• cz

180912-Firemní-učiliště-ŠKODA-AUTO-zahájilo-školní-rok-12.9.18

180912-Firemní-učiliště-ŠKODA-AUTO-zahájilo-školní-rok-12.9.18

TISKOVÁ ZPRÁVA
Strana 1 z 3

ŠKODA Media Services
media@skoda-auto.cz
Firemní učiliště ŠKODA AUTO zahájilo školní rok

› Téměř tři stovky nových žáků nastoupily ke studiu na ŠKODA AUTO Střední odborné učiliště
› ŠKODA AUTO klade důraz na technické vzdělávání v souladu se současnými trendy
Průmyslu 4.0
› Kvalifikovaní a motivovaní zaměstnanci tvoří základ ekonomické prosperity firmy

Mladá Boleslav, 11. září 2018 – V prvním zářijovém týdnu proběhl v rámci ŠKODA AUTO
Středního odborného učiliště již tradiční Welcome Week, jehož cílem je seznámení nových
žáků s firemní kulturou společnosti ŠKODA AUTO a zatraktivnění technického vzdělávání.
Žáci, mezi nimi i 35 dívek, měli možnost vyzkoušet si stavbu vlastního vozu nebo se
seznámit s nejnovějšími technologiemi, které automobilka využívá.

První dva dny Welcome Weeku proběhly ve ŠKODA Muzeu. Celkem 297 nově nastupujících žáků
z 13 oborů přišli přivítat a podpořit Bohdan Wojnar, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO
zodpovědný za oblast řízení lidských zdrojů, Jaroslav Povšík, předseda Odborů KOVO MB a
vedoucí středního odborného učiliště pan Martin Slabihoudek. Celkem na firemním učilišti studuje
formou denního studia téměř 1000 žáků.

Během prvního dne byla žákům prvních ročníků prostřednictvím jejich starších spolužáků
představena atraktivní témata formou studentských projektů. Druhý den byl zacílen na prezentaci
nejnovějších technologií, které společnost ŠKODA AUTO používá. Další dny navázal Welcome
Week bohatým adaptačním programem v táboře v Nedamově, jehož prostory propůjčily Odbory
KOVO. Žáci se zde soustředili především na stavbu vlastních konceptů vozů. Vrcholem týdne bylo
slavnostní zakončení, kde každá třída představila své koncepty, a byl vyhlášen vítěz.

Spojení odborného vzdělávání s praxí se ukazuje jako zásadní pro budoucí růst mladoboleslavské
automobilky i průmyslových podniků obecně. „Očekáváme, že do roku 2025 bude řada profesí
nahrazena novými a většina dnešních studentů bude vykonávat práci, která dnes ještě neexistuje.
Proto jako firma klademe důraz na kvalitní a na praxi orientované technické vzdělávání, které
připraví nové generace na výzvy, které kladou důraz na trendy, jako jsou elektromobilita,
konektivita a digitalizace,“ říká Bohdan Wojnar, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO
zodpovědný za oblast řízení lidských zdrojů. Firemní učiliště, které má bohatou přes 90 let trvající
historii, tak již dnes nabízí např. obory IT Mechatronik nebo Mechanik elektronik a připravuje i nové
programy pro atraktivní studijní obory budoucnosti. ŠKODA AUTO od roku 2013 vynaložila do
modernizace vybavení ŠKODA Akademie, jejíž součástí firemní učiliště je, přes 260 milionů korun.

Společnost ŠKODA AUTO čeká v následujících letech dynamický vývoj v souladu s její Strategií
2025. Aby byla připravena na nové výzvy, které přináší 4. průmyslová revoluce, hodlá i nadále
investovat do oblasti lidských zdrojů. Kromě vlastních vzdělávacích institucí podporuje i řadu
dalších škol a učilišť po celé republice, neboť kvalifikovaní a motivovaní zaměstnanci tvoří základ
ekonomické prosperity.

mailto:media.skoda-auto.com

TISKOVÁ ZPRÁVA
Strana 2 z 3

ŠKODA Media Services
media@skoda-auto.cz
Pro další informace, prosím, kontaktujte:
Tomáš Kotera, Kamila Biddle,
Vedoucí Komunikace podniku Komunikace podniku – výroba, HR, životní prostředí
T +420 326 811 773 T +420 730 862 599
tomas.kotera@skoda-auto.cz kamila.biddle@skoda-auto.cz

/skodacz /skoda.cz /skodacr /SKODACeskarepublika

Fotografie k tématu:

Firemní učiliště ŠKODA AUTO zahájilo školní rok
Téměř tři stovky nových žáků nastoupily ke studiu
na ŠKODA AUTO Střední odborné učiliště.

Download Zdroj: ŠKODA AUTO

ŠKODA AUTO
› byla založená v roce 1895, v období počátků automobilu, a je tak jednou z nejstarších automobilek na světě,
› v současnosti nabízí zákazníkům 8 modelových řad osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA,
KAROQ, KODIAQ, KAMIQ (v Číně) a SUPERB,
› v roce 2017 dodala zákazníkům celosvětově více než 1,2 milionu vozů,
› od roku 1991 patří koncernu Volkswagen, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců.
ŠKODA AUTO v koncernovém svazku samostatně vyrábí a vyvíjí vedle vozů také komponenty jako motory
a převodovky,
› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku, v Alžírsku a v Indii, většinou
prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery,
› zaměstnává celosvětově více než 35 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích,
› v rámci Strategie 2025 prochází transformací od výrobce automobilů k „Simply Clever-společnosti nabízející nejlepší
řešení mobility“.

mailto:media.skoda-auto.com

mailto:tomas.kotera@skoda-auto.cz
mailto:kamila.biddle@skoda-auto.cz

https://www.facebook.com/skoda.cz
https://www.instagram.com/skodacr/
https://www.youtube.com/user/SKODACeskarepublika
https://cdn.skoda-storyboard.com/2018/09/180912-Firemn-uilit-KODA-AUTO-zahjilo-koln-rok-12.9.18.jpg

https://www.facebook.com/skoda.cz
https://www.instagram.com/skodacr/
https://www.youtube.com/user/SKODACeskarepublika
https://cdn.skoda-storyboard.com/2018/09/180912-Firemn-uilit-KODA-AUTO-zahjilo-koln-rok-12.9.18.jpg
TISKOVÁ ZPRÁVA
Strana 3 z 3

ŠKODA Media Services
media@skoda-auto.cz

mailto:media.skoda-auto.com

Firemní učiliště ŠKODA AUTO zahájilo školní rok
› Téměř tři stovky nových žáků nastoupily ke studiu na ŠKODA AUTO Střední odborné učiliště
› ŠKODA AUTO klade důraz na technické vzdělávání v souladu se současnými trendy Průmyslu 4.0
› Kvalifikovaní a motivovaní zaměstnanci tvoří základ ekonomické prosperity firmy
Pro další informace, prosím, kontaktujte:
Fotografie k tématu:
› byla založená v roce 1895, v období počátků automobilu, a je tak jednou z nejstarších automobilek na světě,
› v současnosti nabízí zákazníkům 8 modelových řad osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA, KAROQ, KODIAQ, KAMIQ (v Číně) a SUPERB,
› v roce 2017 dodala zákazníkům celosvětově více než 1,2 milionu vozů,
› od roku 1991 patří koncernu Volkswagen, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců. ŠKODA AUTO v koncernovém svazku samostatně vyrábí a vyvíjí vedle vozů také komponenty jako motory a převodovky,
› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku, v Alžírsku a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery,
› zaměstnává celosvětově více než 35 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích,
› v rámci Strategie 2025 prochází transformací od výrobce automobilů k „Simply Clever-společnosti nabízející nejlepší řešení mobility“.
Firemní učiliště ŠKODA AUTO zahájilo školní rok

Typ souboru: PDF
Velikost souboru: 229 KB
Publikováno: 12. 9. 2018

Tato stránka používá cookies. Více informací o zpracování Vašich osobních údajů na jejich základě a o Vašich právech naleznete v Informaci o zpracování osobních údajů prostřednictvím cookies a jiných webových technologií. Níže můžete udělit souhlas se zpracování osobních údajů rovněž pro statistiky a analýzu chování uživatele.