Informacije o obradi ličnih podataka putem cookies i drugih web technologija

Ovom web stranicom („Website“) upravlja ŠKODA AUTO a.s., sedište: ul. Vaclava Klementa 869, Mlada Boleslav II, 293 01 Mlada Boleslav, Češka Republika, poštanski broj: 29360, matični broj: 001 77 041, registrovan u Privrednom registru koji vodi Opštinski sud u Pragu, spis br. B 332 ("ŠKODA AUTO "ili" mi ") u svrhu pružanja usluga korisnicima ("Korisnik "ili" vi ") na Website-u.

Ova informacija o obradi ličnih podataka putem cookies i drugih web tehnologija („Informacije“ ili „Izjava“) objašnjava kako obrađujemo lične podatke o vama putem web tehnologija. Ova Izjava uključuje sledeće informacije (i) koje web tehnologije može da koristi Website (ii) koje lične podatke obrađujemo o vama, (iii) kako i u koje svrhe koristimo i obrađujemo te podatke, (iv) kome i gde prenosimo ove podatke i (v) kako štitimo ove podatke i koja prava imate u vezi sa obradom ovih podataka.

Možemo povremeno da ažuriramo ovu izjavu. Sve promene ove Izjave biće objavljene na Website-u i u slučaju značajnih promena bićete obavešteni o tome.

Koje web tehnologije koristi Website:

Mi, kao i određene treće strane koje pružaju sadržaj, oglašavanje ili druge funkcije na našem Website-u, možemo da koristimo različite tehnologije za dobijanje i obradu podataka kada posetite Website, a to može uključivati cookies i druge tehnologije.

Cookies

Cookiesu mali fajlovi koji se čuvaju na vašem uređaju i koje nam pomažu u prikupljanju podataka o vašim aktivnostima. Konkretno, cookies nam omogućavaju da čuvamo vaša podešavanja i postavke, pamtimo vaše pristupne podatke, pružamo ciljani sadržaj i marketinšku komunikaciju i pomažu nam da shvatimo koji je deo našeg Website-a najpopularniji i analiziramo funkcionisanje Website-a. Cookies mogu doći od nas ("first party cookies") ili od trećih lica čije usluge ("third party cookies").

Svoj pristanak možete povući ili upravljati klikom na ovaj link

Kad god možete da podesite svoj pretraživač da prihvata sve cookies, onemogućite ih ili naznačite kada se cookies šalju. Imajte na umu da je Website podešen da radi sa omogućenim cookies, tako da neke od karakteristika Website-a možda neće raditi ispravno ako su cookies onemogućeni.

IP addresa

IP adresa je jedinstveni broj dodeljen računaru ili drugom uređaju koji komunicira putem Internet protokola. Svaki put kada se podaci prenose, morate da znate IP adresu pošiljaoca i primaoca.

Pixel

Pixel je softverski kod koji omogućava praćenje korisnika i njihovo ponašanje na website lokacijama na kojima je pixel raspoređen. To može biti osnovno praćenje da li je korisnik posetio website do detaljnog praćenja akcija, kao što su dodavanje proizvoda u korpu, odabir proizvoda, slanje obrasca itd. Pixel može prikupljene podatke poslati trećoj strani, tj. davaocu koda.

Obrađeni lični podaci:

TWebsite obrađuje sledeće kategorije ličnih podataka i podataka o vama:

Website koristi.Možemo obraditi podatke o tome kako koristite Website na računaru, telefonu ili drugim uređajem preko kojih pristupate Website-u. Na primer, možemo da obrađujemo:

 • Podaci o uređaju: hardverski model, jedinstveni identifikatori uređaja, MAC adresa, IP adresa, verzija operativnog sistema i podešavanja uređaja;
 • Log: Vreme i trajanje posete na Website-u, podaci pretrage i sve informacije sačuvane u cookies koje mogu jedinstveno identifikovati vaš pretraživač ili nalog;
 • Podaci o lokaciji: Vreme i trajanje upotrebe Website-a, podaci o pretrazi i bilo koje informacije sačuvane u cookies koje mogu jedinstveno identifikovati vaš pretraživač ili nalog;
 • Ostali podaci: Podaci o vašoj poseti na Webiste-u koje možemo obraditi ako posetite ili koristite Website ili aplikacije trećih strana za saradnju sa nama, kao i podaci o tome kako učestvujete u sadržaju Website-a..

Možemo kombinovati dobijene lične podatke o vama ili vašim aktivnostima sa drugim informacijama dobijenih iz javno dostupnih izvora u slučajevima dopuštenim zakonom.

Svrha obrade i njen opis:

Lične podatke obrađujemo i koristimo u sledeće svrhe:

Obezbeđivanje funkcionalnosti Website-a.

Vaši lični podaci pomažu nam da osiguramo funkcionisanje osnovnih funkcija kao što su navigacija, pristup zaštićenim delovima Website-a, brzo pronalaženje web sadržaja ili provera identiteta korisnika. Website ne može pravilno da radi bez obrade podataka koji su potrebni za tu svrhu.

SČuvanje korisničkih postavki na domenu tokom trajanja sesije ili tokom relativno kratkog perioda.

Lični podaci se koriste za povećanje korisničke udobnosti čuvanjem podataka o vašim podešavanjima, kao što su jezik, regija, rezolucija ekrana, pristanak cookies-a i drugo.

Čuvanje korisničkih podešavanja na Websites.

Lični podaci se koriste za poboljšanje korisničke udobnosti povezivanjem website lokacijama sa podešavanjima kao što su jezik, regija, rezolucija ekrana, odobrenje cookies i drugo.

Praćenje Website saobraćaja.

Analitički first party cookies koriste se za praćenje poseta. Ovi cookies ne sadrže jedinstvenu identifikaciju korisnika.

Statistika i analiza ponašanja korisnika.

Lični podaci se koriste za kreiranje statistika, praćenje i analizu ponašanja korisnika na različitim Website lokacijama. Podaci se mogu koristiti za kreiranje anonimnih izveštaja. Korisnik se može analiziranjem određene kombinaciju ličnih podataka sačuvanih u unutrašnjim bazama podataka.

Marketing proizvoda i povezivanje sa društvenim mrežama.

Vaši lični podaci se koriste da vas informišemo o ŠKODA AUTO proizvodima i uslugama i trećih lica, događajima, takmičenjima, biltenima, oglasima, prijavama za katalog. Neki lični podaci koriste se za ciljanje gornjih poruka. Vaši lični podaci se takođe koriste da se osigura da su website lokacije povezane sa društvenim mrežama i da se sadržaj može deliti putem ovih mreža.

 

Kako obrađujemo vaše podatke:

Obrada ličnih podataka uključuje naročito prikupljanje, čuvanje podataka u bazama, sortiranje, korišćenje, čuvanje i brisanje ličnih podataka automatski ili ručno da bi se ispunile gore definisane svrhe.

Nužnost / dobrovoljnost obrade ličnih podataka:

Neke lične podatke možemo obraditi na osnovu legitimnog interesa ŠKODA AUTO ili treće strane.

Ovo se posebno odnosi na cookies koji se obrađuju u svrhu

 1. eobezbeđivanje funkcionalnosti Website-a,
 2. čuvanje korisničkih postavki na domenu tokom sesije i
 3. praćenje prometa na Website-u.

U druge svrhe, vaše lične podatke obrađujemo samo na osnovu vašeg pristanka, pružanje ličnih podataka za takvu obradu je dobrovoljno, tako da niste dužni da date takve podatke. Ako nam niste dali svoju saglasnost, iz tog razloga nećemo obraditi vaše lične podatke.

Uslovi obrade:

Što se tiče cookies koji se koriste za obezbeđivanje funkcionalnosti Website-a, obrada se prekida nakon završetka sesije. U slučaju cookies koji se koriste za čuvanje postavki korisnika na domenu tokom trajanja sesije ili tokom razumno kratkog perioda, koji se obrađuju na osnovu legitimnog interesa, oni se obrađuju 6 meseci nakon završetka sesije poslednjeg korisnika.

U slučaju obrade na osnovu saglasnosti, lični podaci se obrađuju u roku koji je naveden u izjavi o saglasnosti ili do povlačenja saglasnosti.

Kategorije obrađivača ili primalaca kojima možemo pružiti lične podatke:

Možemo, u opravdanim slučajevima, dati pružene i dobijene lične podatke dostupnim drugim stranama, a to su: Marketing agencije, Kompanije u grupi, Pružaoci analitičkih i statističkih usluga

Google Analytics

Website koristi Google Analytics koju obezbeđuje Google, Inc. ("Google"), koja koristi cookies za analizu kako korisnici koriste ovu Website lokaciju. Konkretno, Website koristi sledeće module:

 • Google Tag Manager – Koristi se za upravljanje tags i code snippets Website lokaciji.
 • Google Analytics – Alati za digitalnu analitiku za analizu podataka za dublje razumevanje korisničkog iskustva.
 • Google Analytics 360 Suite - Alat za digitalnu analitiku za analizu podataka radi detaljnijeg uvida za podršku preduzećima u merenju i poboljšanju uticaja marketinga.
 • Google Adwords - Adwords je Google proizvod koji služi za kreiranje, upravljanje i ocenu mrežnih oglasa ili čitavih reklamnih kampanja. Google Adwords koristi cookies za funkcionisanje, pre svega u oblastima koje se tiču optimizacije kampanje i ispravnog ciljanja oglasa.

Informacije dobijene od cookies korišćenjem Website-a (uključujući vašu IP adresu) mogu se prenositi i čuvati na serverima u Sjedinjenih Država. Google će koristiti ove informacije u svrhu procene upotrebe Website lokacije i kreiranja izveštaja o takvoj upotrebi za svog operatera i pružanja drugih usluga povezanih sa aktivnostima na Website i upotrebe Interneta uopšte. Google može te podatke dostaviti i trećim stranama, ako to zahteva zakon ili ako takve treće strane procesuiraju te podatke za Google. Možete onemogućiti upotrebu cookies na Website lokaciji kako je gore opisano ili promenom odgovarajućih postavki u vašem pretraživaču, ali ako to učinite za sve vrste cookies, nećete moći u potpunosti da iskoristite sve funkcije ove Website stranice. Ako želite da onemogućite praćenje od strane Google analitike na svim website lokacijama, posetite sledeću stranicu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout Za detaljnije informacije o privatnosti Google analitike i privatnosti, pogledajte https://www.google.com/intl/en/privacy/privacy-policy.html

Facebook

Ovaj Website koristi analitičke cookies, piksele i druge tehnologije kompanije Facebook, Inc. („Facebook“), omogućavajući prikupljanje ili preuzimanje informacija sa Website lokacije i drugih web lokacija na Internetu, dok Facebook ove podatke može koristiti za merenje ciljanja oglasa i usluga. Ako povučete saglasnost sa prikupljanjem cookies na WEbsite lokaciji ili onemogućite prikupljanje cookies u pretraživaču, možete prekinuti prikupljanje i upotrebu informacija od strane Facebooka, ali ako to učinite za sve vrste cookies, nećete moći da u potpunosti iskoristite sve funkcije ove Website stranice.

Hotjar

Ova stranica koristi uslugu Hotjar, koju pruža kompanija Hotjar Ltd, a koristi cookies koji omogućavaju analizu načina na koji ovu stranicu koriste korisnici. 

Hotjar je komercijalna usluga koja omogućava praćenje i procenu pokreta / klikova računarskog miša unutar Website lokacije. Ovo omogućava stalno unapređivanje korisničkog iskustva kako bi se učinilo korisnijim. Usluga Hotjar koristi cookies za funkciju.

Ostale stranke

Vaši lični podaci mogu se, na zahtev i u granicama zakona, dostaviti javnim organima, posebno sudovima, policiji Češke Republike i drugim organima za sprovođenje zakona.

Izvor ličnih podataka:

Direktno od vas.

Prenos ličnih podataka u treće zemlje:

U vezi sa obradom, vaši lični podaci mogu se preneti u sledeće treće zemlje, tj. države izvan evropskog ekonomskog prostora.

U vezi sa Google analitikom i / ili upotrebom analitičkih cookies i drugih web tehnologija koje je Facebook gore opisao, vaši lični podaci mogu se prosleđivati serverima koji se nalaze u Sjedinjenim Američkim Državama. Takvo prenošenje je zakonski dozvoljeno na osnovu odluke Evropske komisije o adekvatnoj zaštiti ličnih podataka i odgovarajuće potvrde treće strane prema Privacy Shield, i.e. a joint legal instrument of the European Commission and the United States of America, da osigura adekvatan nivo zaštite ličnih podataka za prenos ličnih podataka u SAD, kako je definisano odgovarajućom Odlukom Evropske komisije. Obrada podataka na osnovu takvog prenosa ne zahteva ispunjavanje drugih zakonskih uslova.

Za više informacija posetite http://www.skoda-auto.com/other/personal-data

Automatizovano odlučivanje na osnovu ličnih podataka koji mogu biti od pravnog ili na drugi značajan način:

Kao deo ove obrade neće biti automatizovanog odlučivanja.

Ostale informacije

Lični podaci se mogu arhivirati u javnom interesu i koristiti u naučne, istorijske ili statističke istraživačke svrhe.

Mi nemamo kontrolu nad sadržajem spoljnih websiteb lokacija na koje je vezana za website lokaciju putem hiperlika. Nismo odgovorni za obradu vaših ličnih podataka na drugim website lokacijama. Ovi hiperlinkovi pružaju se korisnicima kao usluga i dostupne su na sopstveni rizik.

Da bismo osigurali maksimalnu zaštitu od neovlašćenog pristupa ili neovlaštene izmene, otkrivanja ili uništavanja podataka koje prikupljamo i obrađujemo, preduzeli smo odgovarajuće organizacione i tehničke mere, uključujući fizičke, elektronske i upravljačke postupke radi zaštite i bezbednosti podataka prikupljenih preko ove veb stranice. Vaši osetljivi podaci i / ili lični podaci koje ste uneli na našem website-u su šifrovani i zaštićeni SSL sertifikatom. Bez obzira na gore navedeno, ne možemo vam garantovati da su vaši lični podaci bezbedni ako ih prenosite ili ako na neadekvatan način postupate sa vašim ličnim podacima.