• cz

180611-ŠKODA-AUTO-v-závodě-ve-Vrchlabí-začala-používat-plně-autonomního-transportního-robota

180611-ŠKODA-AUTO-v-závodě-ve-Vrchlabí-začala-používat-plně-autonomního-transportního-robota

TISKOVÁ ZPRÁVA
Strana 1 ze 3

ŠKODA Media Services
skoda-storyboard.com
media.skoda-auto.com media@skoda-auto.cz

ŠKODA AUTO v závodě ve Vrchlabí používá plně
autonomního transportního robota

› Plně autonomní transportní systém přepravuje díly mezi mechanickým měrovým centrem
a obráběcími stroji
› Jeden řízený průjezd celé trati stačí k tomu, aby se robot seznámil s trasou a jejím okolím
› Digitalizace a Průmysl 4.0 jsou hlavní pilíře Strategie 2025 společnosti ŠKODA AUTO

Mladá Boleslav, 11. června 2018 – ŠKODA AUTO důsledně podporuje digitalizaci výroby. Jde
o jedno z hlavních témat Strategie 2025 ŠKODA AUTO. V závodě na výrobu komponentů
ve Vrchlabí česká automobilka začala používat plně autonomního přepravního robota, který
je schopný se sám učit. Robot je na cestě po závodě schopen rozpoznávat překážky a v
reálném čase při plánování své trasy zohlednit i další informace z okolí. Pokud je to nutné,
změní trasu tak, aby se vždy dostal do cíle v nejkratším možném čase. Robot tak přispívá
k dalšímu zvyšování bezpečnosti práce i efektivity přepravy v závodě.

„První plně autonomní robot ve společnosti ŠKODA AUTO našel uplatnění záměrně právě
v závodě ve Vrchlabí. Tím se znovu potvrzuje význam tohoto závodu jako jednoho
z nejmodernějších a technologicky nejvyspělejších provozů,“ říká člen představenstva společnosti
ŠKODA AUTO za oblast výroby a logistiky Michael Oeljeklaus: „S novým transportním systémem
důsledně pokračujeme v zavádění technologických inovací v intencích Průmyslu 4.0,“ dodává
Oeljeklaus.

Transportní robot najednou přemístí až 130 kilogramů nákladu a správnou cestu si přitom zvolí
zcela samostatně. Na rozdíl od dosavadních automatických systémů nepotřebuje navádění pomocí
indukční smyčky, magnetického pruhu, ani navádění pomocí reflexních bodů. Pro naučení trasy
stačí autonomního robota jednou provést po trase mezi jednotlivými stanicemi pomocí manuálního
ovládání přes tablet nebo joystick. Robot přitom samostatně sleduje okolí a zaznamenává změny,
ke kterým v něm došlo a v případě potřeby si trasu samostatně změní.

Promyšlená moderní technika umožní autonomnímu robotu rychlou orientaci: pomocí senzorů a
laserových skenerů rozpozná jiná vozidla i pevné překážky, stejně jako osoby, které mu kříží cestu.
Řídicí systém detekuje rychlost, kterou se překážka přibližuje, a rozpozná, zda hrozí kolize.
V takovém případě autonomní robot automaticky zastaví nebo se překážce vyhne.
Na rozdíl od jiných systémů používaných ve společnosti ŠKODA AUTO, svou trasu okamžitě
upravuje podle informací ze svého okolí, aniž by přitom musel zastavovat. Pokud tento plně
autonomní robot zjistí, že se na určitém místě na trase pravidelně setkává s překážkou, trasu
změní trvale. Elektricky poháněný transportní systém je dle potřeby schopen dojet do kteréhokoli
cíle ve vrchlabském závodě, který má plochu 16 000 m2.

Na své trase mezi obráběcími stroji a měrovým střediskem autonomní robot denně absolvuje
zhruba 120 jízd a ujede přitom okolo 35 kilometrů. Testovací fáze a pilotní provoz již byly ukončeny.
Do pravidelného provozu byl robot nasazen v červnu 2018.

mailto:skoda-storyboard.com
http://www.media.skoda-auto.com/
mailto:media@skoda-auto.cz
https://media.skoda-auto.com/en/Pages/SKODA-Media-Services.aspx
https://media.skoda-auto.com/en/Pages/SKODA-Media-Services.aspx
TISKOVÁ ZPRÁVA
Strana 2 ze 3

ŠKODA Media Services
skoda-storyboard.com
media.skoda-auto.com media@skoda-auto.cz

Rostoucí výroba společnosti ŠKODA AUTO znamená vyšší vytížení závodů a hustý provoz
dopravních prostředků po továrně. Autonomní robot přispívá ke kontinuálnímu zvyšování
bezpečnosti práce v závodě ve Vrchlabí a k významnému snižování počtu pracovních úrazů.

Společnost ŠKODA AUTO ve výrobě sází na moderní technologie z oblasti Průmyslu 4.0, mj.
například i na kooperující roboty. Ty se ve Vrchlabí používají ve výrobě přímo řazených převodovek
a zaměstnance podporují při vkládání řadicího pístu, jedné z nejcitlivějších činností ve výrobě
převodovek. Manipulační robot naproti tomu zásobuje desítky strojů díly a prázdné obaly
přepravuje zpět do skladu. Součástí provozu je vysoce moderní IT systém „Transparentní továrna“.

ŠKODA AUTO definovala digitalizaci jako jednu z hlavních oblastí své Strategie 2025. Dalšími
hlavními oblastmi rozvoje jsou elektrifikace modelové palety značky ŠKODA, získávání nových trhů
a rozšíření rozsahu podnikání z klasické výroby automobilů o četné další služby, související s
mobilitou.

Pro další informace, prosím, kontaktujte:
Tomáš Kotera, Kamila Biddle,
Vedoucí Komunikace podniku Komunikace podniku – výroba, HR, životní prostředí
T +420 326 811 773 T +420 730 862 599
tomas.kotera@skoda-auto.cz kamila.biddle@skoda-auto.cz

Fotografie k tématu:

ŠKODA AUTO v závodě ve Vrchlabí používá plně
autonomního transportního robota
Autonomní robot přispívá ke kontinuálnímu zlepšování
bezpečnosti práce a snižování rizik v závodě ve Vrchlabí.
Rozpoznává lidi, kteří mu kříží cestu, stejně jako jiná
vozidla i pevné překážky.

Download Zdroj: ŠKODA AUTO

ŠKODA AUTO v závodě ve Vrchlabí používá plně
autonomního transportního robota
Kompaktní robot najednou přepraví až 130 kilogramů
nákladu. Pro naučení trasy stačí vozidlo jednou provést
po trase mezi jednotlivými stanicemi tam a zpět – změny
v okolí pak rozpoznává sám.

Download Zdroj: ŠKODA AUTO

mailto:skoda-storyboard.com
http://www.media.skoda-auto.com/
mailto:media@skoda-auto.cz
https://media.skoda-auto.com/en/Pages/SKODA-Media-Services.aspx
https://media.skoda-auto.com/en/Pages/SKODA-Media-Services.aspx
mailto:tomas.kotera@skoda-auto.cz
mailto:kamila.biddle@skoda-auto.cz
https://cdn.skoda-storyboard.com/2018/06/180611-KODA-AUTO-uses-fully-autonomous-transport-robot-at-Vrchlab-1.jpg
https://cdn.skoda-storyboard.com/2018/06/180611-KODA-AUTO-uses-fully-autonomous-transport-robot-at-Vrchlab-2.jpg
https://cdn.skoda-storyboard.com/2018/06/180611-KODA-AUTO-uses-fully-autonomous-transport-robot-at-Vrchlab-1.jpg
https://cdn.skoda-storyboard.com/2018/06/180611-KODA-AUTO-uses-fully-autonomous-transport-robot-at-Vrchlab-2.jpg
TISKOVÁ ZPRÁVA
Strana 3 ze 3

ŠKODA Media Services
skoda-storyboard.com
media.skoda-auto.com media@skoda-auto.cz

ŠKODA AUTO v závodě ve Vrchlabí používá plně
autonomního transportního robota
Promyšlená moderní technika umožní autonomnímu
robotu rychlou orientaci: pomocí senzorů a laserových
skenerů rozpozná jiná vozidla i pevné překážky, stejně
jako osoby, které mu kříží cestu. Řídicí systém detekuje
rychlost, kterou se překážka přibližuje, a rozpozná, zda
hrozí kolize. V takovém případě autonomní robot
automaticky zastaví nebo se překážce vyhne.

Download Zdroj: ŠKODA AUTO

ŠKODA AUTO
› je jednou z nejstarších automobilek na světě. Společnost založená v roce 1895, v období počátků automobilu,
dodnes sídlí v Mladé Boleslavi,
› má v současnosti následující modelové řady osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA, KAROQ, KODIAQ a SUPERB,
› v roce 2017 dodala zákazníkům celosvětově více než 1,2 milionu vozů,
› od roku 1991 patří koncernu Volkswagen, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců. ŠKODA AUTO
v koncernovém svazku samostatně vyrábí a vyvíjí vedle vozů také komponenty jako motory a převodovky,
› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku, v Alžírsku a v Indii, většinou
prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery,
› zaměstnává celosvětově více než 35 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích.

mailto:skoda-storyboard.com
http://www.media.skoda-auto.com/
mailto:media@skoda-auto.cz
https://media.skoda-auto.com/en/Pages/SKODA-Media-Services.aspx
https://media.skoda-auto.com/en/Pages/SKODA-Media-Services.aspx
https://cdn.skoda-storyboard.com/2018/06/180611-KODA-AUTO-uses-fully-autonomous-transport-robot-at-Vrchlab-3.jpg
https://cdn.skoda-storyboard.com/2018/06/180611-KODA-AUTO-uses-fully-autonomous-transport-robot-at-Vrchlab-3.jpg
ŠKODA AUTO v závodě ve Vrchlabí používá plně autonomního transportního robota
› Plně autonomní transportní systém přepravuje díly mezi mechanickým měrovým centrem a obráběcími stroji
› Jeden řízený průjezd celé trati stačí k tomu, aby se robot seznámil s trasou a jejím okolím
› Digitalizace a Průmysl 4.0 jsou hlavní pilíře Strategie 2025 společnosti ŠKODA AUTO
› je jednou z nejstarších automobilek na světě. Společnost založená v roce 1895, v období počátků automobilu, dodnes sídlí v Mladé Boleslavi,
› má v současnosti následující modelové řady osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA, KAROQ, KODIAQ a SUPERB,
› v roce 2017 dodala zákazníkům celosvětově více než 1,2 milionu vozů,
› od roku 1991 patří koncernu Volkswagen, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců. ŠKODA AUTO v koncernovém svazku samostatně vyrábí a vyvíjí vedle vozů také komponenty jako motory a převodovky,
› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku, v Alžírsku a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery,
› zaměstnává celosvětově více než 35 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích.
ŠKODA AUTO v závodě ve Vrchlabí používá plně autonomního transportního robota
ŠKODA AUTO v závodě ve Vrchlabí používá plně autonomního transportního robota
ŠKODA AUTO v závodě ve Vrchlabí používá plně autonomního transportního robota
Promyšlená moderní technika umožní autonomnímu robotu rychlou orientaci: pomocí senzorů a laserových skenerů rozpozná jiná vozidla i pevné překážky, stejně jako osoby, které mu kříží cestu. Řídicí systém detekuje rychlost, kterou se překážka přibližuje, a rozpozná, zda hrozí kolize. V takovém případě autonomní robot automaticky zastaví nebo se překážce vyhne.

Typ souboru: PDF
Velikost souboru: 239 KB
Publikováno: 11. 6. 2018

Tato stránka používá cookies. Více informací o zpracování Vašich osobních údajů na jejich základě a o Vašich právech naleznete v Informaci o zpracování osobních údajů prostřednictvím cookies a jiných webových technologií. Níže můžete udělit souhlas se zpracování osobních údajů rovněž pro statistiky a analýzu chování uživatele.