• cz

CZ Projev Wojnar Vyrocni tiskova konference SKODA AUTO 2015

CZ Projev Wojnar Vyrocni tiskova konference SKODA AUTO 2015

Výroční tisková konference ŠKODA AUTO 2015
Mladá Boleslav, 16. března 2015

Bohdan Wojnar
Člen představenstva ŠKODA AUTO za HR management

2
– Platí mluvené slovo –

Rukopis projevu pro Bohdana Wojnara
ŠKODA AUTO a.s., Výroční tisková konference 2015
16. března 2015

Vážené dámy a pánové,

i já Vás srdečně vítám na Výroční tiskové konferenci ŠKODA AUTO.
Také pro oblast řízení lidských zdrojů byl rok 2014 intenzivní a úspěšný. A při
pohledu na letošní rok i roky nadcházející to zůstane neméně napínavé. Máme
před sebou mnoho šancí, ale také velké výzvy. Čtvrtá průmyslová revoluce již
začala a změní náš svět práce. Více k tomu později.
Snímek: „Naši zaměstnanci – srdce značky“
Rok 2014 byl pro ŠKODA AUTO dobrým rokem. Poprvé jsme prodali více než 1
milion vozů za rok – tento milník by bez našich zaměstnanců nebyl možný. Jsou
základem úspěšného příběhu společnosti ŠKODA AUTO.
Jsme hrdi na angažovaný a kompetentní personál. Naší zaměstnanci „žijí“
značkou ŠKODA. Řada rodin pracuje v podniku již po několik generací. Loajalita
pracovníků je velice vysoká: průměrná příslušnost k firmě dosahuje kolem 13 let.
Jako největší průmyslový zaměstnavatel v České republice máme mimořádnou
zodpovědnost za naše zaměstnance. Naplňujeme ji v mnoha směrech.
Snímek: „Slibná budoucnost českých závodů“
Prostřednictvím našich třech výrobních závodů v Mladé Boleslavi, v Kvasinách a
ve Vrchlabí zajišťujeme zaměstnanost desítkám tisíc lidí a přispíváme výraznou
měrou k zajištění budoucnosti automobilového průmyslu v této zemi.
3
Dohoda o zaměstnanosti uzavřená před dvěma roky s odbory KOVO dává našim
zaměstnancům spolehlivé perspektivy do budoucna. Rok 2014 přitom přinesl
rozhodující nastavení výhybek. Chtěl bych vyzdvihnout rozšíření výrobních
kapacit pro převodovku DQ 200 ve Vrchlabí a rozhodnutí o novém produktu pro
závod Kvasiny.
ŠKODA vytvoří celkem až 2 300 nových pracovních míst.
Snímek: „Význam mladé generace“
Srdcovou záležitostí pro společnost ŠKODA AUTO je obzvláště vzdělávání
mladých lidí. Kromě různých námi podporovaných aktivit je těžištěm naší
strategie v této oblasti Střední odborné učiliště ŠKODA AUTO.
Na Středním odborném učilišti ŠKODA AUTO se aktuálně vzdělává asi 1 000
mladých lidí v technických oborech. Všichni absolventi obdrží po ukončení studia
nabídku pracovního místa.
Kromě toho investujeme masivně do kvality vzdělávání a vybavení školy. V roce
2014 šlo více než 50 milionů korun do nového vybavení a modernizace Středního
odborného učiliště. A také na tento i příští roky jsou napevno plánované
investice. Dlouhodobě tak zajistíme vysokou úroveň vzdělávání.
Na tomto místě bych chtěl podtrhnout: je zcela zásadní, získat mladé lidi
zejména pro technické profese. Jejich odpovídající kvalifikace je nezbytná pro
konkurenceschopnost českého hospodářství a je tím také celospolečenským
úkolem, který ŠKODA AUTO iniciovala a silně podporuje.
Snímek: „Dobrý sociální dialog se zásadně cení“
Dámy a pánové,
stěžejním faktorem pozitivního vývoje našeho podniku je úzký sociální dialog s
odbory KOVO a jejich předsedou Jaroslavem Povšíkem.
Význam dobrého partnerství mezi firmou a zástupci zaměstnanců zdůraznili také
prezident Miloš Zeman a spolkový prezident Joachim Gauck při jejich společné
návštěvě společnosti ŠKODA AUTO v minulém roce.

4

Snímek: „Spolurozhodování a spoluodpovědnost jsou 2 strany stejné
mince“
Spolupráce, spolurozhodování a spoluodpovědnost jsou charakteristické pro
úspěšný model koncernu Volkswagen a společnosti ŠKODA AUTO.
Že se tato forma dialogu vyplatí oběma stranám, ukazuje vývoj posledních let.
Průměrná mzda zaměstnance ŠKODA AUTO vzrostla za poslední 4 roky o
čtvrtinu. Průměrná mzda dělníků výrazně překračuje celostátní průměr a
průměrnou mzdu v českém automobilovém průmyslu.
Snímek: „Udržet špičkovou pozici v atraktivitě zaměstnavatele“
Nejen u mezd, ale také u ostatních výhod a zaměstnaneckých benefitů nabízí
ŠKODA AUTO více než mnohé jiné firmy. ŠKODA také dává svým zaměstnancům
možnost dalšího rozvoje, vede kvalitní sociální dialog s odbory KOVO a velmi
silně se angažuje na poli společenské odpovědnosti firmy. Logickým důsledkem
je, že ŠKODA AUTO je jako zaměstnavatel stále atraktivnější a v relevantních
průzkumech končí vždy na čelních místech. V anketě „Trendence Graduate
Barometer Czech Republic“ je ŠKODA jak u budoucích ekonomů, tak u budoucích
inženýrů a IT-expertů nejoblíbenějším zaměstnavatelem, to samé platí také pro
anketu Universum.
Snímek: „Svět práce se výrazně změní“
Dobré odměňování, kvalitní nabídky dalšího vzdělávání, rozsáhlé sociální výhody
– všechno to dlouhodobě funguje pouze tehdy, když zůstaneme produktivní a
flexibilní. A to ve všech oblastech podniku.
Tím více to platí na pozadí dramatických změn v automobilovém odvětví. Pan Dr.
Vahland již zmínil nejdůležitější parametry.
Ústřední výzvou pro řízení personálu je digitalizace. Ta zásadně mění a změní
celý svět práce.
5
Takzvaný internet věcí – tedy propojení strojů, robotů, výrobních úseků a
závodů – změní trvale způsob výroby a administrativy v podniku. Vstupujeme do
čtvrté průmyslové revoluce.
Na tuto masivní změnu se musí připravit každý podnik. Přidávají se k tomu nové
technologické výzvy, výrazné změny na odbytových trzích s novými regionálními
orientacemi nebo také narůstající demografické změny. Struktury a procesy se
musí přizpůsobit. To platí i pro společnost ŠKODA AUTO. Pouze tak dokážeme
reagovat s potřebnou rychlostí na stále rychlejší změny.
To jsou důvody, proč jsme v roce 2014 zahájili projekt vysoce výkonné
organizace (High Performance Organization).
Snímek: „High Performance Organization“
Občas jsem tázán, proč se podnik vůbec zabývá tímto projektem v aktuálně
„dobrých časech“. Odpověď je jasná. Musíme tyto dobré časy využít, abychom se
připravili na uvedené výzvy. Je to naše podnikatelská povinnost. Všechno ostatní
by bylo nezodpovědné. Jde o to, abychom udrželi společnost ŠKODA AUTO
adaptabilní, agilní, rychlou a pružnou.
Projekt je proto velkou šancí pro společnost ŠKODA AUTO a pro celý náš tým.
Jedno je totiž jasné: kdo se nepřizpůsobí, bude přizpůsoben.
– V rámci HPO se nám například podařilo zjednodušit organizační
strukturu a zrychlit tok informací. Všechno toto urychluje rozhodovací
procesy
– S novou podobou kariérních cest otevíráme našim zaměstnancům nové
perspektivy rozvoje.
– Sestavili jsme nové, průřezové projektové týmy, které umožňují rychlejší
a efektivnější spolupráci mezi jednotlivými útvary.
– A ve velké míře jsme již odbourali byrokracii.
Realizace probíhá v intenzivním sociálním dialogu s odbory KOVO. Chtěl
bych panu předsedovi Povšíkovi a jeho kolegům skutečně poděkovat za
dosavadní partnerské doprovázení těchto změn, zejména v otázkách optimalizace
řídících úrovní, jakož i u témat řídícího rozpětí a odbourávání byrokracie.
Dámy a pánové,
6
– s vynikajícími automobily,
– se špičkovým týmem zaměstnanců,
– a v úzké spolupráci s naším sociálním partnerem
jsme v posledních letech psali jedinečný příběh úspěchu. S našimi
zaměstnankyněmi a zaměstnanci se cítíme být dobře připraveni, abychom
udrželi tento kurz i v budoucnu.
Děkuji za pozornost!

Typ souboru: PDF
Publikováno: 16. 5. 2016