Podmienky zasielania noviniek

Týmto dokumentom Vám ako prevádzkovateľ osobných údajov – spoločnosť ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o., so sídlom Sabinovská 6, 821 02 Bratislava, IČO: 31 347 215, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 4775/B (ďalej len „spoločnosť ŠKODA AUTO Slovensko“) – poskytujeme informácie o spracúvaní osobných údajov a Vašich právach súvisiacich s daným spracúvaním.

Osobné údaje môžu byť ďalej sprístupnené subjektom, ktoré sú členmi autorizované distribučnej siete vozidiel značky ŠKODA, ktorých zoznam je uvedený na stránkach www.skoda-auto.sk. Osobné údaje môžu byť spracované manuálne aj automatizovane, a to vlastnými zamestnancami správcu osobných údajov alebo spracovateľom osobných údajov.

Vyhlasujem, že poskytnuté údaje sú pravdivé, že tento súhlas so spracovaním udeľujem dobrovoľne a že som bol poučený v súlade so zákonom o všetkých svojich právach podľa zákona, najmä o práve prístupu k osobným údajom, o práve na opravu osobných údajov a o ďalších právach podľa zákona, ako aj o práve tento súhlas kedykoľvek odvolať formou písomnej informácie zaslanej na adresu správcu alebo na emailovú adresu dpo@skoda-auto.sk.

Súhlasím so zasielaním obchodných oznámení správcu na moju emailovú adresu, ktorú som dobrovoľne poskytol. V prípade porušenia práv na ochranu osobných údajov je možné sa obrátiť so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov.