• cz

180529-ŠKODA-AUTO-již-pátý-rok-podporuje-projekt-Věda-má-budoucnost

180529-ŠKODA-AUTO-již-pátý-rok-podporuje-projekt-Věda-má-budoucnost

TISKOVÁ ZPRÁVA
Strana 1 z 2

ŠKODA Media Services
skoda-storyboard.com
media@skoda-auto.cz

ŠKODA AUTO již pátý rok podporuje projekt
‘Věda má budoucnost’

› ŠKODA AUTO pokračuje v podpoře projektu vzdělávání a motivace ‘Věda má budoucnost’
› Za 5 let existence projektu bylo zapojeno 129 pedagogů, výchovných poradců a ředitelů z 55 škol
› Odborné workshopy a exkurze do provozů pobočných závodů ŠKODA AUTO
› Projekt ‘Věda má budoucnost’ patří k prioritám společenské odpovědnosti ŠKODA AUTO
v oblasti technického vzdělávání

Mladá Boleslav, 29. května 2018 – ŠKODA AUTO již pátým rokem podporuje projekt ‘Věda
má budoucnost’, jehož cílem je motivace učitelů, ředitelů a výchovných poradců základních
a středních škol a zvýšení atraktivity přírodovědných a technických oborů pro jejich žáky. Za
5 let existence projektu se do projektu zapojilo 129 pedagogů, výchovných poradců a
ředitelů z 55 škol. Letos jsou novinkou dvě úvodní setkání, která se uskutečnila v Mladé
Boleslavi a Kvasinách.

ŠKODA AUTO je partnerem programu ‘Věda má budoucnost’, pořádaném neziskovou organizací
Aisis, již od roku 2013. Spolupracuje na modulech dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a
podporuje i zvyšování jejich motivace – pro učitele matematiky a fyziky, ředitele a výchovné
kariérové poradce základních škol pořádá ŠKODA AUTO odborné workshopy a exkurze do
provozů společnosti.

„Máme radost, že můžeme prostřednictvím programu ‘Věda má budoucnost’ podporovat zájem o
přírodovědné a technické obory u mladých lidí a zároveň motivovat pedagogy, kariérní poradce a
ředitele škol. Ty všechny totiž považujeme za významné ambasadory, kteří jsou ve finále schopni
zvýšit atraktivitu přírodovědných a technických oborů pro žáky základních a středních škol,“ říká
Michal Kadera, vedoucí oddělení Vnějších vztahů ve ŠKODA AUTO. ‘Věda má budoucnost’ je
program s akreditací MŠMT, AV ČR a Svazu průmyslu ČR, účastníci programu obdrží certifikát o
absolvování programu, který slouží jako doklad o jejich dalším vzdělávání.

V průběhu 5. ročníku vzdělávacího programu ‘Věda má budoucnost’ byl pro všechny zúčastněné
připraven bohatý program, školní rok 2017/2018 naplněn setkáními, semináři a cílenými
workshopy. V průběhu školního roku učitelé matematiky a fyziky, ředitelé škol a výchovní poradci
navštívili také výrobní provozy ŠKODA AUTO. V rámci workshopů učitelé načerpali mnoho nových
zkušeností a podnětů, které jim pomohou zvýšit motivaci a vzájemně konzultovali přístupy k výuce.
V letošním roce bylo do programu projektu opět zařazeno setkání v Kvasinách.

Na závěr letošního ročníku si účastníci programu v prostorách ŠKODA AUTO Středního odborného
učiliště strojírenského v Mladé Boleslavi vyzkoušeli výukové vybavení. Žáci učiliště hostům
představili projekt žákovského vozu a projekt Erasmus+. Následně hosté představili své projekty.
Z celkového počtu projektů, kterých bylo hodnoceno 12, byl jako nejpřínosnější vyhodnocen projekt
´Cukry v potravinách’, který se svými žáky realizovala paní Iveta Holečková, učitelka matematiky na
základní škole v Čelákovicích.

„Je důležité žáky přesvědčit o tom, že učivo ze školy má smysl i v praxi, že nastudované poznatky
mohou prakticky využít. Díky podpoře společnosti ŠKODA AUTO vedeme školy k tomu, aby učitelé

https://www.skoda-storyboard.com/cs/category/media-cs/
mailto:media@skoda-auto.cz

TISKOVÁ ZPRÁVA
Strana 2 z 2

ŠKODA Media Services
skoda-storyboard.com
media@skoda-auto.cz

tato propojení žákům zprostředkovali, například formou badatelské výuky, exkurzí či kariérového
poradenství. Máme radost, že se nám to už 5 let daří,“ říká Irena Fričová, výkonná ředitelka
pořádající společnosti Aisis.
V oblasti firemní společenské odpovědnosti se ŠKODA AUTO řídí strategií zaměřenou na čtyři
hlavní priority: dopravní bezpečnost, bezbariérovou mobilitu, péči o znevýhodněné děti a podporu
technického vzdělávání. K nim se přidávají regionální programy a péče o zaměstnance. V rámci
technického vzdělávání se ŠKODA AUTO kromě projektu ‘Věda má budoucnost’ soustředí
na projekt ‘Mladí designéři’. Důležitou součástí podpory technického vzdělávání je i spolupráce
s předními vysokými školami. Již podruhé se ve ŠKODA AUTO letos v dubnu uskutečnil Den
s akademiky, při kterém si zástupci společnosti ŠKODA AUTO z technického vývoje, výroby a
kvality vyměňují zkušenosti a informace s odborníky z akademické sféry.

Pro další informace, prosím, kontaktujte:
Vítězslav Kodym, Komunikace Sponsoring
T +420 326 811 784
vitezslav.kodym@skoda-auto.cz

Fotografie k tématu:

ŠKODA AUTO již pátý rok podporuje projekt ‘Věda má
budoucnost’
Za 5 let existence projektu se do něj zapojilo 129
pedagogů, výchovných poradců a ředitelů z 55 škol.

Download Zdroj: ŠKODA AUTO

ŠKODA AUTO
› je jednou z nejstarších automobilek na světě. Společnost založená v roce 1895, v období počátků automobilu,
dodnes sídlí v Mladé Boleslavi,
› má v současnosti následující modelové řady osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA, KAROQ, KODIAQ a SUPERB,
› v roce 2017 dodala zákazníkům celosvětově více než 1,2 milionu vozů,
› od roku 1991 patří koncernu Volkswagen, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců. ŠKODA AUTO
v koncernovém svazku samostatně vyrábí a vyvíjí vedle vozů také komponenty jako motory a převodovky,
› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku, v Alžírsku a v Indii, většinou
prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery,
› zaměstnává celosvětově více než 35 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích.

https://www.skoda-storyboard.com/cs/category/media-cs/
mailto:media@skoda-auto.cz

https://cdn.skoda-storyboard.com/2018/05/180529-KODA-AUTO-ji-pt-rok-podporuje-projekt-Vda-m-budoucnost-01.jpg
https://cdn.skoda-storyboard.com/2018/05/180529-KODA-AUTO-ji-pt-rok-podporuje-projekt-Vda-m-budoucnost-01.jpg
ŠKODA AUTO již pátý rok podporuje projekt
‘Věda má budoucnost’
› ŠKODA AUTO pokračuje v podpoře projektu vzdělávání a motivace ‘Věda má budoucnost’
› Za 5 let existence projektu bylo zapojeno 129 pedagogů, výchovných poradců a ředitelů z 55 škol
› Odborné workshopy a exkurze do provozů pobočných závodů ŠKODA AUTO
› Projekt ‘Věda má budoucnost’ patří k prioritám společenské odpovědnosti ŠKODA AUTO v oblasti technického vzdělávání
Pro další informace, prosím, kontaktujte:
Fotografie k tématu:
› je jednou z nejstarších automobilek na světě. Společnost založená v roce 1895, v období počátků automobilu, dodnes sídlí v Mladé Boleslavi,
› má v současnosti následující modelové řady osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA, KAROQ, KODIAQ a SUPERB,
› v roce 2017 dodala zákazníkům celosvětově více než 1,2 milionu vozů,
› od roku 1991 patří koncernu Volkswagen, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců. ŠKODA AUTO v koncernovém svazku samostatně vyrábí a vyvíjí vedle vozů také komponenty jako motory a převodovky,
› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku, v Alžírsku a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery,
› zaměstnává celosvětově více než 35 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích.

Typ souboru: PDF
Velikost souboru: 157 KB
Publikováno: 29. 5. 2018

Tato stránka používá cookies. Více informací o zpracování Vašich osobních údajů na jejich základě a o Vašich právech naleznete v Informaci o zpracování osobních údajů prostřednictvím cookies a jiných webových technologií. Níže můžete udělit souhlas se zpracování osobních údajů rovněž pro statistiky a analýzu chování uživatele.