• cz

180504-Den-s-akademiky-ŠKODA-AUTO-pozvala-zástupce-univerzit-do-oddělení-vývoje-výroby-a-kvality

180504-Den-s-akademiky-ŠKODA-AUTO-pozvala-zástupce-univerzit-do-oddělení-vývoje-výroby-a-kvality

TISKOVÁ ZPRÁVA
Strana 1 z 2

ŠKODA Media Services
skoda-storyboard.com
media@skoda-auto.cz

Den s akademiky: ŠKODA AUTO pozvala zástupce univerzit
do oddělení vývoje, výroby a kvality

› Akce nazvaná Den s akademiky je ojedinělou platformou pro spolupráci společnosti
ŠKODA AUTO, technických univerzit a jejich pedagogů
› Aktuální téma: rozvoj elektromobility v souvislosti s firemní Strategií 2025, zaměřenou
na rozvoj elektrického pohonu a nových způsobů mobility
› ŠKODA AUTO dlouhodobě podporuje aktivity spojené s technickým vzděláváním

Mladá Boleslav, 4. května 2018 – Po úspěšném prvním ročníku uspořádala i letos ŠKODA
AUTO akci nazvanou Den s akademiky. Toto setkání si klade za cíl přispět k dalšímu rozvoji
automobilového průmyslu i technických univerzit. Zástupci společnosti ŠKODA AUTO
z technického vývoje, výroby a kvality si díky tomu mohli vyměnit zkušenosti a informace
s odborníky z oblasti technického vzdělávání.

Program letošního Dne s akademiky, který se konal v pátek 27. dubna 2018, byl zaměřen
na elektromobilitu, která představuje jednu z klíčových oblastí rozvoje společnosti ŠKODA AUTO.
Kromě přednášek (včetně velmi aktuálního tématu montáže baterií a elektromotorů) měli účastníci
unikátní možnost exkurze do jinak nepřístupných prostor vývojového centra české automobilky, kde
se mohli seznámit s testováním ve světelném tunelu, simulací nočních jízd, zkouškami elektroniky
v automobilech (tzv. hardware-in-the-loop) či s možnostmi moderního infotainmentu. Připravena
byla rovněž návštěva oddělení kontroly kvality elektriky a elektroniky ve vozech.

„Společnost ŠKODA AUTO si je vědoma, že její budoucnost i budoucnost automobilového
průmyslu stojí na zajištění kvalitního technického vzdělání. Proto jsme do modernizace středního
odborného vzdělávání od roku 2013 investovali již přes 260 milionů korun a současně
spolupracujeme s celou řadou středních i vysokých škol,“ řekl Bohdan Wojnar, člen představenstva
společnosti ŠKODA AUTO za oblast řízení lidských zdrojů.

Pravidelné setkávání se zástupci akademické sféry navazuje na dlouhodobou spolupráci
společnosti ŠKODA AUTO s téměř třiceti univerzitami v České republice i zahraničí. Pozvánku
na Den s akademiky obdrželi tento rok čelní představitelé všech fakult, kateder a ústavů českých
vysokých škol specializovaných na oblast elektrotechniky a elektroniky.

Strategickou spolupráci udržuje česká automobilka například s Českým vysokým učením
technickým v Praze, Technickou univerzitou v Liberci, Vysokou školou báňskou – Technickou
univerzitou v Ostravě, Vysokým učením technickým v Brně, Západočeskou univerzitou v Plzni,
Vysokou školou ekonomickou v Praze a samozřejmě také se ŠKODA AUTO Vysokou školou.

Společnost ŠKODA AUTO otevírá své brány i talentovaným studentům. Také letos na podzim
uspořádá tradiční dvoudenní akci nazvanou ŠKODA DAY – Den otevřených dveří a i v tomto
případě bude nosným tématem elektromobilita. V souladu se Strategií 2025 očekává ŠKODA
AUTO v nejbližších letech velký rozvoj v této oblasti.

Technické vzdělávání představuje důležitý pilíř společenské odpovědnosti společnosti ŠKODA
AUTO. Automobilka nabízí vysokoškolským studentům možnost získat praktické zkušenosti ve

https://www.skoda-storyboard.com/cs/category/media-cs/
mailto:media@skoda-auto.cz
TISKOVÁ ZPRÁVA
Strana 2 z 2

ŠKODA Media Services
skoda-storyboard.com
media@skoda-auto.cz

formě placené stáže nebo jim pomáhá při tvorbě závěrečných prací, zavedla Trainee program pro
čerstvé absolventy nebo Doktorandský program umožňující propojení disertačních prací
s konkrétními projekty v automobilovém průmyslu.

Pro další informace, prosím, kontaktujte:
Tomáš Kotera, Kamila Biddle,
Vedoucí Komunikace podniku Komunikace podniku – výroba, HR, životní prostředí
T +420 326 811 773 T +420 730 862 599
tomas.kotera@skoda-auto.cz kamila.biddle@skoda-auto.cz

Fotografie k tématu:

ŠKODA AUTO pozvala zástupce univerzit do oddělení
vývoje, výroby a kvality
Kromě přednášek měli letos akademici unikátní možnost
exkurze do jinak nepřístupných prostor vývojového centra
české automobilky, kde se mohli seznámit s testováním ve
světelném tunelu, simulací nočních jízd, zkouškami
elektroniky v automobilech (tzv. hardware-in-the-loop) či s
možnostmi moderního infotainmentu.

Download Zdroj: ŠKODA AUTO

ŠKODA AUTO
› je jednou z nejstarších automobilek na světě. Společnost založená v roce 1895, v období počátků automobilu,
dodnes sídlí v Mladé Boleslavi,
› má v současnosti následující modelové řady osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA, KAROQ, KODIAQ a SUPERB,
› v roce 2017 dodala zákazníkům celosvětově více než 1,2 milionu vozů,
› od roku 1991 patří koncernu Volkswagen, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců. ŠKODA AUTO
v koncernovém svazku samostatně vyrábí a vyvíjí vedle vozů také komponenty jako motory a převodovky,
› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku, v Alžírsku a v Indii, většinou
prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery,
› zaměstnává celosvětově více než 35 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích.

https://www.skoda-storyboard.com/cs/category/media-cs/
mailto:media@skoda-auto.cz
mailto:tomas.kotera@skoda-auto.cz
mailto:kamila.biddle@skoda-auto.cz
https://cdn.skoda-storyboard.com/2018/05/180430-SKODA-AUTO-Den-s-akademiky-2018.jpg
https://cdn.skoda-storyboard.com/2018/05/180430-SKODA-AUTO-Den-s-akademiky-2018.jpg
Den s akademiky: ŠKODA AUTO pozvala zástupce univerzit do oddělení vývoje, výroby a kvality
› Akce nazvaná Den s akademiky je ojedinělou platformou pro spolupráci společnosti ŠKODA AUTO, technických univerzit a jejich pedagogů
› Aktuální téma: rozvoj elektromobility v souvislosti s firemní Strategií 2025, zaměřenou na rozvoj elektrického pohonu a nových způsobů mobility
› ŠKODA AUTO dlouhodobě podporuje aktivity spojené s technickým vzděláváním
Fotografie k tématu:
› je jednou z nejstarších automobilek na světě. Společnost založená v roce 1895, v období počátků automobilu, dodnes sídlí v Mladé Boleslavi,
› má v současnosti následující modelové řady osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA, KAROQ, KODIAQ a SUPERB,
› v roce 2017 dodala zákazníkům celosvětově více než 1,2 milionu vozů,
› od roku 1991 patří koncernu Volkswagen, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců. ŠKODA AUTO v koncernovém svazku samostatně vyrábí a vyvíjí vedle vozů také komponenty jako motory a převodovky,
› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku, v Alžírsku a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery,
› zaměstnává celosvětově více než 35 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích.

Typ souboru: PDF
Velikost souboru: 170 KB
Publikováno: 4. 5. 2018

Tato stránka používá cookies. Více informací o zpracování Vašich osobních údajů na jejich základě a o Vašich právech naleznete v Informaci o zpracování osobních údajů prostřednictvím cookies a jiných webových technologií. Níže můžete udělit souhlas se zpracování osobních údajů rovněž pro statistiky a analýzu chování uživatele.