Kybernetická bezpečnosť automobilov: Výzva pre automobilky i vodičov

Kybernetická bezpečnosť automobilov: Výzva pre automobilky i vodičov

Z moderných automobilov sa stali neustále pripojené elektronické zariadenia, ktoré zhromažďujú a spracúvajú množstvo dát. Preto rastie potreba chrániť autá aj v tomto ohľade. Je to výzva najmä pre výrobcov, ale ostražitý musí byť aj používateľ.

28. 3. 2024 ŠKODA SVET

V posledných rokoch sa výrobcovia automobilov museli naučiť pracovať s ďalšou disciplínou: kybernetickou bezpečnosťou svojich automobilov a IT ekosystémom okolo nich. Veď autá sú dnes zdrojom a spracovateľom veľkého množstva dát a mnohé sú navyše neustále zapojené do ich prenosu. A to môže byť príčinou ich zraniteľnosti.

Škoda berie kybernetickú bezpečnosť veľmi vážne. Nielenže rozvíja bezpečnosť svojej infraštruktúry, a to aj nad rámec povinných smerníc, do automobilov implementuje bezpečné systémy a školí zamestnancov, ale predovšetkým vzdeláva používateľov, teda vodičov automobilov. "Aj v prípade bezpečnosti áut totiž platí, že najslabším článkom je v drvivej väčšine prípadov ľudský faktor," vysvetľuje František Vlasta, projektový manažér, ktorý je v spoločnosti Škoda Auto zodpovedný za implementáciu regulácie EHK OSN.

91_skoda_enyaq_lk_a6592301_0af642a3-1920x1280_a03f47c0 Aj ten najnovší infotainment potrebuje pravidelné aktualizácie, len tak zostane bezpečný

Hlavne bezpečné heslá

Pre autá a s nimi spojené digitálne služby platia rovnaké bezpečnostné poučky ako pre iné spotrebné elektronické zariadenia, trebárs mobilné telefóny alebo počítače. "Napríklad je nevyhnutné potvrdzovať ponuky na aktualizácie softvéru v systéme infotainmentu," radí František Vlasta a dodáva: "Ak je to možné, používajte pre používateľské účty, ako napríklad Škoda ID, dvojfaktorovú autorizáciu. Zásadne si vyberajte bezpečné heslá, nezapisujte si ich na papieriky a ani ich neukladajte do textového súboru v počítači. Heslá s nikým nezdieľajte. Na ukladanie hesiel používajte dôveryhodného správcu." Dôležité je tiež udržiavať aplikácie a zariadenia, ktoré sú pripojené k vášmu vozidlu, aktualizované, inak by mohli byť akousi vstupnou bránou k zraniteľnosti.

Keď máte napriek všetkým bezpečnostným opatreniam podozrenie, že sa vaše auto začalo správať neštandardne, zachovajte pokoj. "Auto bezpečne odstavte a kontaktujte infolinku alebo servisné stredisko," radí František Vlasta. Neobvyklé správanie auta má zvyčajne iné dôvody ako kyberneticko-bezpečnostné. V každom prípade pri podozrení nie je na škodu zmeniť heslá k účtom a službám spojeným s vozidlom.

Útoky najmä na infraštruktúru

Útoky na jednotlivé autá konkrétnych používateľov sú navyše absolútnou raritou, ktorú skôr demonštrujú odborníci na kybernetickú bezpečnosť v rámci rôznych demonštračných akcií a workshopov, čím sa snažia upozorniť na dôležitosť tejto témy. Tieto ukážky však jasne ukazujú, aká dôležitá je problematika kybernetickej bezpečnosti automobilov.

V drvivej väčšine prípadov sa útočníci doteraz pokúšali napadnúť samotnú IT infraštruktúru, ktorá obsahuje dáta používateľov a ktorá zabezpečuje prevádzku rôznych služieb a systémov automobilov. Ale možnosť, že sa zamerajú na jednotlivé autá, skutočne existuje a v takom prípade treba byť pripravený sa brániť. Škoda Auto sa rovnako ako ostatní výrobcovia musí držať predpisov EHK OSN, ktoré nastavujú základné pravidlá kybernetickej bezpečnosti automobilov.

sos-tlacitko-1920x1440_e625d14cKeď sa vozidlo správa neštandardne, radšej ho odstavte a volajte servis

Smernice napríklad automobilkám ukladajú povinnosť zabezpečiť ochranu riadiacich jednotiek automobilu proti neoprávnenému vonkajšiemu zásahu alebo povinnosť zabezpečovať aktualizácie softvéru a opravy automobilov ešte desať rokov po skončení výroby daného modelu, ak používateľovi s ohľadom na kybernetickú bezpečnosť hrozí akékoľvek funkčné riziko. V dôsledku toho znamenajú smernice v praxi zmeny nielen vo vývoji automobilov, ale aj v samotnej výrobe.

Čo je EHK OSN?

V súvislosti s kybernetickou bezpečnosťou automobilov sa často používa skratka UNECE. Ide o názov Európskej hospodárskej komisie Organizácie spojených národov (EHK OSN). Táto komisia má významný vplyv na stanovovanie medzinárodných štandardov v oblasti bezpečnosti dopravy a v posledných rokoch práve EHK OSN vydala dve nariadenia týkajúce sa kybernetickej bezpečnosti automobilov, ktorými sa výrobcovia musia povinne riadiť. Smernica CSMS (Cyber Security Management System) sa zaoberá kybernetickou bezpečnosťou a vyžaduje, aby výrobcovia zabezpečili ochranu automobilov pred kybernetickými útokmi a neoprávnenou manipuláciou so softvérom. Smernica SUMS (Software Update Management System) sa zasa zaoberá otázkou softvérových aktualizácií a ukladá povinnosť zabezpečiť a zdokumentovať plnenie homologizačných predpisov aj po aktualizácii softvéru vozidla.