• cz

180516-ŠKODA-AUTO-Program-ROZJEDU-TO-slaví-5-let

180516-ŠKODA-AUTO-Program-ROZJEDU-TO-slaví-5-let

TISKOVÁ ZPRÁVA
Strana 1 z 2

ŠKODA Media Services
skoda-storyboard.com
media@skoda-auto.cz

ŠKODA AUTO: Program ROZJEDU TO! slaví 5 let

› Vzdělávací a motivační program ROZJEDU TO! pro děti z dětských domovů slaví 5 let
› Společný projekt ŠKODA AUTO a Nadace Terezy Maxové dětem pomohl 85 dětem a
teenagerům zejména v osobním růstu a při volbě povolání a to i ve ŠKODA AUTO
› Nadstavba pro starší děti: Vzdělávací fond ŠKODA AUTO a Nadace Terezy Maxové dětem
› ŠKODA AUTO podporuje Nadaci Terezy Maxové dětem i zapůjčením vozu KODIAQ
› Podpora technického vzdělávání jako jeden ze základních pilířů společenské
odpovědnosti ŠKODA AUTO

Mladá Boleslav, 16. května 2018 – ŠKODA AUTO spolupracuje s Nadací Terezy Maxové
dětem již od roku 2010, soustředí na projekty zaměřené na vzdělávání znevýhodněných dětí.
Stěžejní společný program ´ROZJEDU TO!´ zaměřený na vzdělávání dětí z dětských domovů
ve věku 11 až 15 let byl oběma partnery založen v roce 2014 a letos tak slaví 5 let své
existence. Projekt již pomohl při výběru budoucího povolání či podpoře vzdělání 85 dětem,
účelně na něj navazuje Vzdělávací fond ŠKODA AUTO a Nadace Terezy Maxové dětem, který
se soustředí na děti z dětských domovů ve věku od 15 let a v posledních letech projekt
uzavírá také případná nabídka práce ve ŠKODA AUTO.

Pomoc znevýhodněným dětem je jednou z dlouhodobých aktivit automobilky ŠKODA v oblasti
společenské odpovědnosti. Partnerství s Nadací Terezy Maxové dětem, která se snaží o podporu
náhradního rodičovství, komplexní doplnění ústavní výchovy, prevenci odebírání dětí z rodinného
prostředí a pomoci znevýhodněným dětem při výběru vzdělání a následně zaměstnání, trvá již od
roku 2010. Stěžejním pilířem partnerství je projekt ROZJEDU TO!, který vznikl v roce 2014 a letos
tak slaví 5 let své existence. Doposud pomohl 85 dětem z dětských domovů při volbě budoucího
povolání, a to podporou studia, ale třeba i radami odborníků a psychologů. Cílem je motivovat
znevýhodněné děti ve věku 11 až 15 let k většímu důrazu na vzdělání, umožnit jim osobní rozvoj a
profesní růst.

„Pětileté úsilí společného projektu ´ROZJEDU TO!´ přináší konkrétní výsledky. Společně se nám
podařilo pomoci 85 dětem, motivovat je k lepšímu vzdělání a volbě ambicióznějších budoucích
povolání – díky tomu mají v budoucnu možnost získat atraktivní zaměstnání a to i ve ŠKODA
AUTO. Podpora vzdělávání znevýhodněných dětí patří k prioritám společenské odpovědnosti
ŠKODA AUTO a dlouhodobé partnerství s Nadací Terezy Maxové dětem je zde klíčové,“ uvedl
Bohdan Wojnar, člen představenstva ŠKODA AUTO pro oblast lidských zdrojů.
Individuální plán, zahrnující mimo jiné pravidelné doučování, umožňuje dětem zlepšit jejich vzdělání
a prospěch. S každým dítětem zařazeným do projektu se pracuje pomocí individuálních plánů. Ty
zahrnují pomoc psychologa či mentora i kariérní poradenství, zprostředkované proškolenými
vychovateli. Doposud tak bylo odučeno přes 3000 doučovacích hodin, poskytnuto přes 200 hodin
psychologické péče a realizováno přes 20 návštěv firem. Výsledkem je výrazné zlepšení školního
prospěchu, ale sebevědomí a motivace dětí. Programem ´ROZJEDU TO!´ prošlo celkem 85 dětí a
v současné době je do něj zapojeno 6 dětských domovů.
„Moc nás těší, že náš společný program funguje a mění osudy dětí k lepšímu. Do projektu se dosud
zatím zapojilo 85 dětí a všechny byly přijaty školy, které si po konzultaci s našimi odborníky zvolily.

https://www.skoda-storyboard.com/cs/category/media-cs/
mailto:media@skoda-auto.cz
TISKOVÁ ZPRÁVA
Strana 2 z 2

ŠKODA Media Services
skoda-storyboard.com
media@skoda-auto.cz

V tom máme 100% úspěšnost. Nyní se do projektu zapojí další dětský domov, takže se těšíme na
11 nových dětí, se kterými budeme dlouhodobě a individuálně pracovat,“ doplňuje Terezie
Sverdlinová, ředitelka Nadace Terezy Maxové dětem.
Jako nadstavba programu ´ROZJEDU TO!´ funguje od roku 2016 Vzdělávací fond ŠKODA AUTO
a Nadace Terezy Maxové dětem. Je primárně určen pro děti ve věku od 15 let, které se zapojily
do projektu ´ROZJEDU TO!´ a jsou nyní v další fázi studia – fond je podporuje ve vzdělávacích
aktivitách, zlepšuje podmínky a zajišťuje materiální potřeby ke studiu. Fond je však otevřen pomoci
i dětem z domovů, které se projektu ´ROZJEDU TO!´ dosud neúčastnily a jejichž klienti spadají do
věkové skupiny 15+. Do dnešního dne bylo v rámci tohoto fondu podpořeno 109 žádostí žáků a
studentů z dětských domovů.

Automobilka ŠKODA při příležitosti 5. výročí zahájení činnosti společného projektu ROZJEDU TO!
předala Nadaci Terezy Maxové dětem do dlouhodobého užívání vůz ŠKODA KODIAQ.

Pro společnost ŠKODA AUTO je podpora znevýhodněných dětí jednou z priorit v oblasti
společenské odpovědnosti. Vedle projektů ´ROZJEDU TO!´, Vzdělávacího fondu ŠKODA AUTO a
Nadace Terezy Maxové dětem a charitativních Běhů TERIBEAR se jedná i o realizaci pracovních
stáží pro znevýhodněné děti. K dalším prioritám patří podpora technického vzdělávání, vzdělávání
v dopravní bezpečnosti či projekty bezbariérové mobility.

Pro další informace, prosím, kontaktujte:
Vítězslav Kodym, Komunikace Sponsoring
T +420 326 811 784
vitezslav.kodym@skoda-auto.cz

Fotografie k tématu:

ŠKODA AUTO: Program ROZJEDU TO! slaví 5 let
Patronka nadace Tereza Maxová převzala z rukou
Bohdana Wojnara klíče od vozu ŠKODA KODIAQ. Nadace
bude mít vůz celoročně zapůjčen pro zajištění svých aktivit.

Download Zdroj: ŠKODA AUTO

ŠKODA AUTO
› je jednou z nejstarších automobilek na světě. Společnost založená v roce 1895, v období počátků automobilu,
dodnes sídlí v Mladé Boleslavi,
› má v současnosti následující modelové řady osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA, KAROQ, KODIAQ a SUPERB,
› v roce 2017 dodala zákazníkům celosvětově více než 1,2 milionu vozů,
› od roku 1991 patří koncernu Volkswagen, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců. ŠKODA AUTO
v koncernovém svazku samostatně vyrábí a vyvíjí vedle vozů také komponenty jako motory a převodovky,
› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku, v Alžírsku a v Indii, většinou
prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery,
› zaměstnává celosvětově více než 35 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích.

https://www.skoda-storyboard.com/cs/category/media-cs/
mailto:media@skoda-auto.cz
mailto:vitezslav.kodym@skoda-auto.cz
https://cdn.skoda-storyboard.com/2018/05/180516-KODA-AUTO-Program-ROZJEDU-TO-slav-5-let.jpg
https://cdn.skoda-storyboard.com/2018/05/180516-KODA-AUTO-Program-ROZJEDU-TO-slav-5-let.jpg
ŠKODA AUTO: Program ROZJEDU TO! slaví 5 let
› Vzdělávací a motivační program ROZJEDU TO! pro děti z dětských domovů slaví 5 let
› Společný projekt ŠKODA AUTO a Nadace Terezy Maxové dětem pomohl 85 dětem a teenagerům zejména v osobním růstu a při volbě povolání a to i ve ŠKODA AUTO
› Nadstavba pro starší děti: Vzdělávací fond ŠKODA AUTO a Nadace Terezy Maxové dětem
› ŠKODA AUTO podporuje Nadaci Terezy Maxové dětem i zapůjčením vozu KODIAQ
› Podpora technického vzdělávání jako jeden ze základních pilířů společenské odpovědnosti ŠKODA AUTO
Pro další informace, prosím, kontaktujte:
Fotografie k tématu:
› je jednou z nejstarších automobilek na světě. Společnost založená v roce 1895, v období počátků automobilu, dodnes sídlí v Mladé Boleslavi,
› má v současnosti následující modelové řady osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA, KAROQ, KODIAQ a SUPERB,
› v roce 2017 dodala zákazníkům celosvětově více než 1,2 milionu vozů,
› od roku 1991 patří koncernu Volkswagen, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců. ŠKODA AUTO v koncernovém svazku samostatně vyrábí a vyvíjí vedle vozů také komponenty jako motory a převodovky,
› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku, v Alžírsku a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery,
› zaměstnává celosvětově více než 35 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích.

Typ souboru: PDF
Velikost souboru: 219 KB
Publikováno: 16. 5. 2018

Tato stránka používá cookies. Více informací o zpracování Vašich osobních údajů na jejich základě a o Vašich právech naleznete v Informaci o zpracování osobních údajů prostřednictvím cookies a jiných webových technologií. Níže můžete udělit souhlas se zpracování osobních údajů rovněž pro statistiky a analýzu chování uživatele.