Podmienky zasielania noviniek

Týmto dokumentom Vám ako prevádzkovateľ osobných údajov – spoločnosť ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o., so sídlom Sabinovská 6, 821 02 Bratislava, IČO: 31 347 215, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 4775/B (ďalej len “spoločnosť ŠKODA AUTO Slovensko”) – poskytujeme informácie o spracúvaní osobných údajov a Vašich právach súvisiacich s daným spracúvaním.

Osobné údaje môžu byť ďalej sprístupnené subjektom, ktoré sú členmi autorizované distribučnej siete vozidiel značky ŠKODA, ktorých zoznam je uvedený na stránkach www.skoda-auto.sk. Osobné údaje môžu byť spracované manuálne aj automatizovane, a to vlastnými zamestnancami správcu osobných údajov alebo spracovateľom osobných údajov.

Vyhlasujem, že poskytnuté údaje sú pravdivé, že tento súhlas so spracovaním udeľujem dobrovoľne a že som bol poučený v súlade so zákonom o všetkých svojich právach podľa zákona, najmä o práve prístupu k osobným údajom, o práve na opravu osobných údajov a o ďalších právach podľa zákona, ako aj o práve tento súhlas kedykoľvek odvolať formou písomnej informácie zaslanej na adresu správcu alebo na emailovú adresu dpo@skoda-auto.sk.

Súhlasím so zasielaním obchodných oznámení správcu na moju emailovú adresu, ktorú som dobrovoľne poskytol. V prípade porušenia práv na ochranu osobných údajov je možné sa obrátiť so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov.

Nastavenie cookies

Osobné údaje sa využívajú aj na uľahčenie používania Stránky pomocou údajov o vašich nastaveniach, napríklad jazyka, regiónu, rozlíšenia obrazovky, obsahu cookies atď.
Štatistika a analýza správania používateľa
Marketing produktov a prepojenie so sociálnymi sieťami
Uložiť nastavenia

Táto stránka používa cookies. Viac informácií o spracúvaní vašich osobných údajov na ich základe a o vašich právach nájdete v časti Informácie o spracúvaní osobných údajov pomocou cookies a iných internetových technológií. Nižšie môžete tiež udeliť súhlas so spracúvaním osobných údajov aj na účely uloženia preferencií používateľa naprieč webovými stránkami, štatistiku a analýzu správania používateľa, oslovovanie s ponukou produktov a prepojenie so sociálnymi sieťami.