125 godina brenda ŠKODA: Putovanje kroz vreme sa dvanaest modela (short version)

125 godina brenda ŠKODA: Putovanje kroz vreme sa dvanaest modela (short version)

Dodatne informacije

Tip fajla: MP4
Veličina fajla: 165 MB
Dužina: 0:48
Audio format: quicktime
Dimenzije: 1920 × 1080 px
Objavljeno: 31. 8. 2020

Tags

Cookies podešavanja

Čuvanje željenih opcija korisnika na domenu
Statistika i analiza ponašanja korisnika
Marketing proizvoda i povezivanje sa društvenim mrežama
Sačuvaj podešavanja

Ovaj website koristi cookies. Više informacija o obradi ličnih podataka putem cookies i više informacija o vašim pravima možete naći u Informacije o obradi ličnih podataka putem cookies i drugih web tehnologija . U nastavku možete dati saglasnost za obradu vaših ličnih podataka i za navedene svrhe.