Predstavenstvo spoločnosti ŠKODA AUTO

Predstavenstvo spoločnosti ŠKODA AUTO

Thomas Schäfer
predseda predstavenstva
(od 3. 8. 2020)

Thomas Schäfer

Alain Favey (*1967)
člen predstavenstva za oblasť predaja
a marketingu (od 1. 9. 2017)

Alain-Favey

Karsten Schnake
člen predstavenstva za oblasť nákupu
(od 1. 7. 2020)
200609-Mr.schnake

 

Klaus-Dieter Schürmann (*1963)
člen predstavenstva za
oblasť financí a IT (od 1. 8. 2016)

Klaus-Dieter-Schürmann

Dr. Michael Oeljeklaus (*1963)
člen predstavenstva za oblasť výroby a logistiky
(od 1. 8. 2010), splnomocnenec predstavenstva pre Rusko

Michael-Oeljeklaus

Christian Strube (*1963) 
člen predstavenstva za oblasť
technického vývoja (od 1. 12. 2015)

Christian-Strube

Ing. Bohdan Wojnar (*1960)
člen predstavenstva za oblasť riadenia
ľudských zdrojov (od 1. 1. 2011)

Bohdan-Wojnar