Koja su vaša prava?

  Koja su vaša prava?

Kao deo obrade ličnih podataka imate sledeće pravo:

Pristup obrađenim ličnim podacima.

Opoziv saglasnosti za obradu ličnih podataka.

Ispravka netačnih, neadekvatnih ili nepotpunih ličnih podataka.

Brisanje ličnih podataka u slučaju namernog ukidanja zakonskog osnova ili u slučaju nezakonite obrade.

Ograničenja obrade podataka.

Izdvajanje vaših ličnih podataka u mašinsko čitljivom formatu za vas ili za drugog kontrolora.

Prigovor obradi podataka, ako smatrate da je obrada ličnih podataka nezakonita.

Da ne budete deo automatizovanom odlučivanja.

Kako da iskoristite svoja prava?

Za pitanja vezana za zaštitu ličnih podataka i obradu koristite sljedeće kanale komunikacije:

Telefon:

800 600 000

Poštom:

ŠKODA AUTO a.s.
tř. Václava Klementa 869,
Mladá Boleslav II,
293 01 Mladá Boleslav

U vezi sa ostvarivanjem vaših prava, kompanija ŠKODA AUTO može naplatiti razumnu naknadu uzimajući u obzir administrativne troškove za obradu zahteva kada su zahtevi od subjekta podataka očigledno neosnovani ili preterani.

   Službenik za zaštitu podataka (DPO)

Za pitanja u vezi sa zaštitom ličnih podataka možete se direktno obratiti službeniku za zaštitu podataka (DPO) kompanije ŠKODA AUTO.

  Podnošenje žalbe

U slučaju da se ne slažete sa načinom na koji ŠKODA AUTO obrađuje ili rukuje sa vašim ličnim podacima, možete podneti žalbu službeniku za zaštitu podataka (DPO) kompanije ŠKODA AUTO ili možete podneti žalbu kod nadzornog organa.

  Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

   +420 234 665 111

  http://ww.uoou.cz/