Medzinárodnejšia, elektrifikovanejšia a digitálnejšia – ŠKODA AUTO predstavuje novú firemnú stratégiu

› Nová firemná stratégia NEXT LEVEL - ŠKODA STRATEGY 2030 sa zameriava na úspešné zvládnutie dekády spojenej s významnými zmenami
› Posilnenie v Európe: ŠKODA sa stane jednou z piatich najpredávanejších značiek v Európe
› Viac elektromobility: najmenej tri ďalšie čisto elektrické modely; podiel elektromobilov na predajoch značky ŠKODA v Európe má do roku 2030 vzrásť na 50 až 70 %
› Nové odbytiská: cieľom je stať sa vedúcou európskou značkou v Indii, Rusku a v severnej Afrike
› Simply Clever 2.0: ŠKODA AUTO ako meradlo Simply Clever User Experience, teda zákazníckej skúsenosti
› Výrazné zvýšenie ekologických cieľov: do roku 2030 dôjde k obmedzeniu flotilových emisií o viac ako 50 % v porovnaní s rokom 2020
› Ambiciózne finančné ciele: najnižšie náklady medzi hlavnou európskou konkurenciou, rentabilita tržieb vo výške minimálne 8 %

Bratislava 24. jún 2021 – ŠKODA AUTO si pre nasledujúcu dekádu stanovila novú stratégiu ďalšieho rozvoja, nazvanú NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030, ktorej cieľom je úspešný rozvoj v oblasti internacionalizácie, elektrifikácie a digitalizácie. Česká automobilka plánuje, že sa do roku 2030 stane jednou z piatich najpredávanejších značiek v Európe a vedúcou európskou značkou v Indii, Rusku a severnej Afrike. Spoločne s ďalšími obchodnými partnermi, so zástupcami politickej sféry a s koncernom Volkswagen plánuje spoločnosť ŠKODA AUTO premeniť Českú republiku na centrum rozvoja elektromobility a zaistiť tak existujúce pracovné miesta a vytvoriť nové. V novej stratégii sú pevne zakotvené aj konkrétne ciele na podporu ekológie a diverzity. Realizácia sa zameria na dva hlavné motívy – efektivitu a zjednodušenie.

Predseda predstavenstva spoločnosti ŠKODA AUTO Thomas Schäfer vysvetľuje: „Našou novou stratégiou NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030 dávame konkrétne odpovede na otázky, ako spoločnosť ŠKODA AUTO úspešne prevedieme procesom transformácie a ako zabezpečíme, aby bola v roku 2030 ešte silnejšou ako dnes. Značka ŠKODA má neuveriteľný potenciál. Ten v najbližších rokoch ešte viac zužitkujeme, a podľa neho sme si stanovili ambiciózne ciele: chceme sa vypracovať medzi päť najpredávanejších značiek v Európe, hodláme sa stať vedúcou európskou značkou v perspektívnych regiónoch Indie, Ruska a severnej Afriky a z domovskej Českej republiky plánujeme vybudovať centrum elektromobility, aby sme zaistili existujúce pracovné miesta a vytvorili nové. ŠKODA AUTO do tejto zaujímavej budúcnosti vstupuje zo silnej pozície a ja sa teším na to, že spoločne s viac ako 43 000 škodovákmi na celom svete a s naším sociálnym partnerom Odbory KOVO túto spoločnosť v najbližších rokoch posunieme na vyššiu úroveň.“

Nová stratégia NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030 stavia na úspechoch doterajšej Stratégie 2025. Pre cestu do budúcnosti automobilka definuje novú víziu aj misiu. Nová vízia znie: „We will help the world live smarter“, nová misia potom: „Modern accessible mobility with everything you need and surprises you love.“ Spoločnosť ŠKODA AUTO súčasne aj do budúcnosti stavia na svojich preverených hodnotách „simplyfiying“, „human „a“ surprising „.

Medzinárodnejšia, elektrifikovanejšia a digitálnejšia – ŠKODA AUTO predstavuje novú firemnú stratégiu

Tri hlavné priority, ktoré udávajú smer: EXPAND, EXPLORE a ENGAGE

Stratégia NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030 sa zameriava na tri priority, ktoré možno zhrnúť do hesiel EXPAND, EXPLORE a ENGAGE. Cieľom, ktorý je nadradený priorite EXPAND, je povýšiť značku ŠKODA medzi päť najpredávanejších značiek automobilov v Európe. To chce značka dosiahnuť posilnením pozície v segmente cenovo dostupných vozidiel. Príkladom je model ŠKODA FABIA so základnou cenou pod hranicou 14 000 eur. Ďalej sa portfólio produktov do roku 2030 rozšíri o minimálne tri ďalšie čisto elektrické modely, ktoré budú cenou a veľkosťou pod úrovňou modelu ŠKODA ENYAQ iV. Spoločnosť ŠKODA AUTO sa bude – v závislosti od rozvoja trhu – usilovať o to, aby podiel plne elektrických modelov na predajoch značky ŠKODA v Európe predstavoval 50 až 70%.

Zaistenie budúcnosti na domácom trhu: Česká republika sa má stať centrom elektromobility

Aby spoločnosť ŠKODA AUTO, ako aj jej tuzemský trh Česká republika, vyšli z procesu transformácie posilnené, pracuje automobilka spoločne so svojimi partnermi na tom, aby sa krajina stala jedným z centier elektromobility. Konkrétne sa majú do roku 2030 vo všetkých troch českých výrobných závodoch spoločnosti ŠKODA AUTO, v Mladej Boleslavi, Kvasinách a Vrchlabí, vyrábať elektrické vozidlá alebo elektrické komponenty. Aktuálne sa v Mladej Boleslavi už vyrábajú vysokonapäťové trakčné batérie pre plug-in hybridné modely ŠKODA SUPERB iV a OCTAVIA iV, ako aj pre modely ďalších koncernových značiek. Začiatkom budúceho roka bude navyše v Mladej Boleslavi zahájená výroba batériových systémov pre koncernovú platformu MEB, na ktorej je postavený model ŠKODA ENYAQ iV. Česká automobilka navyše spoločne s partnermi pracuje na posilnení stabilnej dodávateľskej štruktúry pre ďalší rozvoj elektromobility.

Na ceste k vedúcej európskej značke v Indii, Rusku a severnej Afrike

Súčasťou priority EXPLORE je zámer, aby sa ŠKODA do roku 2030 stala vedúcou európskou značkou na perspektívnych trhoch Indie, Ruska a severnej Afriky. To prispeje ku globálnemu predajnému potenciálu vo výške 1,5 milióna vozidiel ročne. Automobilka ŠKODA AUTO prevzala za tieto regióny zodpovednosť v rámci koncernu Volkswagen. Nedávno bola zahájená výroba modelu ŠKODA KUSHAQ – prvého automobilu značky ŠKODA, ktorý bol v rámci projektu INDIA 2.0 uvedený na indický trh. V strednodobom horizonte sa plánuje uvedenie modelu ŠKODA KUSHAQ aj na ďalších rastových trhoch.

Simply Clever 2.0: ŠKODA zostáva funkčnou aj v digitálnej dobe

Tretia priorita ENGAGE zahŕňa špecifické ciele pre oblasti digitálnej zákazníckej skúsenosti, ekológie, diverzity a vzdelávania. Česká automobilka sa tak chce okrem iného stať meradlom pre Simply Clever User Experience, teda zákaznícku skúsenosť. Každý zákazník má byť schopný hneď na prvýkrát a intuitívne ovládať svoje nové vozidlo alebo službu od značky ŠKODA. Prvým takýmto projektom je PowerPass umožňujúci jednoduché a pohodlné nabíjanie elektrifikovaných modelov značky ŠKODA. Bude k dispozícii na viac ako 30 trhoch a umožní nabíjanie na viac ako 210 000 nabíjacích staniciach v Európe. Ešte príjemnejší má byť aj samotný nákupný proces vozidla značky ŠKODA. Automobilka ďalej rozširuje koncept virtuálneho showroomu a vytýčila si za cieľ predávať už v roku 2025 každé piate vozidlo online. V Belgicku, Holandsku, Poľsku a v Českej republike využívajú zákazníci túto možnosť už dnes.