Trvalá udržateľnosť: Zameranie na obnoviteľné energie a recyklovateľné materiály

› Spoločnosť Škoda Auto sa zameriava na ekologické a recyklovateľné materiály
› 100 % CO2-neutrálna výroba v českých závodoch značky do roku 2030
› Nový život pre vysokonapäťové batérie v stacionárnych systémoch na ukladanie energie

Bratislava, 25. apríla 2023 – okrem snáh zameraných na rýchlejší prechod k elektromobilite sa spoločnosť Škoda Auto zameriava aj na podporu trvalej udržateľnosti pri výrobe vozidiel a vo svojich dodávateľských reťazcoch. V rámci tohto úsilia zvyšuje podiel využívania obnoviteľných zdrojov energií a recyklovaných materiálov vo svojich prevádzkach a usiluje sa recyklovať čo najviac vysokonapäťových batérií z elektrických vozidiel. Koncept Vision 7S, z ktorého elektrický model „Space“ vychádza, sa stal akýmsi meradlom pre využívanie materiálov v budúcich generáciách vozidiel.

Recyklované suroviny v modeli Enyaq iV a koncepte Vision 7S

Spoločnosť Škoda Auto kladie veľký dôraz na trvalú udržateľnosť svojich výrobkov a neustále zvyšuje podiel používaných prírodných a recyklovaných materiálov vo svojich vozidlách. Už dnes sa pri výrobe krytov podvozka pre vozidlo ako Škoda Enyaq iV spotrebuje 13 kilogramov recyklovaného plastu. Tento plast väčšinou pochádza zo starých krytov batérií a nárazníkov. Koncept Vision 7S je názornou ukážkou toho, ako bude v budúcnosti možné recyklované materiály využívať aj v interiéri vozidiel.

Interiér studie Vision 7S obsahuje řadu ekologických prvků.

ŠKODA ENYAQ iV

Zameranie na celý dodávateľský reťazec a využívanie obnoviteľnej energie

Úsilie spoločnosti Škoda v oblasti trvalej udržateľnosti sa neobmedzuje len na jej vlastné výrobné závody. Spoločnosť sa tieto myšlienky snaží propagovať v rámci celého hodnotového reťazca. To zahŕňa používanie trvalo udržateľných surovín, ako aj využívanie metód trvalo udržateľnej výroby v závodoch jej dodávateľov. Všade, kde to je možné, spoločnosť uplatňuje zásady obehového hospodárstva. Do konca tohto desaťročia bude spoločnosť Škoda Auto prevádzkovať svoje tri české závody s nulovými emisiami uhlíka a zaviazala sa preto využívať elektrickú energiu výlučne z obnoviteľných zdrojov. Závod vo Vrchlabí na výrobu prevodoviek DSG je CO2-neutrálny už od roku 2020. Závody v Mladej Boleslavi a Kvasinách tento cieľ dosiahnu v blízkej budúcnosti. Podiel využívania obnoviteľných energií dosahoval v českých závodoch automobilky v roku 2022 približne 35 %.

V spolupráci so spoločnosťou ČEZ plánuje automobilka vo svojom závode v Mladej Boleslavi inštaláciu jedného z najväčších fotovoltických strešných systémov v Českej republike. Takmer 6 000 solárnych panelov najnovšej generácie bude poskytovať menovitý výkon na úrovni 2 300 kW a vyprodukuje viac ako 2,2 GWh elektrickej energie za rok. Spoločnosť Škoda tiež nedávno objednala inštaláciu jedného z najväčších strešných solárnych systémov v automobilovom priemysle pre svoj závod v Pune v Indii. Po nainštalovaní bude tento systém dodávať celkovo až 26,6 GWh elektrickej energie za rok, čím pokryje až 30 % celkovej spotreby elektriny v závode. Zároveň pomôže znížiť emisie CO2 vznikajúce pri výrobe vozidiel v závode až o 28 % ročne.

Nová fotovoltaická elektrárna v Servisním centru společnosti ŠKODA AUTO v Kosmonosech

Nový fotovoltaický systém pro Servisní centrum ŠKODA AUTO v Kosmonosech

Spoločnosť Škoda Auto využíva výrobné zdroje s rozvahou. Ak by sme skúmali spotrebu energie, vody, emisie CO2, produkciu odpadu a prchavých organických zlúčenín (VOC), zistíme, že skupine Škoda sa poradilo v porovnaní s rokom 2010 znížiť environmentálny dosah výroby jej vozidiel v priemere o 43 %. Ďalší vynikajúci príklad: použité batérie z vozidiel Škoda iV dostanú šancu na druhý život v stacionárnych jednotkách na uchovávanie energie pre nabíjacie stanice.

Výroba batérií v hlavnom závode v Mladej Boleslavi

Spoločnosť Škoda Auto vyrába v Mladej Boleslavi batériové systémy pre vozidlá založené na modulárnej platforme pre elektrické vozidlá (MEB) skupiny Volkswagen od mája 2022. Celkovo tu bolo dodnes vyrobených viac ako 500 000 týchto systémov pre modely BEV a PHEV. Ide o kľúčové komponenty potrebné na úspešný prechod k elektromobilite. Ešte pred koncom tohto roka spoločnosť Škoda Auto začne s výstavbou ďalšej montážnej linky MEB. To zvýši celkovú kapacitu výroby batériových systémov MEB z 1 000 kusov za deň na 1 500 kusov. Tieto systémy sa inštalujú do modelov Enyaq iV a rovnako aj do modelov značiek Volkswagen, Audi a SEAT. Závod v Mladej Boleslavi okrem toho vyrobí každý deň ďalších 800 batérií pre modely PHEV.

ŠKODA AUTO zahajuje výrobu bateriových systémů MEB

ŠKODA AUTO zahajuje výrobu bateriových systémů MEB