• cz

SKODA AUTO 2014 – Klicova data

SKODA AUTO 2014 - Klicova data

Klíčová data 2014
Skupina ŠKODA AUTO –
dodávky zákazníkům v ročním porovnání
2014
2013 920 750
1 037 226
Skupina ŠKODA AUTO –
počet zaměstnanců v ročním porovnání*
* Fyzický stav zaměstnanců k 31. 12. bez zapůjčeného personálu, včetně učňů.
2014
2013
25 889
25 758
Skupina ŠKODA AUTO –
tržby celkem v ročním porovnání (mil. EUR)
Skupina ŠKODA AUTO –
provozní výsledek v ročním porovnání (mil. EUR)
2014
2013
11 758
10 324
2014
2013
817
522
3
Obsah

04 ŠKODA Produktové portfolio
04 Stav personálu Společnosti
06 Klíčová data a finanční výsledky dle IFRS (v mil. EUR)
08 Celosvětová výroba vozů ŠKODA
10 Portfolio celosvětově vyráběných vozů
(1. 1. – 31. 12. 2014)
12 Dodávky zákazníkům podle regionů
12 Dodávky zákazníkům – největší trhy
14 Dodávky zákazníkům podle modelů

Tato klíčová finanční data obsahují pouze vybrané finanční informace.
Pro získání věrného a poctivého obrazu finanční pozice Společnosti
ŠKODA AUTO, jejího hospodaření a peněžních toků se musí uživatelé
seznámit s účetní závěrkou obsaženou ve výroční zprávě 2014.
4
Stav personálu Společnosti
31. 12. 2014 31. 12. 2013 2014/2013
Společnost ŠKODA AUTO – kmenový personál 23 748 23 689 0,2 %
z toho:
– závod Mladá Boleslav 19 754 19 560 1,0 %
– závod Vrchlabí 754 755 – 0,1 %
– závod Kvasiny 3 240 3 374 – 4,0 %
Společnost ŠKODA AUTO – učni 883 859 2,8 %
Společnost ŠKODA AUTO celkem* 24 631 24 548 0,3 %
* Fyzický stav zaměstnanců k 31. 12., bez zapůjčeného personálu, včetně učňů.
ŠKODA Produktové portfolio
ŠKODA Fabia
ŠKODA Fabia Combi
ŠKODA Citigo
ŠKODA Rapid
ŠKODA Rapid Spaceback
ŠKODA Superb
ŠKODA Superb Combi
5
Stav personálu Společnosti
31. 12. 2014 31. 12. 2013 2014/2013
Společnost ŠKODA AUTO – kmenový personál 23 748 23 689 0,2 %
z toho:
– závod Mladá Boleslav 19 754 19 560 1,0 %
– závod Vrchlabí 754 755 – 0,1 %
– závod Kvasiny 3 240 3 374 – 4,0 %
Společnost ŠKODA AUTO – učni 883 859 2,8 %
Společnost ŠKODA AUTO celkem* 24 631 24 548 0,3 %
* Fyzický stav zaměstnanců k 31. 12., bez zapůjčeného personálu, včetně učňů.
ŠKODA Produktové portfolio
ŠKODA Octavia
ŠKODA Octavia Combi ŠKODA Roomster
ŠKODA Yeti
6
Klíčová data a finanční výsledky dle IFRS
(v mil. EUR)*
Skupina ŠKODA AUTO
2014 2013
Výkaz zisku a ztráty
Tržby mil. EUR 11 758 10 324
Hrubý zisk mil. EUR 1 872 1 538
% k tržbám 15,9 14,9
Provozní výsledek mil. EUR 817 522
% k tržbám 7,0 5,1
Zisk před zdaněním mil. EUR 775 536
Rentabilita tržeb před zdaněním % 6,6 5,2
Zisk po zdanění mil. EUR 665 455
Rentabilita tržeb po zdanění % 5,7 4,4
Ostatní vybrané ukazatele
Investice (bez aktivovaných vývojových nákladů) mil. EUR 698 741
Výdaje na výzkum a vývoj mil. EUR 471 329
Čistá likvidita mil. EUR 2 065 1 472
* Měna vykazování Skupiny ŠKODA AUTO jsou české koruny (Kč).
Položky uvedené v EUR byly přepočteny z Kč kurzy Evropské centrální
banky dle metodiky koncernu Volkswagen.
7
Klíčová data a finanční výsledky dle IFRS
(v mil. EUR)*
Skupina ŠKODA AUTO
2014 2013
Výkaz zisku a ztráty
Tržby mil. EUR 11 758 10 324
Hrubý zisk mil. EUR 1 872 1 538
% k tržbám 15,9 14,9
Provozní výsledek mil. EUR 817 522
% k tržbám 7,0 5,1
Zisk před zdaněním mil. EUR 775 536
Rentabilita tržeb před zdaněním % 6,6 5,2
Zisk po zdanění mil. EUR 665 455
Rentabilita tržeb po zdanění % 5,7 4,4
Ostatní vybrané ukazatele
Investice (bez aktivovaných vývojových nákladů) mil. EUR 698 741
Výdaje na výzkum a vývoj mil. EUR 471 329
Čistá likvidita mil. EUR 2 065 1 472
* Měna vykazování Skupiny ŠKODA AUTO jsou české koruny (Kč).
Položky uvedené v EUR byly přepočteny z Kč kurzy Evropské centrální
banky dle metodiky koncernu Volkswagen.
8
Celosvětová výroba vozů ŠKODA
2014 2013 2014/2013
Výroba vozů značky ŠKODA
Fabia* 103 548 110 881 – 6,6 %
Fabia Combi 38 997 47 505 – 17,9 %
Fabia celkem 142 545 158 386 – 10,0 %
Rapid* 64 013 51 321 24,7 %
Rapid Spaceback 57 792 18 542 > 100 %
Rapid celkem 121 805 69 863 74,3 %
Roomster 27 728 29 338 – 5,5 %
Roomster Praktik 2 255 2 087 8,0 %
Roomster celkem 29 983 31 425 – 4,6 %
Octavia* 120 661 119 920 0,6 %
Octavia Combi 156 742 108 541 44,4 %
Octavia celkem 277 403 228 461 21,4 %
Yeti* 88 693 74 658 18,8 %
Superb* 21 772 21 442 1,5 %
Superb Combi 37 209 33 883 9,8 %
Superb celkem 58 981 55 325 6,6 %
Celkem značka ŠKODA 719 410 618 118 16,4 %
Výroba vozů značky ŠKODA ve světě
Celkem ŠKODA v Pune 10 887 15 310 – 28,9 %
Celkem ŠKODA v Bratislavě 41 974 42 971 – 2,3 %
Celkem ŠKODA v Číně 277 138 255 222 8,6 %
Celkem celosvětově značka ŠKODA 1 049 409 931 621 12,6 %
* včetně expedovaných sad do zahraničních výr. závodů mimo
společnost ŠKODA AUTO
9
Celosvětová výroba vozů ŠKODA
2014 2013 2014/2013
Výroba vozů značky ŠKODA
Fabia* 103 548 110 881 – 6,6 %
Fabia Combi 38 997 47 505 – 17,9 %
Fabia celkem 142 545 158 386 – 10,0 %
Rapid* 64 013 51 321 24,7 %
Rapid Spaceback 57 792 18 542 > 100 %
Rapid celkem 121 805 69 863 74,3 %
Roomster 27 728 29 338 – 5,5 %
Roomster Praktik 2 255 2 087 8,0 %
Roomster celkem 29 983 31 425 – 4,6 %
Octavia* 120 661 119 920 0,6 %
Octavia Combi 156 742 108 541 44,4 %
Octavia celkem 277 403 228 461 21,4 %
Yeti* 88 693 74 658 18,8 %
Superb* 21 772 21 442 1,5 %
Superb Combi 37 209 33 883 9,8 %
Superb celkem 58 981 55 325 6,6 %
Celkem značka ŠKODA 719 410 618 118 16,4 %
Výroba vozů značky ŠKODA ve světě
Celkem ŠKODA v Pune 10 887 15 310 – 28,9 %
Celkem ŠKODA v Bratislavě 41 974 42 971 – 2,3 %
Celkem ŠKODA v Číně 277 138 255 222 8,6 %
Celkem celosvětově značka ŠKODA 1 049 409 931 621 12,6 %
* včetně expedovaných sad do zahraničních výr. závodů mimo
společnost ŠKODA AUTO
10
Portfolio celosvětově vyráběných vozů
(1. 1. – 31. 12. 2014)
Ci
ti
go
Fa
bi
a
R
ap
id
R
oo
m
st
er
O
ct
av
ia
Ye
ti
Su
pe
rb
Se
at

Mladá Boleslav (Česká republika)
Kvasiny (Česká republika)
Bratislava (Slovensko)
Kaluga (Rusko)
Nižnij Novgorod (Rusko)
Aurangabad (Indie)
Pune (Indie)
Anting (Čína)
Yizheng (Čína)
Ningbo (Čína)
11
Portfolio celosvětově vyráběných vozů
(1. 1. – 31. 12. 2014)
Ci
ti
go
Fa
bi
a
R
ap
id
R
oo
m
st
er
O
ct
av
ia
Ye
ti
Su
pe
rb
Se
at

Mladá Boleslav (Česká republika)
Kvasiny (Česká republika)
Bratislava (Slovensko)
Kaluga (Rusko)
Nižnij Novgorod (Rusko)
Aurangabad (Indie)
Pune (Indie)
Anting (Čína)
Yizheng (Čína)
Ningbo (Čína)
12
Dodávky zákazníkům – největší trhy
Dodávky zákazníkům (vozy) Změna v %
2014 2013 2014/2013
Celkem značka ŠKODA 1 037 226 920 750 12,7 %
Čína 281 412 226 971 24,0 %
Německo 149 538 136 415 9,6 %
Rusko 84 437 87 456 – 3,5 %
Velká Británie 76 027 66 029 15,1 %
Česká republika 70 200 60 042 16,9 %
Polsko 46 650 38 710 20,5 %
Francie 21 054 20 400 3,2 %
Rakousko 20 487 20 073 2,1 %
Nizozemí 18 567 13 597 36,6 %
Švýcarsko 17 820 16 984 4,9 %
Belgie 17 807 15 482 15,0 %
Španělsko* 17 783 13 421 32,5 %
Slovensko 16 402 14 827 10,6 %
Indie 15 538 22 563 – 31,1 %
Izrael 15 118 14 387 5,1 %
* bez Kanárských ostrovů
Dodávky zákazníkům podle regionů
Dodávky zákazníkům (vozy) Změna v % % podíly na trhu osobních vozidel**
2014 2013 2014/2013 2014 2013
Střední Evropa* 149 874 126 481 18,5 % 19,8 % 19,1 %
Východní Evropa 119 186 125 359 – 4,9 % 4,2 % 3,9 %
Západní Evropa 413 184 369 598 11,8 % 3,4 % 3,2 %
Zámoří/Asie 354 982 299 312 18,6 % 1,3 % 1,1 %
Celkem značka ŠKODA 1 037 226 920 750 12,7 % 1,4 % 1,3 %
* včetně České republiky ** celkové trhy
13
Dodávky zákazníkům – největší trhy
Dodávky zákazníkům (vozy) Změna v %
2014 2013 2014/2013
Celkem značka ŠKODA 1 037 226 920 750 12,7 %
Čína 281 412 226 971 24,0 %
Německo 149 538 136 415 9,6 %
Rusko 84 437 87 456 – 3,5 %
Velká Británie 76 027 66 029 15,1 %
Česká republika 70 200 60 042 16,9 %
Polsko 46 650 38 710 20,5 %
Francie 21 054 20 400 3,2 %
Rakousko 20 487 20 073 2,1 %
Nizozemí 18 567 13 597 36,6 %
Švýcarsko 17 820 16 984 4,9 %
Belgie 17 807 15 482 15,0 %
Španělsko* 17 783 13 421 32,5 %
Slovensko 16 402 14 827 10,6 %
Indie 15 538 22 563 – 31,1 %
Izrael 15 118 14 387 5,1 %
* bez Kanárských ostrovů
Dodávky zákazníkům podle regionů
Dodávky zákazníkům (vozy) Změna v % % podíly na trhu osobních vozidel**
2014 2013 2014/2013 2014 2013
Střední Evropa* 149 874 126 481 18,5 % 19,8 % 19,1 %
Východní Evropa 119 186 125 359 – 4,9 % 4,2 % 3,9 %
Západní Evropa 413 184 369 598 11,8 % 3,4 % 3,2 %
Zámoří/Asie 354 982 299 312 18,6 % 1,3 % 1,1 %
Celkem značka ŠKODA 1 037 226 920 750 12,7 % 1,4 % 1,3 %
* včetně České republiky ** celkové trhy
14
Dodávky zákazníkům podle modelů
2014 2013 2014/2013
Citigo 42 494 45 225 – 6,0 %
Fabia 118 975 152 248 – 21,9 %
Fabia Combi 41 543 49 741 – 16,5 %
Fabia celkem 160 518 201 989 – 20,5 %
Rapid 148 991 95 787 55,5 %
Rapid Spaceback 72 372 7 994 > 100 %
Rapid celkem 221 363 103 781 > 100 %
Roomster 27 454 31 149 – 11,9 %
Roomster Praktik 2 189 2 146 2,0 %
Roomster celkem 29 643 33 295 – 11,0 %
Octavia 235 486 244 812 – 3,8 %
Octavia Combi 153 771 114 766 34,0 %
Octavia celkem 389 257 359 578 8,3 %
Yeti 102 867 82 449 24,8 %
Superb 53 282 59 315 – 10,2 %
Superb Combi 37 802 35 118 7,6 %
Superb celkem 91 084 94 433 – 3,5 %
Celkem značka ŠKODA 1 037 226 920 750 12,7 %
15
Dodávky zákazníkům podle modelů
2014 2013 2014/2013
Citigo 42 494 45 225 – 6,0 %
Fabia 118 975 152 248 – 21,9 %
Fabia Combi 41 543 49 741 – 16,5 %
Fabia celkem 160 518 201 989 – 20,5 %
Rapid 148 991 95 787 55,5 %
Rapid Spaceback 72 372 7 994 > 100 %
Rapid celkem 221 363 103 781 > 100 %
Roomster 27 454 31 149 – 11,9 %
Roomster Praktik 2 189 2 146 2,0 %
Roomster celkem 29 643 33 295 – 11,0 %
Octavia 235 486 244 812 – 3,8 %
Octavia Combi 153 771 114 766 34,0 %
Octavia celkem 389 257 359 578 8,3 %
Yeti 102 867 82 449 24,8 %
Superb 53 282 59 315 – 10,2 %
Superb Combi 37 802 35 118 7,6 %
Superb celkem 91 084 94 433 – 3,5 %
Celkem značka ŠKODA 1 037 226 920 750 12,7 %
© ŠKODA AUTO a.s. březen 2015
Tř. Václava Klementa 869
293 60 Mladá Boleslav
Česká republika
www.skoda-auto.com

Typ souboru: PDF
Publikováno: 16. 5. 2016