ŠKODA FabLab v pilotnom projekte testuje a optimalizuje technológiu vyhodnocovania obrazu pomocou AI

› FabLab - laboratórium pre technológie Priemyslu 4.0 - pracuje na inovatívnom regulačnom a diagnostickom systéme na báze umelej inteligencie (AI)
› Vyhodnocovanie obrazu pomocou techník AI bude slúžiť pre zobrazenie voľných parkovacích miest v areáli závodu ŠKODA AUTO v Mladej Boleslavi
› Umelá inteligencia, ako jeden z hlavných pilierov Stratégie 2025, hrá kľúčovú úlohu v ďalšej digitalizácii spoločnosti ŠKODA AUTO

Bratislava, 22. októbra 2020 – ŠKODA AUTO v rámci digitalizácie všetkých oblastí podniku stále viac vsádza na technológie z oblasti umelej inteligencie (AI). V ŠKODA FabLab pracujú odborníci z centrálneho technického servisu automobilky v niekoľkých rôznych skupinách na vývoji a implementácii inovatívnych technológií. Aké možnosti sa tu otvárajú, ukazuje technológia vyhodnocovania obrazu: Technológia aktuálne pomáha v detekcii voľných parkovacích miest v areáli závodu ŠKODA AUTO v Mladej Boleslavi, v budúcnosti by mala slúžiť aj pri vjazde nákladných vozidiel do závodu. Vo výrobe ŠKODA AUTO sa okrem toho testuje aj to, ako sa dá vyhodnocovanie obrazu využiť v prediktívnej údržbe rôznych zariadení vo výrobe.

Projekty z oblasti umelej inteligencie v ŠKODA AUTO okrem iného podporuje ŠKODA FabLab. V tomto laboratóriu pre Priemysel 4.0 realizujú pracovníci centrálneho technického servisu automobilky konkrétne projekty v niekoľkých skupinách. ŠKODA AUTO vďaka nim môže byť v tejto strategickej oblasti ešte agilnejšia: aktuálne projekty sa zameriavajú hlavne na „Predictive Maintenance“, teda na predvídanie údržby strojov a zariadení. Príslušný tím testuje zodpovedajúce hardvérové komponenty, podporuje ich integráciu do výrobných postupov a zaoberá sa otázkami technickej diagnostiky.

V areáli závodu ŠKODA AUTO v Mladej Boleslavi sa technológia testuje na zdanlivo jednoduchom prípade: FabLab sprevádzkoval systém, ktorý pomocou kamier sleduje parkovisko a analyzuje jeho obsadenosť. Za týmto účelom systém porovnáva aktuálne snímky so skôr uloženými obrazmi podľa určitých vzorov. Týmto spôsobom rozpozná a automaticky vyhodnotí odchýlky medzi aktuálnym skutočným stavom a „naučeným“ požadovaným stavom. Túto technológiu, ktorá pracuje na báze umelej inteligencie a vyhodnocovania obrazu, je pritom možné využiť v celom rade ďalších oblastí.

Miroslav Kroupa, vedúci riadenia značky v ŠKODA AUTO, zdôrazňuje: „Technológia porovnávania obrazu, založená na umelej inteligencii, okrem iného umožňuje nájsť na strojoch odchýlky ešte predtým, než sú rozpoznateľné. Vďaka tomu môžeme potrebné servisné práce flexibilne skĺbiť s výrobnými procesmi a vyhnúť sa tak nákladným prerušeniam výrobného toku. Projekt monitorovania parkovacích kapacít, ktorý je založený na báze umelej inteligencie, nám umožňuje vyhodnocovanie obrazu ďalej vyvíjať a pripraviť pre nasadenie v každodennej prevádzke na rôznych miestach vo firme.“

Po úspešnom dokončení aktuálnej testovacej fázy má táto aplikácia, fungujúca na báze umelej inteligencie, pomáhať aj pri koordinácii prevádzky nákladných vozidiel na bráne č. 13 hlavného výrobného závodu ŠKODA AUTO v Mladej Boleslavi. K tej denne príde približne 2 200 kamiónov, ktoré čakajú na parkovisku, kým im bude povolený vjazd do závodu. Spoločnosť ŠKODA AUTO je ale súčasne z dôvodu výroby just-in-time odkázaná na presné doručenie dodávok. Technológia vyvinutá na báze AI tu môže výrazne prispieť k efektívnejšej a ekologickejšej regulácii postupov, k zlepšeniu bezpečnosti a znižovaniu nákladov.

Technológia na báze umelej inteligencie realizuje kognitívne funkcie, ktoré inak ovláda výhradne človek. Zodpovedajúce programy tak môžu byť v interakcii s okolím, môžu vnímať a zvažovať relevantné skutočnosti, riešiť problémy alebo dokonca plniť kreatívne úlohy. Ako jeden z pilierov Stratégie 2025 hrá umelá inteligencia pre spoločnosť ŠKODA AUTO kľúčovú úlohu pri ďalšej digitalizácii. V českej automobilke má popri produktoch a procesoch svoje miesto aj v oblasti služieb, kde technológie, ktoré z nej vychádzajú, sú jedným z faktorov umožňujúcim ešte lepšie personalizované služby pre zákazníkov.

Dodatočné informácie

Obrázky

Menovky