• cz

160408 SKODA AUTO je nejatraktivnejsim zamestnavatelem

160408 SKODA AUTO je nejatraktivnejsim zamestnavatelem

ŠKODA Media Services:
http://media.skoda-auto.com, media@skoda-auto.cz
ŠKODA AUTO a.s., Tř. V. Klementa 869,
293 60 Mladá Boleslav, Czech Republic

Tisková zpráva, Strana 1 z 3

ŠKODA AUTO je pro studenty technických oborů
opět nejatraktivnějším zaměstnavatelem

› Anketa: Většina absolventů technických oborů chce pracovat ve společnosti
ŠKODA AUTO; zájem roste i mezi studenty informatiky
› Mezi studenty ekonomických oborů se značka umístila na třetím místě mezi
nejžádanějšími zaměstnavateli
› Ankety se zúčastnilo zhruba 14 500 studentů 63 českých vysokých škol
› ŠKODA AUTO je již po řadu let jedním z nejatraktivnějších zaměstnavatelů
v České republice

Mladá Boleslav, 8. dubna 2016 – Absolventi technických oborů na českých
vysokých školách by nejraději pracovali ve společnosti ŠKODA AUTO. Takový je
výsledek ankety společnosti Universum. Na atraktivitě česká automobilka
získává také mezi studenty ekonomie a mladými informatiky.

Studenti technických oborů a rostoucí měrou také mladí ekonomové a informatici by po
dokončení studia nejraději pracovali ve společnosti ŠKODA AUTO. To je výsledek ankety,
kterou společnost Universum provedla mezi 14 500 studenty 63 českých vysokých škol.
Již v minulých dvou letech si absolventi technických oborů zvolili společnost ŠKODA AUTO
za nejatraktivnějšího zaměstnavatele.

23 % procent absolventů a absolventek technických oborů uvedlo společnost
ŠKODA AUTO jako svého ideálního zaměstnavatele. Mezi ekonomy dosáhla společnost
hodnoty 14 % a umístila se tak mezi nejoblíbenějšími zaměstnavateli na třetím místě. Po
jedenáctém místě v roce 2015 se ŠKODA AUTO mezi mladými informatiky letos umístila
na desátém místě.

„Atraktivita ŠKODA AUTO je nadále na špičkové úrovni,“ říká Bohdan Wojnar, člen
představenstva společnosti ŠKODA AUTO zodpovědný za oblast řízení lidských zdrojů.
„Výsledek studie potvrzuje vysoký zájem absolventů vysokých škol o zaměstnání v naší
společnosti. Ve ŠKODA AUTO klademe velký důraz na odbornost a angažovanost našich
zaměstnanců. Těší nás, že kvalifikovaní absolventi vědí, že ŠKODA AUTO jim nabízí dobré
šance dalšího profesního vývoje. Kromě toho jsem velmi rád, že roste naše obliba i mezi
mladými informatiky,“ dodává Wojnar.

ŠKODA AUTO již několik let aktivně spolupracuje s vysokými školami a nabízí široké
spektrum odborných praxí. Kromě toho se značka pravidelně účastní kariérních veletrhů
a podporuje řadu studentských organizací. Intenzivní spolupráce probíhá také s
doktorandy, kteří mají možnost se účastnit společných výzkumných projektů nebo získat
potřebné informace a podporu pro vypracování své disertační práce. Další formou
spolupráce jsou například pravidelné přednášky odborníků ze společnosti ŠKODA AUTO
na vysokých školách nebo společné vzdělávací projekty. V březnu letošního roku zahájila

ŠKODA Media Services:
http://media.skoda-auto.com, media@skoda-auto.cz
ŠKODA AUTO a.s., Tř. V. Klementa 869,
293 60 Mladá Boleslav, Czech Republic

Tisková zpráva, Strana 2 z 3

ŠKODA svou náborovou kampaň „Za kterou inovací budete vidět vy?“. Kampaň má za cíl
oslovit především mladé talenty s inovativním myšlením, kteří mají svoje vize a chuť
překonávat překážky vedoucí k jejich naplnění.

Jedním z hlavních pilířů strategie společnosti ŠKODA AUTO je vzdělávání a rozvoj svých
zaměstnanců a budoucích generací. To se týká zejména technického vzdělávání mladých
lidí. Střední odborné učiliště strojírenské v Mladé Boleslavi má téměř devadesátiletou
tradici a za tu doby vychovalo zhruba 22 000 úspěšných absolventů. V současné si se na
závěrečné zkoušky připravuje téměř 900 žáků ve 14 různých technických oborech. Tří
nebo čtyřleté studium lze ukončit i maturitou.

V roce 2000 založila společnost ŠKODA AUTO svou vysokou školu přímo v Mladé
Boleslavi. Ta nabízí studium marketingu, finančního řízení, podnikového řízení a práv,
které lze absolvovat také v angličtině. Automobilka navíc dlouhodobě spolupracuje
s řadou vysokých škol v tuzemsku a v zahraničí. Několik set studentů technických nebo
ekonomických oborů absolvuje praxi ve společnosti ŠKODA AUTO nebo se jim dostane
podpory odborníků z automobilky při vypracovávání závěrečné práce.
Vybrané absolventy automobilka zařadí do ročního Trainee programu, který je skvělým
startem jejich kariéry.

Informace o nabízených pracovních místech získají absolventi přímo na karierních
stránkách www.skoda-kariera.cz nebo na Facebooku: ŠKODA AUTO – Kariéra.

Pro další informace, prosím, kontaktujte:
Jozef Baláž, Komunikace podniku Jana Bahníková, Komunikace podniku
T +420 326 811 773 T +420 326 811 738
jozef.balaz@skoda-auto.cz jana.bahnikova3@skoda-auto.cz

Fotografie k tématu:

ŠKODA AUTO je pro studenty technických oborů
opět nejatraktivnějším zaměstnavatelem
ŠKODA AUTO patří již po mnoho let mezi
nejatraktivnější zaměstnavatele v České republice.
Absolventi technických oborů a stále častěji i mladí
ekonomové a informatici chtějí po ukončení studia
nastoupit do společnosti ŠKODA AUTO. Ceny pro
společnost ŠKODA AUTO převzali zástupci HR
Marketingu.

Download Zdroj: ŠKODA AUTO

ŠKODA Media Services:
http://media.skoda-auto.com, media@skoda-auto.cz
ŠKODA AUTO a.s., Tř. V. Klementa 869,
293 60 Mladá Boleslav, Czech Republic

Tisková zpráva, Strana 3 z 3
ŠKODA AUTO
› je jedna z nejstarších automobilek na světě. Od roku 1895 se v sídle firmy v Mladé Boleslavi vyráběla
nejprve jízdní kola, brzy následovaly také motocykly a automobily,
› má v současnosti následující modelové řady osobních automobilů: Citigo, Fabia, Rapid, Octavia, Yeti
a Superb,
› v roce 2015 dodala zákazníkům celosvětově více než 1 milion vozů,
› od roku 1991 patří Volkswagenu, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových koncernů. ŠKODA
AUTO v koncernovém svazku samostatně vyrábí a vyvíjí vedle vozů také komponenty jako motory
a převodovky,
› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku a v Indii většinou
prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci
s lokálními partnery,
› zaměstnává celosvětově více než 26 600 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích.

Typ souboru: PDF
Publikováno: 19. 5. 2016