Objevujte více. Udržitelně.

header_main_a55a8fc5

mHeader_homepage_29d7b848

Ve společnosti Škoda Auto jsme oddáni vývoji produktů a služeb, které každý den pomáhají řidičům, společnostem a komunitám na naší nevídané cestě k udržitelné budoucnosti.

 

Trvale udržitelný rozvoj není ve společnosti Škoda Auto pouhým pojmem – je to proces proměny. Každý dosažený milník nás přibližuje k naší vizi: poskytovat zákazníkům, zaměstnancům a planetě to nejlepší. Dosáhli jsme významného pokroku, ale stále je před námi dlouhá cesta. Poháněni nadšením a odhodláním zrychlujeme na cestě k ještě zelenější budoucnosti.

Next Level - Škoda Strategy 2030

Automobilový průmysl prochází nebývalou proměnou, na které se Škoda Auto aktivně podílí. Udržitelnost pro nás není okrajovou myšlenkou – je ústředním bodem naší strategie. Naším úkolem je minimalizovat vlastní ekologickou stopu, posilovat trvale udržitelný růst a pozitivně ovlivňovat společnost. Zde jsou některé z našich klíčových závazků v oblasti udržitelnosti do roku 2030:

ESG: tři pilíře udržitelnosti

Strategie pro splnění našich závazků v oblasti udržitelnosti spočívá na třech pilířích označovaných ESG:

Životní prostředí (Environment) zahrnuje náš přístup k udržitelnosti v rámci
celého hodnotového řetězce – od získávání materiálů až po ohled
na konec životního cyklu našich vozidel.

Sociální oblast (Social) se inspiruje konceptem sdílené hodnoty,
jehož cílem je pozitivní vliv na společnost.

Správa společnosti (Governance) popisuje, jak dlouhodobě udržitelně
provozujeme naše podnikatelské aktivity.

  • Životní prostředí Sustainability-category-1_8597ab1b
  • Sociální oblast Sustainability-category-2_61de6764
  • Správa společnosti

Produkty a služby v oblasti mobility vytváříme v souladu s ekologickými předpisy a standardy, ale tím to pro nás nekončí. Pracujeme na snížení vlivu výrobku na životní prostředí během jeho celého životního cyklu a uplatňujeme principy oběhového hospodářství (tzv. cirkulární ekonomiky).

Jako moderní automobilová společnost jdeme nad rámec pouhé výroby vozidel. Svou práci vnímáme jako příležitost ke zlepšení bezpečnosti silničního provozu, zefektivnění technického vzdělávání a zvýšení životní úrovně ve všech regionech, ve kterých působíme.

V našich systémech správy společnosti se odrážejí naše povinnosti a závazky vůči odpovědnému, kompetentnímu a transparentnímu obchodnímu jednání. Ty nás nejen udržují na správné cestě, jsou také zásadní pro náš trvale udržitelný úspěch.

Dodavatelský řetězec

Při výběru dodavatelů se soustředíme na základní hodnoty udržitelnosti – důstojné pracovní podmínky, obchodní etiku, odpovědné získávání surovin a ochranu životního prostředí, včetně recyklace a snižování uhlíkové stopy. Spolupracujeme výhradně s dodavateli, kteří tyto závazky aktivně podporují.

Zjistit více

Frame-161100_68f90322

Frame-161100_68f90322

Dodavatelský řetězec

Při výběru dodavatelů se soustředíme na základní hodnoty udržitelnosti – důstojné pracovní podmínky, obchodní etiku, odpovědné získávání surovin a ochranu životního prostředí, včetně recyklace a snižování uhlíkové stopy. Spolupracujeme výhradně s dodavateli, kteří tyto závazky aktivně podporují.

Zjistit více

Group-11978_da2683c2

Výroba

Snažíme se vyrábět automobily a díly s co nejmenším dopadem na životní prostředí, které chceme chránit pro současné i budoucí generace. Naše snahy sahají od uhlíkově neutrální výroby v závodu ve Vrchlabí až po zamezení produkce odpadu, který by skončil na skládce, ve všech závodech společnosti Škoda Auto od roku 2020.

Zjistit více

Produkt

Inspirováni oběhovým hospodářstvím v našich výrobcích používáme inovativní a zajímavé materiály. Jedním z příkladů, jak ve společnosti Škoda Auto inovace pomáhají udržitelnosti, je vdechnutí nového života recyklovaným PET lahvím, z nichž vyrábíme vysoce kvalitní potahy sedadel.

Zjistit více

Frame-161101_d66b00e8

Frame-161101_d66b00e8

Produkt

Inspirováni oběhovým hospodářstvím v našich výrobcích používáme inovativní a zajímavé materiály. Jedním z příkladů, jak ve společnosti Škoda Auto inovace pomáhají udržitelnosti, je vdechnutí nového života recyklovaným PET lahvím, z nichž vyrábíme vysoce kvalitní potahy sedadel.

Zjistit více

Frame-161102_17f4d57f

Pohonné ústrojí

Ve společnosti Škoda Auto podporujeme transformaci směrem k elektromobilitě. Brzy na trh uvedeme šest nových elektrických modelů, které navážou na naši úspěšnou řadu Enyaq.

Zjistit více

Prodejní síť

Vozy značky Škoda se prodávají v přibližně 100 zemích s podporou silné maloobchodní sítě 3 200 prodejců. V rámci naší strategie GreenRetail zaujímáme komplexní přístup k ochraně životního prostředí a klimatu napříč celou prodejní síti.

Zjistit více

Frame-161103_2eb77560

Frame-161103_2eb77560

Prodejní síť

Vozy značky Škoda se prodávají v přibližně 100 zemích s podporou silné maloobchodní sítě 3 200 prodejců. V rámci naší strategie GreenRetail zaujímáme komplexní přístup k ochraně životního prostředí a klimatu napříč celou prodejní síti.
Zjistit více

Zpráva o trvale udržitelném rozvoji

V unikátním českém ESG Ratingu byl náš přístup oceněn mezi 10 nejlepšími velkými společnostmi na českém trhu. V rámci tohoto hodnocení byla posuzována transparentnost našich příslušných zpráv o trvale udržitelném rozvoji za rok 2022. ESG Rating vypracovala Vysoká škola ekonomická v Praze ve spolupráci s Asociací společenské odpovědnosti.

GreenFuture-House_CZ_99e20b0a

Podpora zelené budoucnosti: koncepce trvalé udržitelnosti ve společnosti Škoda Auto

Na naše aktivity související s ochranou životního prostředí dohlíží program GreenFuture , který jsme zavedli v roce 2013. Zahrnuje opatření na úrovni výroby (GreenFactory), produktů (GreenProduct) a prodejní sítě (GreenRetail). GreenFuture usiluje o minimalizaci dopadu všech produktů a služeb v oblasti mobility na životní prostředí v průběhu jejich celého životního cyklu – od těžby surovin až po řešení na konci životnosti. V roce 2019 byla jako součást GreenFuture přijata mise goTOzero koncernu Volkswagen, která stanovuje čtyři klíčové oblasti: klima, zdroje, ekosystémy a dodržování předpisů v oblasti životního prostředí.

Lidé a komunity

Usilujeme o koncepci sdílených hodnot mezi lidmi a v rámci komunit. Zaměřujeme se na projekty v oblasti vzdělávání, mobility, dobrovolnictví a takzvaného well-beingu, stejně jako na zajišťování humanitární pomoci.

Zjistit více

Frame-161105_ab27e677

Frame-161105_ab27e677

Lidé a komunity

Usilujeme o koncepci sdílených hodnot mezi lidmi a v rámci komunit. Zaměřujeme se na projekty v oblasti vzdělávání, mobility, dobrovolnictví a takzvaného well-beingu, stejně jako na zajišťování humanitární pomoci.

Zjistit více

Frame-161105_905f1557

Diverzita a inkluze

Diverzita, rovnost a inkluze jsou nedílnou součástí naší firemní kultury. Dáváme všem příležitost objevovat a rozvíjet svůj potenciál v přirozeném a bezpečném prostředí, které ctí unikátní vlastnosti každého jednotlivce.

Zjistit více

Zpráva o trvale udržitelném rozvoji

V unikátním českém ESG Ratingu byl náš přístup oceněn mezi 10 nejlepšími velkými společnostmi na českém trhu. V rámci tohoto hodnocení byla posuzována transparentnost našich příslušných zpráv o trvale udržitelném rozvoji za rok 2022. ESG Rating vypracovala Vysoká škola ekonomická v Praze ve spolupráci s Asociací společenské odpovědnosti.

Frame-11207_e6be6d4d

Zaměření na sdílené hodnoty

Ve společnosti Škoda Auto věříme, že hospodářský a společenský rozvoj jdou ruku v ruce. Proto se držíme konceptu sdílené hodnoty, který by měl být prospěšný nejen pro nás jako podnik, ale také pro naše zaměstnance, zákazníky, dodavatele, společnost jako celek a pro životní prostředí. Základem sdílené hodnoty je sdílení našich dovedností, know-how a produktů s ostatními, abychom společně dosáhli lepších výsledků a přínosů. Abychom je mohli sdílet účinněji, stanovili jsme v rámci strategie sociální udržitelnosti dvě oblasti zájmu: lidé a komunity, diverzita a inkluze.

Správa společnosti

Naše systémy řízení společnosti zajišťují, že jednáme eticky a činíme rozhodnutí v souladu s regionálními a mezinárodními zákony. Prostřednictvím poctivých obchodních praktik si u našich zaměstnanců a zákazníků pěstujeme důvěru, kterou potřebujeme k dlouhodobé prosperitě.

Zjistit více

Group-11984_5f48e79c

Group-11984_5f48e79c

Správa společnosti

Naše systémy řízení společnosti zajišťují, že jednáme eticky a činíme rozhodnutí v souladu s regionálními a mezinárodními zákony. Prostřednictvím poctivých obchodních praktik si u našich zaměstnanců a zákazníků pěstujeme důvěru, kterou potřebujeme k dlouhodobé prosperitě.

Zjistit více

Zpráva o trvale udržitelném rozvoji

V unikátním českém ESG Ratingu byl náš přístup oceněn mezi 10 nejlepšími velkými společnostmi na českém trhu. V rámci tohoto hodnocení byla posuzována transparentnost našich příslušných zpráv o trvale udržitelném rozvoji za rok 2022. ESG Rating vypracovala Vysoká škola ekonomická v Praze ve spolupráci s Asociací společenské odpovědnosti.

GreenFuture-House_CZ_99e20b0a

Podpora zelené budoucnosti: koncepce trvalé udržitelnosti ve společnosti Škoda Auto

Na naše aktivity související s ochranou životního prostředí dohlíží program GreenFuture , který jsme zavedli v roce 2013. Zahrnuje opatření na úrovni výroby (GreenFactory), produktů (GreenProduct) a prodejní sítě (GreenRetail). GreenFuture usiluje o minimalizaci dopadu všech produktů a služeb v oblasti mobility na životní prostředí v průběhu jejich celého životního cyklu – od těžby surovin až po řešení na konci životnosti. V roce 2019 byla jako součást GreenFuture přijata mise goTOzero koncernu Volkswagen, která stanovuje čtyři klíčové oblasti: klima, zdroje, ekosystémy a dodržování předpisů v oblasti životního prostředí.