PREDSTAVENSTVO SPOLOČNOSTI ŠKODA AUTO

PREDSTAVENSTVO SPOLOČNOSTI ŠKODA AUTO

Klaus Zellmer
predseda predstavenstva
(od 1. 7. 2022)

Klaus_Zellmer_header

Martin Jahn
člen predstavenstva za oblasť predaja a marketingu
(od 1. 3. 2021)

header_0000_Martin-Jahn-ret-e1612948061249

Karsten Schnake
člen predstavenstva za oblasť nákupu
(od 1. 7. 2020)

header_0001_Karsten-Schnake

Dr. Michael Oeljeklaus
člen predstavenstva za oblasť výroby a logistiky
(od 1. 8. 2010), splnomocnenec predstavenstva pre Rusko

header_0002_Michael-Oeljeklaus

Dr. Johannes Neft 
člen predstavenstva za oblasť technického vývoja
(od 1. 1. 2021)

header_0003_Johannes-Neft-2

Maren Gräf
členka predstavenstva za oblasť Ľudia a kultúra 
(od 1. 3. 2021)

Maren-Graef