Ochrana osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov na webe ŠKODA AUTO

Spoločnosť ŠKODA AUTO venuje veľkú pozornosť ochrane osobných údajov. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov objasňuje spôsob zhromažďovania a používania osobných údajov získaných od užívateľov internetovej aplikácie ŠKODA AUTO (ďalej len „web“). ŠKODA AUTO nezhromažďuje žiadne osobné údaje, ktoré jej užívatelia sami dobrovoľne neposkytnú.

 

Zhromažďovanie osobných údajov

V prípade, že bude spoločnosť ŠKODA AUTO potrebovať údaje, ktoré jej umožnia Vás identifikovať (osobné údaje) alebo kontaktovať za účelom poskytnutia produktu či služby, ktoré ste si vyžiadali (napr. Informácie o produktoch a službách spoločnosti, účasť v súťažiach, objednanie emailových spravodajcov , pripojenie na prémiový web alebo službu s obmedzeným prístupom, prihlásenie k akcii, nakupovanie, sťahovania či registráciu produktov spoločnosti ŠKODA AUTO), o tieto údaje Vás požiadame. Dáta, ktoré ŠKODA AUTO zhromažďuje v súvislosti s Vašou osobou, môžu obsahovať Vaše meno a priezvisko, titul, názov spoločnosti alebo organizácie, pracovné mail a telefón, adresu do práce alebo domov, informácie o pozíciu v zamestnaní, ďalšie informácie o spoločnosti alebo o Vašej kreditnej karte.

Web môže zhromažďovať určité informácie o návšteve používateľov, napr. Názov poskytovateľa internetových služieb a adresu IP, pomocou ktorých títo užívatelia pristupujú na internet, dátum a čas ich prístupu na tento web, stránky, ktoré z webu otvárajú, a internetovú adresu, z ktorej web ŠKODA AUTO navštívili. Tieto informácie sú využívané k analýze trendov, na spravovanie a inováciu webu a tiež na zhromažďovanie informácií o hardvéri a softvéri za účelom poskytnutia požadovanej služby.

Spoločnosť ŠKODA AUTO poskytuje užívateľom webu príležitosti na priamej spolupráci so svojimi zamestnancami, odborníkmi a pracovníkov, aby tak bolo možné zdieľať vedomosti a novinky o produktoch spoločnosti ŠKODA AUTO a súvisiacich technológiách. Ak chcete zabrániť, aby Vaše emailová adresa alebo iné osobné údaje boli zhromažďované a využívané tretími osobami bez vášho súhlasu, odporúčame Vám, aby ste si pri vkladaní emailovej adresy či iných osobných údajov do diskusných skupín, konverzácií alebo iných verejne prístupných fór počínali so zvýšenou opatrnosťou . Ďalšie informácie a pokyny pre bezpečné využívanie technických komunít spoločnosti ŠKODA AUTO sú uvedené nižšie.

 

Používanie osobných údajov

Osobné údaje zhromaždené na tomto webe budú používané k Vašej personifikáciu a na poskytovanie produktov a služieb, ktoré ste si vyžiadali alebo ku ktorým ste dali súhlas. Spoločnosť ŠKODA AUTO môže použiť osobné údaje na poskytovanie kvalitnejších zákazníckych služieb, k inovácii webu a všetkých súvisiacich produktov a služieb spoločnosti ŠKODA AUTO, ku zjednodušenie používania tohto webu, ktoré možno dosiahnuť tak, že sa eliminuje nutnosť opakovane zadávať rovnaké informácie a web sa prispôsobí konkrétnym preferenciám či záujmom používateľa. Informácie zhromaždené webom môžu byť za účelom zaistenia ucelenej ponuky informácií v styku so spoločnosťou ŠKODA AUTO spojené s informáciami zhromaždenými prostredníctvom iných služieb spoločnosti ŠKODA AUTO.

Súhlasíte s tým, že Vaše osobné údaje môžeme využiť na to, aby sme Vám poskytli dôležité informácie o produkte alebo službe, ktorú používate, vrátane dôležitých aktualizácií a upozornení. S Vašim súhlasom Vám navyše môžeme zasielať informácie o iných produktoch a službách spoločnosti ŠKODA AUTO a zdieľať informácie s našimi partnermi, ktorí Vám tiež môžu zasielať informácie o produktoch a službách spoločnosti ŠKODA AUTO.

Údaje o návštevnosti webu môžeme pre výskumné účely kombinovať s anonymnými demografickými informáciami. Takto združené informácie môžeme využiť na zvýšenie atraktívnosti obsahu. V niektorých sekciách webu s obmedzeným prístupom môžeme s Vaším súhlasom kombinovať údaje o návštevnosti webu s Vašimi osobnými informáciami, aby sme Vám poskytovali obsah prispôsobený priamo pre Vás.

ŠKODA AUTO v niektorých prípadoch poskytuje určité služby (ako je napr. Hosťovaní webových stránok, balenie, zasielanie a doručovanie vyhraných cien, odpovedanie na otázky zákazníkov k produktom a službám a odosielanie informácií o našich produktoch, akčných ponukách alebo iných nových službách) prostredníctvom inej spoločnosti . Týmto spoločnostiam poskytujeme iba osobné údaje, ktoré sú nevyhnutne potrebné na realizáciu konkrétnej služby. Zároveň od nich dôsledne vyžadujeme, aby tieto informácie nepoužívali na iné účely a nakladali s nimi v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Spoločnosť ŠKODA AUTO môže sprístupniť osobné údaje tretím osobám iba v tých prípadoch, keď jej to bude ukladať alebo umožňovať zákon, alebo v dobrej viere, že takáto akcia je nevyhnutná k: (a) dodržanie zákonov danej krajiny a právnych postupov spoločnosti ŠKODA AUTO; (B) ochrane a obrane práv alebo vlastníctva spoločnosti ŠKODA AUTO a jej webových lokalít; alebo (c) v naliehavých prípadoch k ochrane bezpečia zamestnancov a obchodných partnerov spoločnosti ŠKODA AUTO, užívateľov produktov a služieb spoločnosti ŠKODA AUTO či verejnosti.

Osobné údaje zhromaždené na tomto webe môžu byť uložené a spracované v krajine, v ktorej má spoločnosť ŠKODA AUTO a jej pobočky, pridružené spoločnosti či zástupcovia príslušné zariadenia.

 

Kontrola osobných údajov

Ak v tomto vyhlásení nie je uvedené inak, nebudú osobné údaje, ktoré na tomto webe poskytnete, bez Vášho súhlasu sprístupnené mimo spoločnosti ŠKODA AUTO a jej pobočky a pridružené spoločnosti. Ku svojim osobným údajom máte prístup a môžete si tu zvoliť spôsob kontaktovania tak, ako je popísané nižšie.

 

Prístup k osobným údajom

Osobné údaje a predvoľby kontaktovanie, ktoré ste na tomto webe zadali, si môžete prejsť a prípadné zmeny vykonať pomocou „Centrálny Identifikačné Služby“ (ďalej CIS) na webe ŠKODA AUTO. Pred zobrazením osobných informácií budete požiadaní o zadanie vstupných dát a hesla.

V centre CIS môžete:

  • zobraziť, upraviť a zrušiť osobné údaje, ktoré ste na webe už zadali;
  • zvoliť, či chcete z webu prijímať informácie marketingového charakteru;
  • prihlásiť sa k odberu, respektíve zrušiť odber spravodajcov o našich službách a produktoch.

 

Zabezpečenie osobných údajov

Spoločnosť ŠKODA AUTO venuje zabezpečenia osobných údajov veľkú pozornosť. Pomocou celej rady zabezpečovacích technológií a postupov pomáhame chrániť Vaše osobné údaje pred neoprávneným prístupom, použitím či zverejnením.

 

Súbory cookie

Na webe používame súbory cookie, aby sme tak zaistili integritu registračného procesu a používateľom umožnili osobné modifikáciu webu. Cookie je malý textový súbor umiestnený serverom webovej stránky na pevnom disku. Tento súbor nemožno zneužiť na spustenie programov alebo zanesenie vírusov do počítača. Súbory cookie sú jedinečne priradené práve Vám a môže ich čítať iba webový server v doméne, ktorá Vám cookie vydala.

Jednou z primárnych funkcií súboru cookie je šetriť Váš čas. Ak si napr. Prispôsobíte webovú stránku alebo budete prechádzať webom, súbor cookie pri nasledujúcich návštevách pripomenie webe špecifické informácie o Vašich preferenciách. To zjednodušuje proces zobrazovania relevantného obsahu, uľahčuje navigáciu na webe atď. Akonáhle sa na webový server vrátite, môžu byť skôr zadané informácie načítané, aby ste mohli ľahšie používať funkcie webu, ktoré ste si už prispôsobili.

Pri doručovaní súboru cookie na náš web môžu asistovať webové signály (beacon), známe tiež ako technológia clear gif alebo značky akcií. Táto technológia je nástroj, ktorý používame ku kompilácii súhrnných štatistických údajov o využitie webu, akým je napr. Údaj, koľko užívateľov na webe zvolilo kľúčové prvky (napr. Odkazy alebo grafiku). Úhrnnej štatistické údaje o webe môžeme oznámiť partnerským spoločnostiam a tiež verejnosti.

Súbory cookie môžete prijať alebo odmietnuť. Väčšina webových prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma, nastavenia prehliadača však väčšinou môžete podľa potreby upraviť tak, aby súbory cookie odmietal. Ak budete súbory cookie odmietať, nebudete pravdepodobne môcť plne využívať interaktívne funkcie webu ŠKODA AUTO.

Tento web využíva na prihlásenie systém ŠKODA CIS. Ak sa chcete prihlásiť, budete požiadaní o užívateľské meno a heslo. Prihlásenie Vám umožní prístup k mnohým ďalším lokalitám a súvisiacim službám. Ak sa prihlásite pomocou služby CIS, registrujete sa zároveň na webe ŠKODA AUTO a otvárate si účet ŠKODA CIS.

 

Zmeny v zásadách ochrany osobných údajov

Toto vyhlásenie môžeme v prípade potreby aktualizovať. Ak sa tak stane, zrevidujeme tiež dátum poslednej aktualizácie uvádzané v tomto vyhlásení. O zmenách v tomto vyhlásení vás budeme informovať oznámením, ktoré umiestnime na domovskú stránku nášho webu alebo ho zašleme priamo registrovaným užívateľom. Odporúčame toto vyhlásenie pravidelne prechádzať, aby ste boli aktuálne informovaní o tom, ako pomáhame chrániť Vaše osobné údaje, ktoré ste nám dali k dispozícii.

 

Kontaktné informácie

Ak si myslíte, že spoločnosť ŠKODA AUTO toto vyhlásenie nedodržala, obráťte sa na nás prostredníctvom emailu na adresu info@skoda-info.cz. V prípade oprávnenosti Vašej sťažnosti problém identifikujeme a následne vyriešime.