• cz

180503-Den-techniky-pro-dívky-ve-společnosti-ŠKODA-AUTO

180503-Den-techniky-pro-dívky-ve-společnosti-ŠKODA-AUTO

TISKOVÁ ZPRÁVA
Strana 1 z 2

ŠKODA Media Services
skoda-storyboard.com
media@skoda-auto.cz

Den techniky pro dívky ve společnosti ŠKODA AUTO

› Již počtvrté pozvala ŠKODA Akademie společně s výrobním systémem ŠKODA AUTO více
než 200 žákyň pátých a šestých tříd základních škol na Den techniky pro dívky
› ŠKODA Akademie v Mladé Boleslavi, která nedávno prošla rozsáhlou modernizací,
v současnosti vzdělává více než 900 studentů, mezi kterými je více jak 110 dívek
› Technické vzdělávání jako důležitý pilíř CSR strategie společnosti ŠKODA AUTO

Mladá Boleslav, 3. května 2018 – Technické vzdělávání patří k prioritám společenské
odpovědnosti společnosti ŠKODA AUTO. Automobilka přitom chce pro technické profese,
které jsou na pracovním trhu velmi žádané a nabízí jistotu pracovního místa, nadchnout i
mladé dívky. 17. dubna proto ŠKODA AUTO v rámci Dne techniky otevřela brány ŠKODA
Akademie žákyním pátých a šestých tříd základních škol. Více než 200 návštěvnic ve
Středním odborném učilišti strojírenském nahlédlo do modernizované ŠKODA Akademie a
do běžné každodenní výuky technických oborů. Zaměstnanci společnosti ŠKODA AUTO pro
účastnice Dne techniky pro dívky ve školicím středisku „Lean Center“ připravili také celkem
šest interaktivních pracovišť. Na těchto pracovištích jim formou simulačních her předávali
vědomosti o optimalizaci procesů ve výrobě a administrativě.

„Ve společnosti ŠKODA AUTO klademe velký důraz na kvalitní vzdělání mladých lidí, které
chápeme jako součást naší společenské odpovědnosti. Velice nás těší, že se dnes o vzdělání
v technických oborech na našem učilišti zajímá stále více dívek,“ uvádí člen představenstva
společnosti ŠKODA AUTO za řízení lidských zdrojů Bohdan Wojnar. „Den techniky pro dívky je
skvělou platformou, která představuje budoucím žákyním zajímavé technické obory ve společnosti
ŠKODA AUTO,“ dodává Bohdan Wojnar.

Vzdělávání budoucích i stávajících zaměstnanců představuje ve společnosti ŠKODA AUTO jednu z
priorit. Ve ŠKODA Akademii v Mladé Boleslavi uchopila značka kvalifikaci budoucích odborníků do
vlastních rukou. Žáci učiliště profitují z know-how dlouholetých zaměstnanců společnosti ŠKODA
AUTO a rovněž zlepšují své sociální a odborné kompetence a optimálně se připravují na své
budoucí zaměstnání v automobilce.

Střední odborné učiliště strojírenské, jež je součástí ŠKODA Akademie, nabízí tříleté a čtyřleté
studium technických oborů, ukončené výučním listem nebo maturitou. Portfolio v současné době
zahrnuje 15 oborů. Nejoblíbenějšími tříletými obory jsou automechanik a autoelektrikář.
Ze čtyřletých oborů s maturitou se největší oblibě těší obory průmyslový logistik a IT mechatronik.
Žáci mohou své znalosti rozšiřovat i v oborech nástavbového studia. Společnost ŠKODA AUTO ve
svém středním odborném učilišti sází na koncept duálního vzdělávání – to kombinuje teorii a praxi a
důsledně se orientuje na profesní požadavky u budoucích zaměstnanců.

Vzdělání ve Středním odborném učilišti strojírenském v Mladé Boleslavi je pro žáky bezplatné.
Za práci vykonanou v rámci výuky získávají žáci finanční odměnu. Po úspěšném zakončení
zaručuje společnost ŠKODA AUTO absolventům nabídku pracovního místa.

Dosud absolvovalo studium na Středním odborném učilišti strojírenském, které bylo otevřeno již
roku 1927, zhruba 22 660 žákyň a žáků. Aktuálně se zde na své budoucí úkoly v automobilce

https://www.skoda-storyboard.com/cs/category/media-cs/
mailto:media@skoda-auto.cz
TISKOVÁ ZPRÁVA
Strana 2 z 2

ŠKODA Media Services
skoda-storyboard.com
media@skoda-auto.cz

ŠKODA AUTO připravuje více než 900 budoucích specialistů, mezi nimi 12,5 procenta dívek.
Střední odborné učiliště strojírenské, které je součástí ŠKODA Akademie, sídlí přímo v hlavním
výrobním závodě společnosti ŠKODA AUTO. V loňském roce automobilka dokončila rozsáhlou
modernizaci školy, kdy do stavebních úprav a nákupu nových výukových technologií investovala
téměř 260 milionů korun. Novinkami jsou laboratoř robotiky, multifunkční sál a CNC-centrum.
V novém lesku se představilo i několik učeben a jídelna. V příštích letech chce ŠKODA AUTO
navíc investovat i do výuky nových technologií – např. elektromobility, digitalizace a konektivity.

ŠKODA AUTO patří k nejvýznamnějším průmyslovým firmám v České republice a dlouhodobě se
řadí ke klíčovým hráčům v oblasti společenské odpovědnosti. Zaměřuje se na čtyři priority, k nimž
vedle technického vzdělávání patří také podpora dopravní bezpečnosti, podpora znevýhodněných
dětí a bezbariérová mobilita.

Pro další informace, prosím, kontaktujte:
Tomáš Kotera, Kamila Biddle,
Vedoucí Komunikace podniku Komunikace podniku – výroba, HR, životní prostředí
T +420 326 811 773 T +420 730 862 599
tomas.kotera@skoda-auto.cz kamila.biddle@skoda-auto.cz

Fotografie k tématu:

Den techniky pro dívky ve společnosti ŠKODA AUTO
17. dubna navštívilo Střední odborné učiliště společnosti
ŠKODA AUTO zhruba 200 žákyň, které zde získaly vhled
do několika technických oborů.

Download Zdroj: ŠKODA AUTO

ŠKODA AUTO
› je jednou z nejstarších automobilek na světě. Společnost založená v roce 1895, v období počátků automobilu,
dodnes sídlí v Mladé Boleslavi,
› má v současnosti následující modelové řady osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA, KAROQ, KODIAQ a SUPERB,
› v roce 2017 dodala zákazníkům celosvětově více než 1,2 milionu vozů,
› od roku 1991 patří koncernu Volkswagen, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců. ŠKODA AUTO
v koncernovém svazku samostatně vyrábí a vyvíjí vedle vozů také komponenty jako motory a převodovky,
› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku, v Alžírsku a v Indii, většinou
prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery,
› zaměstnává celosvětově více než 35 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích.

https://www.skoda-storyboard.com/cs/category/media-cs/
mailto:media@skoda-auto.cz
mailto:tomas.kotera@skoda-auto.cz
mailto:kamila.biddle@skoda-auto.cz
https://cdn.skoda-storyboard.com/2018/05/180503-Den-techniky-pro-dvky-ve-spolenosti-KODA-AUTO.JPG.jpg
https://cdn.skoda-storyboard.com/2018/05/180503-Den-techniky-pro-dvky-ve-spolenosti-KODA-AUTO.JPG.jpg

Typ souboru: PDF
Velikost souboru: 322 KB
Publikováno: 3. 5. 2018

Tato stránka používá cookies. Více informací o zpracování Vašich osobních údajů na jejich základě a o Vašich právech naleznete v Informaci o zpracování osobních údajů prostřednictvím cookies a jiných webových technologií. Níže můžete udělit souhlas se zpracování osobních údajů rovněž pro statistiky a analýzu chování uživatele.