„Follow the Vehicle“: ŠKODA AUTO a VŠB – Technická univerzita Ostrava spolupracujú na projekte pre automatickú jazdu v konvoji

› Na novej koncepcii asistenčných systémov "Follow the Vehicle" automobilka spolupracuje s VŠB - Technickou univerzitou Ostrava
› Partneri v projekte rozvíjajú technológie smart cities a inteligentné transportné systémy
› Vozidlá ŠKODA SUPERB iV slúžia na testovanie jazdy v konvoji v areáli univerzitného kampusu
› Široké spektrum možností budúceho využitia: od autopožičovní cez správcov flotíl až po poskytovateľov služieb prevozu automobilov

Bratislava, 19. novembra 2020 – ŠKODA AUTO a VŠB – Technická univerzita Ostrava spolupracujú na koncepcii nových asistenčných systémov v rámci spoločného projektu „Follow the Vehicle“. Princíp tejto technológie spočíva v tom, že vozidlo idúce samostatne bez vodiča je ovládané vodičom vo vozidle pred ním. Vo vývoji a testovaní technológie pomáhajú dve vozidlá ŠKODA SUPERB iV, ktoré sa v súčasnosti podrobujú jazdným skúškam v uzavretom areáli univerzitného kampusu.

Christian Strube, člen predstavenstva spoločnosti ŠKODA AUTO za oblasť Technického vývoja, uvádza: „‘Follow the Vehicle‘ ilustruje vysoké technické štandardy našich súčasných asistenčných systémov a demonštruje, čo všetko nám tieto systémy v kombinácii s ďalšími technológiami umožnia v oblasti autonómneho riadenia. Projekt nám tiež umožňuje upevniť si rolu propagátora vzdelávania v technickej oblasti v Českej republike. Teší nás, že môžeme spolupracovať so študentmi a výskumníkmi z Technickej univerzity Ostrava, ktorí svojimi nápadmi, odbornosťou a odhodlaním k nášmu spoločnému projektu prispievajú.“

Profesor Václav Snášel, rektor VŠB-TUO, zdôrazňuje: „V rámci projektu Národného centra kompetencie – Kybernetika a umelá inteligencia (TAČR), ktorý realizovaný vývoj a výskum systému autonómnej jazdy zastrešuje, sa nám podarilo spojiť skúsených výskumníkov a študentov z niekoľkých odborných oblastí, keďže autonómne riadenie vozidiel vyžaduje multidisciplinárne prístupy. Vďaka aktívnej spolupráci prišlo k vytvoreniu princípov a efektívnych väzieb medzi expertnými tímami univerzity a vývojom ŠKODA AUTO. Veríme v ďalšie prehlbovanie spolupráce, odborný rast a zapojenie nových mladých výskumníkov, z čoho bude ťažiť český autopriemysel.“

Myšlienka „Follow the Vehicle“ sa riadi jednoduchým princípom: dve autá, jeden vodič. Nadriadené vozidlo riadené človekom určuje všetky relevantné parametre, ako sú rýchlosť, smer, trasa, jazdná dráha či cieľová destinácia. Mnohé dáta týkajúce sa pohybov volantu, akcelerácie a brzdenia získava podriadené vozidlo bezdrôtovým prenosom z vozidla vpredu. Druhé vozidlo ide za prvým vozidlo vo vzdialenosti až desiatich metrov.

Pred zahájením jazdy sa obe vozidlá identifikujú prostredníctvom digitálneho kódu. Testovacie vozidlá, dve autá ŠKODA SUPERB iV, sú vybavené hardvérovým a softvérovým rozhraním aj vysoko modernými technológiami založenými na technológii smart cities a inteligentných dopravných systémoch. Testovacie vozidlá sledujú dopravnú infraštruktúru a komunikujú cez Car-to-X. Výmena dát prebieha prostredníctvom štandardov pre automobilovú komunikáciu ETSI ITS-G5 a aj mobilných sietí 4G/LTE a 5G.

Pre rozpoznávanie obrazu a identifikáciu trojrozmerných objektov v okolí vozidla ŠKODA SUPERB iV sa využívajú senzory, ktoré sú dodatočne vybavené kamerovým systémom, špeciálnymi senzormi, radarovými systémami a komunikačnou jednotkou. Skúšobné vozidlá „Follow the Vehicle“ tak čítajú celý rad dôležitých údajov, napríklad aktuálnu polohu vozidla a parametre súvisiace s riadením. Systémy tiež sledujú okolie vozidla a aktuálnu premávku v reálnom čase.

ŠKODA AUTO pokračuje v intenzívnom zapojení sa do odborného a technického vzdelávania v Českej republike, čo je zrejmé aj zo spolupráce s VŠB – Technickou univerzitou Ostrava (https://www.vsb.cz). Študenti programov Automobilové elektronické systémy a Informatika sú do tohto projektu úzko zapojení. U najväčšieho zamestnávateľa v Českej republike získavajú cenné praktické skúsenosti a nadväzujú dôležité kontakty s odborníkmi zo ŠKODA AUTO.

 

SKODA_odber_banner_do-textu_950x480_B

Dodatočné informácie

Obrázky

Menovky