Podmínky zasílání novinek

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“) tímto souhlasím se zpracováním svých kontaktních údajů, které jsem nyní poskytl, a to společností ŠKODA AUTO a.s., se sídlem Mladá Boleslav, tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, PSČ 293 01, IČO 00177041, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 332, jako správcem osobních údajů nebo subjekty smluvně pověřenými správcem ke zpracování osobních údajů, za účelem šíření obchodních sdělení elektronický mi prost ředky dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Osobní údaje mohou být dále zpřístupněny subjektům, které jsou členy autorizované distribuční sítě vozidel značky ŠKODA, jejichž seznam je uveden na stránkách www. skoda-auto.cz. Osobní údaje mohou být zpracovány manuálně i automatizovaně, a to vlastními zaměstnanci správce osobních údajů anebo zpracovatelem osobních údajů.

Prohlašuji, že poskytnuté údaje jsou pravdivé, že tento souhlas se zpracováním uděluji dobrovolně a že jsem byl poučen v souladu se zákonem o všech svých právech podle zákona, zejména o právu přístupu k osobním údajům, o právu na opravu osobní ;ch &uac ute;dajů, o právech podle § 21 zákona, jakož i o právu tento souhlas kdykoliv odvolat formou písemné informace zaslané na adresu správce nebo na emailovou adresu dpo@skoda-auto.cz

Souhlasím se zasíláním obchodních sdělení správce na moji emailovou adresu, kterou jsem dobrovolně poskytl. V případě porušení práv na ochranu osobních údajů je možno se obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.