Video

ŠKODA OCTAVIA | Driving teaser

ŠKODA OCTAVIA | Driving footage

ŠKODA OCTAVIA COMBI | Driving footage

ŠKODA OCTAVIA | Button bar

ŠKODA OCTAVIA | Ambient lighting

ŠKODA OCTAVIA | Head-up display

ŠKODA OCTAVIA | Air conditioning

ŠKODA OCTAVIA | Assist systems

ŠKODA OCTAVIA | MIB 3 introduction

ŠKODA OCTAVIA | Navigation

ŠKODA OCTAVIA | MIB 3 Home screen settings

ŠKODA OCTAVIA | Radio - media

ŠKODA OCTAVIA | Vehicle settings

ŠKODA OCTAVIA RS iV | Studio footage

ŠKODA OCTAVIA RS iV

Dodatne informacije

Tags

Cookies podešavanja

Čuvanje željenih opcija korisnika na domenu
Statistika i analiza ponašanja korisnika
Marketing proizvoda i povezivanje sa društvenim mrežama
Sačuvaj podešavanja

Ovaj website koristi cookies. Više informacija o obradi ličnih podataka putem cookies i više informacija o vašim pravima možete naći u Informacije o obradi ličnih podataka putem cookies i drugih web tehnologija . U nastavku možete dati saglasnost za obradu vaših ličnih podataka i za navedene svrhe.