Upravni Odbor

Upravni Odbor

Thomas Schäfer
Chairman of the Board of Management
(since 3 August 2020)

 

THOMAS-SCHAEFER-02 additional contents
you can download the cv or a set of photos with the cv included

download cv
download set of photos + cv

More details in the press release

Alain Favey (*1967)
Member of the Board of Management for
Sales and Marketing (since 1 September 2017)

Alain-Favey

Alain FaveyAlain Favey

additional contents
you can download the cv or a set of photos with the cv included

download cv
download set of photos + cv

Dipl.-Ing. Dieter Seemann (*1957)
Member of the Board of Management for Purchasing
(since 15 October 2014)

Dieter-Seemann

Dieter Seemann Dieter Seemann

additional contents
you can download the cv or a set of photos with the cv included

download cv
download set of photos + cv

Klaus-Dieter Schürmann (*1963)
Member of the Board of Management for Finance and IT
(since 1 July 2016)

Klaus-Dieter-Schürmann

Klaus Dieter SchürmannKlaus Dieter Schürmann

additional contents
you can download the cv or a set of photos with the cv included

download cv
download set of photos + cv

Dr. Michael Oeljeklaus (*1963)
Member of the Board of Management for Production and Logistics
Russia representative of the Board (since 1 August 2010)

Michael-Oeljeklaus

Dr. Michael Oeljeklaus Dr. Michael OeljeklausDr. Michael Oeljeklaus

additional contents
you can download the cv or a set of photos with the cv included

download cv
download set of photos + cv

Christian Strube (*1963)
Member of the Board of Management for Technical
Development (since 1 December 2015)

Christian-Strube

Christian Strube Christian Strube Christian Strube

additional contents
you can download the cv or a set of photos with the cv included

download cv
download set of photos + cv

Ing. Bohdan Wojnar (*1960)
Member of the Board of Management for Human
Resources (since 1 January 2011)

Bohdan-Wojnar

Bohdan Wojnar Bohdan Wojnar Bohdan Wojnar

additional contents
you can download the cv or a set of photos with the cv included

download cv
download set of photos + cv

Cookies podešavanja

Čuvanje željenih opcija korisnika na domenu
Statistika i analiza ponašanja korisnika
Marketing proizvoda i povezivanje sa društvenim mrežama
Sačuvaj podešavanja

Ovaj website koristi cookies. Više informacija o obradi ličnih podataka putem cookies i više informacija o vašim pravima možete naći u Informacije o obradi ličnih podataka putem cookies i drugih web tehnologija . U nastavku možete dati saglasnost za obradu vaših ličnih podataka i za navedene svrhe.