ŠKODA pomaže drugima da pomognu

Deca sa oštećenim vidom, osobe s invaliditetom koja uče da se brinu o sebi i psi pomoćnici. Donirani automobili ŠKODA OCTAVIA velika su pomoć za pomenute pojedince i za mnoge druge. Pogledajte kako ŠKODA pomaže drugima da pomognu

Dodatne informacije

Tip fajla: JPEG
Veličina fajla: 178 KB
Dimenzije: 1280 × 496 px
Objavljeno: 21. 12. 2020

Tags

Cookies podešavanja

Čuvanje željenih opcija korisnika na domenu
Statistika i analiza ponašanja korisnika
Marketing proizvoda i povezivanje sa društvenim mrežama
Sačuvaj podešavanja

Ovaj website koristi cookies. Više informacija o obradi ličnih podataka putem cookies i više informacija o vašim pravima možete naći u Informacije o obradi ličnih podataka putem cookies i drugih web tehnologija . U nastavku možete dati saglasnost za obradu vaših ličnih podataka i za navedene svrhe.