Speciální registrační značky pro tři papežovy vozy

Tři vozy ŠKODA RAPID SPACEBACK byly vybaveny také speciálními registračními značkami. Zatímco značka 182-C-1979 na prvním z vozů připomněla poslední papežskou návštěvu Irska vykonanou Janem Pavlem II. v roce 1979, značka 182-C-2018 na druhém voze odkazovala na aktuální rok návštěvy. Třetí RAPID SPACEBACK nesl kombinaci písmen a čísel 182-D-9093, kde číslice 9093 připomínají slovo Pope (papež).

Weitere Informationen

Dateityp: JPG
Dateigröße: 8 MB
Abmessungen: 4865 × 3456 px
Veröffentlicht: 27. 8. 2018

Tags

Diese Webseite verwendet Cookies.

Mehr Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch Cookies und weitere Informationen zu Ihren Rechten finden Sie in den Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten durch Cookies und anderen Web-Technologien. Hier können Sie der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für die angegebenen Zwecke zustimmen.