• cz

180605-Bezpečný-pátek-ŠKODA-AUTO-začíná-systematicky-pracovat-na-zvýšení-bezpečnosti-na-českých-silnicích

180605-Bezpečný-pátek-ŠKODA-AUTO-začíná-systematicky-pracovat-na-zvýšení-bezpečnosti-na-českých-silnicích

TISKOVÁ ZPRÁVA
Strana 1 z 5

ŠKODA Media Services
skoda-storyboard.com
media@skoda-auto.cz

Bezpečný pátek: ŠKODA AUTO začíná systematicky
pracovat na zvýšení bezpečnosti na českých silnicích

› ŠKODA AUTO se dlouhodobě a systémově zapojuje v tématice bezpečnosti, nyní přichází
s uceleným konceptem „Bezpečný pátek“
› Statistiky Policie ČR: V pátek umírá v důsledku dopravních nehod nejvíce osob
(2018: +12 % usmrcených osob v pátek, více než 90 % podíl na této smutné statistice měl
lidský faktor)
› Dopravní bezpečnost: Jeden z hlavních pilířů firemní strategie společenské odpovědnosti
„For Future“, jen v posledních pěti letech podpořila ŠKODA konkrétní projekty dopravní
bezpečnosti částkou 31 mil. Kč
› Výzkumný tým dopravní bezpečnosti působí v mladoboleslavské automobilce již 10 let,
za tuto dobu vyjeli experti týmu k více než 1 000 reálným dopravním nehodám
› Kompletní paleta vozů ŠKODA exceluje v nárazových testech Euro NCAP (European New
Car Assessment Programe), jejich bezpečnostní výbava poskytuje bezpečí celé posádce

Mladá Boleslav, 5. června 2018 – Téma aktivní a pasivní bezpečnosti vozů ŠKODA, stejně
jako dopravní výchova a prevence, patří ke klíčovým tématům, kterým se domácí
automobilka věnuje dlouhá léta. Po řadě dílčích projektů nyní přichází s uceleným
konceptem, který si klade za cíl vtáhnout do dění nejširší veřejnost a přispět tak
k popularizaci této problematiky a učinit české silnice bezpečnějšími. Má k tomu ty nejlepší
předpoklady. Během posledních deseti let analyzovali experti týmu výzkumu dopravní
bezpečnosti více než 1 000 reálných dopravních nehod, její experti se aktivně podílí na
školení a prevenci složek IZS a studentů škol, učitelů i široké veřejnosti. V posledních pěti
letech navíc podpořila mladoboleslavská automobilka řadu preventivních projektů na
podporu dopravní bezpečnosti nejen v lokalitách výrobních závodů částkou 31 mil. Kč.
Všechny aktuálně dostupné modelové řady obdržely od nezávislé organizace Euro NCAP
v době svého uvedení na trh špičkové pětihvězdičkové hodnocení bezpečnosti. Do konce
roku uspořádá ŠKODA AUTO řadu naučně-vzdělávacích akcí, jejichž prostřednictvím hodlá
demonstrovat svoji kompetenci na poli dopravní bezpečnosti a konkrétními kroky napomoci
ke snížení nehodovosti na českých silnicích.

V pátek je většina motoristů myšlenkami na víkendovém výletě s rodinou nebo na oslavě s přáteli.
Z důvodu tzv. „víkendové hlavy“ tak zřejmě umírá v tento den dle statistik Policie ČR nejvíce osob
na českých silnicích (01-04/2018: počet usmrcených osob + 11,5 % ve srovnání se stejným
obdobím loňského roku). ŠKODA AUTO se rozhodla na tento neblahý trend reagovat a zakládá
hnutí za bezpečný pátek, které chce učinit české silnice bezpečnějšími. Sama cítí zodpovědnost
za bezpečnost českých řidičů, neboť zdaleka nejvíce jich v ČR jezdí ve vozech ŠKODA. Proto se
neustále snaží zlepšovat prvky aktivní i pasivní bezpečnosti ve svých automobilech. Ani vůz
splňující nejvyšší bezpečnostní standardy však nedokáže řidiče ochránit ve všech případech a
za všech okolností. Hnutí za bezpečný pátek vyzývá nejen řidiče vozů ŠKODA, ale i všechny
ostatní, aby se přidali a pomohli změnit nebezpečné pátky na bezpečné.

Kampaní „Bezpečný pátek“ chce ŠKODA AUTO v České republice oslovit především rodiny
s dětmi, žáky i jejich pedagogy ve školách, mladé řidiče, ale také seniory. Do konce roku uspořádá
řadu naučně-vzdělávacích akcí, seminářů, workshopů a soutěží, jejichž prostřednictvím hodlá

https://www.skoda-storyboard.com/cs/category/media-cs/
mailto:media@skoda-auto.cz
http://www.bezpecnypatek.cz/
http://www.bezpecnypatek.cz/
http://www.policie.cz/clanek/statistika-nehodovosti-900835.aspx
http://www.policie.cz/clanek/statistika-nehodovosti-900835.aspx
TISKOVÁ ZPRÁVA
Strana 2 z 5

ŠKODA Media Services
skoda-storyboard.com
media@skoda-auto.cz

demonstrovat svoji kompetenci na poli dopravní bezpečnosti, technickou vyspělost svých vozů, ale
především konkrétními kroky napomoci ke snížení nehodovosti na českých silnicích. Aktuálně
připravuje spuštění multimediální aplikace pro názorné vzdělávání dětí – chodců.

„Ve ŠKODA AUTO vnímáme společenskou odpovědnost jako přirozenou součást firemní politiky již
od samotného založení podniku,“ říká člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO odpovědný
za oblast řízení lidských zdrojů Bohdan Wojnar. „V oblasti dopravní bezpečnosti podporujeme řadu
projektů po celé České republice, a to dlouhodobě. Bezpečný pátek otevírá příležitost pro
zastřešující koncept, který naše aktivity v oblasti zvyšování bezpečnosti prohloubí, jasně zaměří a
sjednotí pod jednu srozumitelnou a celospolečensky akceptovanou značku,“ dodává Bohdan
Wojnar.

Centrálním místem kampaně Bezpečný pátek je rozvíjející se webová prezentace
bezpecnypatek.cz, která bude sloužit jako informační rozcestník s přehledem konkrétních
nadcházejících aktivit, možnostmi zapojení se, přehledem partnerů i odpovídajícími tipy a radami
jak ochránit sebe nebo svůj vůz. Výhledově bude rovněž možná dohoda individuální prezentace
dopravní bezpečnosti a proškolení pedagogů základních škol v jednotlivých okresech. Komunikační
podpora zahrnuje širokou škálu aktivit i kanálů, včetně mediálních a bude zaměřena nejen
na zvýšení povědomí o Bezpečném pátku, ale především na vzdělávání široké veřejnosti v oblasti
dopravní bezpečnosti. Oficiální záštitu projektu poskytli: Dopravní police ČR, asociace Záchranný
kruh a nezisková organizace Tým silniční bezpečnosti. ŠKODA AUTO nabízí tuto platformu
k využití i dalším partnerům aktivním v oblasti bezpečnosti silničního provozu, a to včetně
relevantních státních institucí a jejich výkonných složek, které by měly zájem zapojit se pro dobro
společné věci. Značka ŠKODA rovněž uvítá mediální partnery projektu, stejně jako výrobce
autosedaček, bezpečnostních doplňků pro chodce a další účastníky silničního provozu, kteří by
měli zájem podílet se na zvýšení bezpečnosti na českých silnicích.

Rizikové faktory pátečního provozu
Z dlouhodobých policejních statistik lze vyčíst, že nejvíce úmrtí při dopravních nehodách se stane
právě v pátek odpoledne (01-04/2018: +11,5% nárůst počtu usmrcených osob v pátek ve srovnání
se stejným období loňského roku). Dopravní psychologové přisuzují tento stav končícímu
pracovnímu týdnu, kdy se lidé snaží dohonit vše, co nestihli. Další pospíchají odpoledne domů,
protože je čeká víkend. Na silnice vyjíždějí také tzv. sváteční řidiči, kteří míří na víkendové nákupy,
na cesty za přáteli či příbuznými nebo na chalupy. Ve večerních hodinách se pak přidávají nehody
způsobené pod vlivem alkoholu. Ke konci pracovního týdne hraje roli rovněž stoupající únava
z pracovního vytížení, což může vést k tomu, že řidiči nevěnují tolik pozornosti situacím v hustém
pátečním provozu. Zvláště znepokojivý je trend posledních měsíců, který hlásí nárůst dětských
obětí zejména ve městech. Právě z tohoto důvodu bude významná část aktivit zacílena
na preventivní osvětu dětí i jejich pedagogů na prvním i druhém stupni základních škol.

Dopravní bezpečnost – klíčová součást společenské odpovědnosti ŠKODA AUTO „For Future“
Dopravní bezpečnost patří, vedle bezbariérové mobility, podpory technického vzdělávání a péče o
děti, k zásadním součástem politiky CSR. ŠKODA přispívá k větší bezpečnosti v obcích například
investicemi do výstavby a osvětlení přechodů pro chodce, rychlostních radarů či kamerových
systémů. V rámci prevence podporuje výstavbu dopravních hřišť a výuku dopravní bezpečnosti
nejen na školách. Již v předchozích letech odstartovala vlna akcí ve spolupráci s experty
z týmu výzkumu dopravní bezpečnosti s preventivním a edukativním charakterem v mnoha

https://www.skoda-storyboard.com/cs/category/media-cs/
mailto:media@skoda-auto.cz
http://www.bezpecnypatek.cz/
http://www.bezpecnypatek.cz/
http://www.policie.cz/clanek/statistika-nehodovosti-900835.aspx
TISKOVÁ ZPRÁVA
Strana 3 z 5

ŠKODA Media Services
skoda-storyboard.com
media@skoda-auto.cz

městech a školách po celé ČR, která bude letos pod hlavičkou Bezpečného pátku ještě
intenzivnější. Jejich cílem je informovat zábavnou formou děti a učitele ve školách a také širokou
veřejnost o tom, jak se správně a bezpečně chovat v silničním provozu. Atraktivní pomůckou jsou
ŠKODA vozy „v řezu“, na kterých lze snadno demonstrovat vyspělou techniku prvků aktivní a
pasivní bezpečnosti vozů. Již od roku 2012 ŠKODA AUTO také spolupracuje na interaktivním
edukačním portálu „Bezpečné cesty“ jehož je generálním partnerem. Portál nabízí praktické
informace o silniční bezpečnosti, věnuje se dopravní výchově, ale poskytuje třeba i rady, které se
hodí studentům autoškol. Vyhledávaným prvkem je interaktivní mapa ČR, která zobrazuje riziková
místa. Tu mohou uživatelé sami upravovat právě umístěním upozornění na nebezpečný úsek
v místě jejich bydliště a návrhem možné úpravy.

Výzkum dopravní bezpečnosti ve ŠKODA AUTO
Od roku 2008 působí ve společnosti ŠKODA AUTO zcela unikátní tým výzkumu dopravní
bezpečnosti. Věnuje se podrobné analýze příčin, okolností a průběhu různých silničních nehod a
vyhodnocuje, jak může vozidlo ještě více eliminovat následky nehody nebo nehodě zcela zabránit.
Díky tomu lze lépe pochopit chování vozů při dopravních nehodách, poznat úroveň jejich ochrany a
odhalit oblasti budoucích zlepšení. Poznatky z reálných dopravních nehod pomáhají při vývoji prvků
aktivní i pasivní bezpečnosti pro nové generace vozů ŠKODA. Další využití nacházejí
v preventivních programech a dopravní výchově dětí. Tým výzkumu dopravní bezpečnosti vytváří
unikátní audiovizuální materiály z nárazových testů, dbá na šíření informací a osvěty o bezpečném
cestování v automobilu a realizuje různá odborná školení. Ve spolupráci s Hasičským záchranným
sborem zajišťuje školení hasičů tak, aby vozy ŠKODA znali co nejlépe a mohli v případě potřeby
rychle a bezpečně vyprosit posádku z havarovaného vozu.

Špičková úroveň bezpečnosti vozů ŠKODA
Pro automobilku ŠKODA AUTO je bezpečnost jednou z nejvyšších priorit při vývoji nových vozů.
Nejedná se však pouze o bezpečnost posádky, nýbrž i ostatních účastníků silničního provozu.
Vysoké nároky jsou kladeny mj. na ochranu chodců nebo cyklistů, automobily jsou těmto
požadavkům stále lépe přizpůsobovány. Vozy ŠKODA musejí při vývoji splnit náročné interní
normy, které jsou v mnoha ohledech přísnější než legislativa Evropské unie. Proto nepřekvapuje,
že od roku 2008 obdržely všechny modelové řady ŠKODA, v době svého uvedení na trh, špičkové
pětihvězdičkové hodnocení bezpečnosti z pohledu konstrukce i vybavení asistenčními systémy.

Pro další informace, prosím, kontaktujte:
Tomáš Kotera Vítězslav Pelc
Vedoucí Komunikace podniku Tiskový mluvčí ŠKODA AUTO ČR
T +420 326 811 773 T +420 326 811 788
tomas.kotera@skoda-auto.cz vitezslav.pelc@skoda-auto.cz

https://www.skoda-storyboard.com/cs/category/media-cs/
mailto:media@skoda-auto.cz
http://www.bezpecnypatek.cz/
https://www.bezpecnecesty.cz/
mailto:tomas.kotera@skoda-auto.cz
mailto:tomas.kubik@skoda-auto.cz
TISKOVÁ ZPRÁVA
Strana 4 z 5

ŠKODA Media Services
skoda-storyboard.com
media@skoda-auto.cz

Fotografie k tématu:

Bezpečný pátek: ŠKODA AUTO začíná systematicky
pracovat na zvýšení bezpečnosti na českých
silnicích
ŠKODA cítí zodpovědnost za bezpečí českých řidičů a
ostatních účastníků silničního provozu. Na svém
domácím trhu v České republice tak přichází s uceleným
konceptem edukativních aktivit s cílem učinit české
silnice bezpečnějšími, a z nebezpečných pátků učinit
pátky bezpečné. Konkrétními kroky a jasně
identifikovatelnou značkou chce dlouhodobě působit na
snížení nehodovosti na českých silnicích.

Download Zdroj: ŠKODA AUTO

Prevence a osvěta jako součást aktivit Bezpečného
pátku
Významná část aktivit kampaně „Bezpečný pátek“
zacílena na preventivní osvětu dětí i jejich pedagogů na
prvním stupni základních škol. Během interaktivního
semináře dopravní výuky si mohou žáci i učitelé
vyzkoušet zásady bezpečnosti v silničním provozu, a to
v různých modelových situacích, např. z pohledu:
chodce, cyklisty, ale i cestujícího. Během výuky jsou
používány moderní pomůcky, jako např. virtuální přechod
pro chodce.

Download Zdroj: ŠKODA AUTO

Infografika: ŠKODA AUTO zahájila kampaň
Bezpečný pátek
Klíčovou oblastí při vývoji nových vozů ŠKODA je aktivní
i pasivní bezpečnost. Již deset let proto automobilka
vysílá k dopravním nehodám tým z oddělení Výzkumu
dopravní bezpečnosti. Nyní ŠKODA AUTO do
bezpečnosti zapojuje kampaní Bezpečný pátek i
veřejnost. Důvodem je rostoucí počet zranění a úmrtí, a
to zejména v pátek, a dále fakt, že za 99,8 % úmrtí při
dopravních nehodách může člověk.

Download Zdroj: Statistiky Policie ČR

https://www.skoda-storyboard.com/cs/category/media-cs/
mailto:media@skoda-auto.cz
http://www.bezpecnypatek.cz/
https://cdn.skoda-storyboard.com/2018/06/180605-Bezpen-ptek-logo.jpg
https://cdn.skoda-storyboard.com/2018/06/180605-Bezpen-ptek-KODA-AUTO-zan-systematicky-pracovat-na-zven-bezpenosti-na-eskch-silnicch.jpg
https://cdn.skoda-storyboard.com/2018/06/180605-INFOGRAFIKA-BEZPECNY-PATEK-SKODA-AUTO.pdf
http://www.policie.cz/clanek/statistika-nehodovosti-900835.aspx
https://cdn.skoda-storyboard.com/2018/06/180605-Bezpen-ptek-logo.jpg
https://cdn.skoda-storyboard.com/2018/06/180605-Bezpen-ptek-KODA-AUTO-zan-systematicky-pracovat-na-zven-bezpenosti-na-eskch-silnicch.jpg
https://cdn.skoda-storyboard.com/2018/06/180605-INFOGRAFIKA-BEZPECNY-PATEK-SKODA-AUTO.pdf
TISKOVÁ ZPRÁVA
Strana 5 z 5

ŠKODA Media Services
skoda-storyboard.com
media@skoda-auto.cz

ŠKODA AUTO
› je jednou z nejstarších automobilek na světě. Společnost založená v roce 1895, v období počátků automobilu,
dodnes sídlí v Mladé Boleslavi,
› má v současnosti následující modelové řady osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA, KAROQ, KODIAQ a SUPERB,
› v roce 2017 dodala zákazníkům celosvětově více než 1,2 milionu vozů,
› od roku 1991 patří koncernu Volkswagen, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců. ŠKODA AUTO
v koncernovém svazku samostatně vyrábí a vyvíjí vedle vozů také komponenty jako motory a převodovky,
› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku, v Alžírsku a v Indii, většinou
prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery,
› zaměstnává celosvětově více než 35 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích.

https://www.skoda-storyboard.com/cs/category/media-cs/
mailto:media@skoda-auto.cz
http://www.bezpecnypatek.cz/
Bezpečný pátek: ŠKODA AUTO začíná systematicky pracovat na zvýšení bezpečnosti na českých silnicích
› ŠKODA AUTO se dlouhodobě a systémově zapojuje v tématice bezpečnosti, nyní přichází s uceleným konceptem „Bezpečný pátek“
› Statistiky Policie ČR: V pátek umírá v důsledku dopravních nehod nejvíce osob (2018: +12 % usmrcených osob v pátek, více než 90 % podíl na této smutné statistice měl lidský faktor)
› Dopravní bezpečnost: Jeden z hlavních pilířů firemní strategie společenské odpovědnosti „For Future“, jen v posledních pěti letech podpořila ŠKODA konkrétní projekty dopravní bezpečnosti částkou 31 mil. Kč
› Výzkumný tým dopravní bezpečnosti působí v mladoboleslavské automobilce již 10 let, za tuto dobu vyjeli experti týmu k více než 1 000 reálným dopravním nehodám
› Kompletní paleta vozů ŠKODA exceluje v nárazových testech Euro NCAP (European New Car Assessment Programe), jejich bezpečnostní výbava poskytuje bezpečí celé posádce
Pro další informace, prosím, kontaktujte:
Fotografie k tématu:
› je jednou z nejstarších automobilek na světě. Společnost založená v roce 1895, v období počátků automobilu, dodnes sídlí v Mladé Boleslavi,
› má v současnosti následující modelové řady osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA, KAROQ, KODIAQ a SUPERB,
› v roce 2017 dodala zákazníkům celosvětově více než 1,2 milionu vozů,
› od roku 1991 patří koncernu Volkswagen, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců. ŠKODA AUTO v koncernovém svazku samostatně vyrábí a vyvíjí vedle vozů také komponenty jako motory a převodovky,
› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku, v Alžírsku a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery,
› zaměstnává celosvětově více než 35 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích.
Bezpečný pátek: ŠKODA AUTO začíná systematicky pracovat na zvýšení bezpečnosti na českých silnicích
Prevence a osvěta jako součást aktivit Bezpečného pátku
Infografika: ŠKODA AUTO zahájila kampaň Bezpečný pátek

Typ souboru: PDF
Velikost souboru: 247 KB
Publikováno: 5. 6. 2018

Tato stránka používá cookies. Více informací o zpracování Vašich osobních údajů na jejich základě a o Vašich právech naleznete v Informaci o zpracování osobních údajů prostřednictvím cookies a jiných webových technologií. Níže můžete udělit souhlas se zpracování osobních údajů rovněž pro statistiky a analýzu chování uživatele.