Ochrana osobních údajů

Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů na webu ŠKODA AUTO

Společnost ŠKODA AUTO věnuje velkou pozornost ochraně osobních údajů. Toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů objasňuje způsob shromažďování a využívání osobních údajů získaných od uživatelů internetové aplikace ŠKODA AUTO (dále jen „web“). ŠKODA AUTO neshromažďuje žádné osobní údaje, které jí uživatelé sami dobrovolně neposkytnou.

 

Shromažďování osobních údajů

V případě, že bude společnost ŠKODA AUTO potřebovat údaje, které jí umožní Vás identifikovat (osobní údaje) nebo kontaktovat za účelem poskytnutí produktu či služby, jež jste si vyžádali (např. informace o produktech a službách společnosti, účast v soutěžích, objednání emailových zpravodajů, připojení na prémiový web nebo službu s omezeným přístupem, přihlášení k akci, nakupování, stahování či registraci produktů společnosti ŠKODA AUTO), o tyto údaje Vás požádáme. Data, která ŠKODA AUTO shromažďuje v souvislosti s Vaší osobou, mohou obsahovat Vaše jméno a příjmení, titul, název společnosti nebo organizace, pracovní email a telefon, adresu do práce nebo domů, informace o pozici v zaměstnání, další informace o společnosti nebo o Vaší kreditní kartě.

 

Web může shromažďovat určité informace o návštěvě uživatelů, např. název poskytovatele internetových služeb a adresu IP, pomocí kterých tito uživatelé přistupují na internet, datum a čas jejich přístupu na tento web, stránky, které z webu otevírají, a internetovou adresu, ze které web ŠKODA AUTO navštívili. Tyto informace jsou využívány k analýze trendů, ke správě a inovaci webu a také ke shromažďování informací o hardwaru a softwaru za účelem poskytnutí požadované služby.

 

Společnost ŠKODA AUTO poskytuje uživatelům webu příležitosti k přímé spolupráci se svými zaměstnanci, odborníky a pracovníky, aby tak bylo možné sdílet vědomosti a novinky o produktech společnosti ŠKODA AUTO a souvisejících technologiích. Chcete-li zabránit, aby Vaše emailová adresa nebo jiné osobní údaje byly shromažďovány a využívány třetími osobami bez Vašeho souhlasu, doporučujeme Vám, abyste si při vkládání emailové adresy či jiných osobních údajů do diskusních skupin, konverzací nebo jiných veřejně přístupných fór počínali se zvýšenou opatrností. Další informace a pokyny pro bezpečné využívání technických komunit společnosti ŠKODA AUTO jsou uvedeny níže.

 

Použití osobních údajů

Osobní údaje shromážděné na tomto webu budou používány k Vaší personifikaci a k poskytování produktů a služeb, které jste si vyžádali nebo k nimž jste dali souhlas. Společnost ŠKODA AUTO může použít osobní údaje k poskytování kvalitnějších zákaznických služeb, k inovaci webu a všech souvisejících produktů a služeb společnosti ŠKODA AUTO, ke zjednodušení používání tohoto webu, kterého lze dosáhnout tak, že se eliminuje nutnost opakovaně zadávat stejné informace a web se přizpůsobí konkrétním preferencím či zájmům uživatele. Informace shromážděné webem mohou být za účelem zajištění ucelené nabídky informací ve styku se společností ŠKODA AUTO spojeny s informacemi shromážděnými prostřednictvím jiných služeb společnosti ŠKODA AUTO.

 

Souhlasíte s tím, že Vaše osobní údaje můžeme využít k tomu, abychom Vám poskytli důležité informace o produktu nebo službě, kterou používáte, včetně důležitých aktualizací a upozornění. S Vaším souhlasem Vám navíc můžeme zasílat informace o jiných produktech a službách společnosti ŠKODA AUTO a sdílet informace s našimi partnery, kteří Vám také mohou zasílat informace o produktech a službách společnosti ŠKODA AUTO.

Údaje o návštěvnosti webu můžeme pro výzkumné účely kombinovat s anonymními demografickými informacemi. Takto sdružené informace můžeme využít ke zvýšení atraktivnosti obsahu. V některých sekcích webu s omezeným přístupem můžeme s Vaším souhlasem kombinovat údaje o návštěvnosti webu s Vašimi osobními informacemi, abychom Vám poskytovali obsah přizpůsobený přímo pro Vás.

 

ŠKODA AUTO v některých případech poskytuje určité služby (jako je např. hostování webových stránek, balení, zasílání a doručování vyhraných cen, odpovídání na dotazy zákazníků k produktům a službám a odesílání informací o našich produktech, akčních nabídkách nebo jiných nových službách) prostřednictvím jiné společnosti. Těmto společnostem poskytujeme pouze osobní údaje, které jsou nezbytně nutné k realizaci konkrétní služby. Zároveň od nich důsledně vyžadujeme, aby tyto informace nepoužívali k jiným účelům a nakládali s nimi v souladu s příslušnými právními předpisy.

 

Společnost ŠKODA AUTO může zpřístupnit osobní údaje třetím osobám pouze v těch případech, kdy jí to bude ukládat nebo umožňovat zákon, nebo v dobré víře, že taková akce je nezbytná k: (a) dodržení zákonů dané země a právních postupů společnosti ŠKODA AUTO; (b) ochraně a obraně práv nebo vlastnictví společnosti ŠKODA AUTO a jejích webů; nebo (c) v naléhavých případech k ochraně bezpečí zaměstnanců a obchodních partnerů společnosti ŠKODA AUTO, uživatelů produktů a služeb společnosti ŠKODA AUTO či veřejnosti.

 

Osobní údaje shromážděné na tomto webu mohou být uloženy a zpracovány v zemi, ve které má společnost ŠKODA AUTO a její pobočky, přidružené společnosti či zástupci příslušná zařízení.

 

Kontrola osobních údajů

Pokud v tomto prohlášení není uvedeno jinak, nebudou osobní údaje, které na tomto webu poskytnete, bez Vašeho souhlasu sdělovány mimo společnost ŠKODA AUTO a její pobočky a přidružené společnosti. Ke svým osobním údajům máte přístup a můžete si zde zvolit způsob kontaktování tak, jak je popsáno níže.

 

Přístup k osobním údajům

Osobní údaje a předvolby kontaktování, které jste na tomto webu zadali, si můžete projít a případné změny provést pomocí „Centrální Identifikační Služby“ (dále CIS) na webu ŠKODA AUTO. Před zobrazením osobních informací budete požádáni o zadání vstupních dat a hesla.

 

V centru CIS můžete:

  • zobrazit, upravit a zrušit osobní údaje, které jste na webu již zadali;
  • zvolit, zda chcete z webu přijímat informace marketingového charakteru;
  • přihlásit se k odběru, respektive zrušit odběr zpravodajů o našich službách a produktech.

 

Zabezpečení osobních údajů

Společnost ŠKODA AUTO věnuje zabezpečení osobních údajů velkou pozornost. Pomocí celé řady zabezpečovacích technologií a postupů pomáháme chránit Vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, použitím či zveřejněním.

 

Soubory cookie

Na webu používáme soubory cookie, abychom tak zajistili integritu registračního procesu a uživatelům umožnili osobní modifikaci webu. Soubor cookie je malý textový soubor umístěný serverem webové stránky na pevném disku. Tento soubor nelze zneužít ke spuštění programů nebo zanesení virů do počítače. Soubory cookie jsou jedinečně přiřazeny právě Vám a může je číst pouze webový server v doméně, která Vám soubor cookie vydala.

 

Jednou z primárních funkcí souboru cookie je šetřit Váš čas. Jestliže si např. přizpůsobíte webovou stránku nebo budete procházet webem, soubor cookie při následujících návštěvách připomene webu specifické informace o Vašich preferencích. To zjednodušuje proces zobrazování relevantního obsahu, usnadňuje navigaci na webu atd. Jakmile se na webový server vrátíte, mohou být dříve zadané informace načteny, abyste mohli snadněji používat funkce webu, které jste si již přizpůsobili.

 

Při doručování souboru cookie na náš web mohou asistovat webové signály (beacon), známé také jako technologie clear gif nebo značky akcí. Tato technologie je nástroj, který používáme ke kompilaci úhrnných statistických údajů o využití webu, jakým je např. údaj, kolik uživatelů na webu zvolilo klíčové prvky (např. odkazy nebo grafiku). Úhrnné statistické údaje o webu můžeme sdělit partnerským společnostem a také veřejnosti.

 

Soubory cookie můžete přijmout nebo odmítnout. Většina webových prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá, nastavení prohlížeče však většinou můžete podle potřeby upravit tak, aby soubory cookie odmítal. Jestliže budete soubory cookie odmítat, nebudete pravděpodobně moci plně využívat interaktivní funkce webu ŠKODA AUTO.

 

Tento web využívá k přihlášení systém ŠKODA CIS. Chcete-li se přihlásit, budete požádáni o uživatelské jméno a heslo. Přihlášení Vám umožní přístup k mnoha dalším webům a souvisejícím službám. Pokud se přihlásíte pomocí služby CIS, registrujete se zároveň na webu ŠKODA AUTO a otevíráte si účet ŠKODA CIS.

 

Změny v prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů

Toto prohlášení můžeme v případě potřeby aktualizovat. Pokud se tak stane, zrevidujeme také datum poslední aktualizace uváděné v tomto prohlášení. O změnách v tomto prohlášení Vás budeme informovat oznámením, které umístíme na domovskou stránku našeho webu nebo ho zašleme přímo registrovaným uživatelům. Doporučujeme toto prohlášení pravidelně procházet, abyste byli aktuálně informováni o tom, jak pomáháme chránit Vaše osobní údaje, které jste nám dali k dispozici.

 

Kontaktní informace

Pokud si myslíte, že společnost ŠKODA AUTO toto prohlášení nedodržela, obraťte se na nás prostřednictvím emailu na následující adresu info@skoda-info.cz. V případě oprávněnosti Vaší stížnosti problém identifikujeme a následně vyřešíme.