Testirano na dobrovoljcima

Prvo je zvuk testiran na odabranoj grupi ljudi, nakon toga sledilo je merenje u automobilima i provera da li je zvučna granica u skladu sa zakonom.

Dodatne informacije

Tip fajla: JPG
Veličina fajla: 3 MB
Dimenzije: 4000 × 2666 px
Objavljeno: 30. 11. 2020

Tags

Cookies podešavanja

Čuvanje željenih opcija korisnika na domenu
Statistika i analiza ponašanja korisnika
Marketing proizvoda i povezivanje sa društvenim mrežama
Sačuvaj podešavanja

Ovaj website koristi cookies. Više informacija o obradi ličnih podataka putem cookies i više informacija o vašim pravima možete naći u Informacije o obradi ličnih podataka putem cookies i drugih web tehnologija . U nastavku možete dati saglasnost za obradu vaših ličnih podataka i za navedene svrhe.