století se většinou dočteme i barvu vozu nebo jméno prvního majitele.

Archive-documents-2

3) Důležitým historickým dokumentem je písemná smlouva Václava Laurina s Václavem Klementem, potvrzující založení společného podniku a řešící řadu detailů jeho provozování. Dokument pochází z 31. 3. 1903, je první písemnou smlouvou a mj. dokládá, že původní smlouvu spolu Laurin s Klementem uzavřeli jen „rukoudáním“: „Smlouva tato jest písemným stvrzením ústně učiněné smlouvy“ z počátku jejich podnikání. V té době nešlo o nic výjimečného, nejen mezi partnery v podnikání byla poctivost a čestné jednání na prvním místě.

Archive-Masaryk

4) Z archivářského hlediska je nejcennější návštěvní kniha vzácných návštěv v automobilce. Stručný zápis se zachoval například od prezidenta Masaryka z návštěvy v roce 1919 (na fotografii). K vidění jsou dále třeba podpisy jeho syna Jana, prezidenta Zápotockého, různých ministrů, tuzemských i zahraničních delegací, například z arabských zemí, Severní Koreje nebo Číny, ale třeba také podpis Miss USA Charlotty Sheffieldové z roku 1957.

Archive-letters-Laurin

5) Nejstarší věcí v archivu jsou dopisy, které Václav Laurin posílal domů ze svého studijního pobytu v Drážďanech v letech 1892 a 1893.

Archive-divider-white

Minirozhovor

Jak dlouho už v archivu pracujete a co vás sem přivedlo?
Nedávno to bylo 19 let. Od mala jsem se zajímal o dějiny techniky, později na vysoké škole jsem přidal zájem o hospodářské a sociální dějiny. A když jsem na počátku roku 1999 uviděl inzerát, že se hledá vedoucí archivu, neváhal jsem ani trochu a přihlásil se do výběrového řízení.

Archiv rozšiřujete také o věci ze soukromých sbírek. Jak to probíhá a co zajímavého se vám povedlo tímto způsobem získat?
Většinou nás osloví majitel, že má doma staré fotografie nebo jiné staré dokumenty. Buď je získal dědictvím, koupí, nebo vzešly z jeho vlastní práce. Písemné dokumenty, jako různé zkušební zprávy, nám většinou předají jako dar. Fotografie většinou kupujeme. Poradíme se s ostatními kolegy v muzeu, probereme, co by se nám mohlo hodit, abychom nekupovali duplikáty nebo balast, a zkusíme odhadnout cenu. Většinou se s majiteli rozumně dohodneme, přemrštěné a nerealistické požadavky odmítáme.

Archive-Lukas-Nachtmann_1
Lukáš Nachtmann

koordinátor archivu

JAK VIDÍTE ARCHIV ŠKODA AUTO ZA 20 LET?
Určitě bude více digitalizován. Naskenují se a do databáze vloží historické dokumenty, které už tu máme ve fyzické podobě. Také se nám podaří získat i data nebo celé systémy s údaji o vyrobených vozech, jejich výbavách, motorizaci apod.

Věřím, že se nám podaří přesvědčit kolegy a spolupracovníky ve firmě, že samo se nic nezaarchivuje – buď musí do archivu předávat dokumenty k archivaci, nebo musí přispět k tomu, že budou elektronické dokumenty a informace vkládat do nějakého bezpečného digitálního archivu.

Archive-Lukas-Nachtmann_2

Archive-divider-white

Tato stránka používá cookies.

Více informací o zpracování Vašich osobních údajů na jejich základě a o Vašich právech naleznete v Informaci o zpracování osobních údajů prostřednictvím cookies a jiných webových technologií. Níže můžete udělit souhlas se zpracování osobních údajů rovněž pro statistiky a analýzu chování uživatele.