Autá majú čiernu skrinku. Čo všetko si pamätá?

Autá majú čiernu skrinku. Čo všetko si pamätá?

Všetky nové autá predávané v EÚ musia mať od júla tzv. zapisovač údajov o nehode. Cieľom je uľahčiť vyšetrovanie havárií. Ako automobilová čierna skrinka funguje a kde ju nájdete?

13. 6. 2024 ŠKODA SVET

Európska únia bude od 6. júla tohto roka pri nových automobiloch okrem výstrahy pred prekročením rýchlosti či prípravy na montáž alkoholtesteru vyžadovať aj zariadenie laicky označované ako čierna skrinka, ktoré má uľahčiť vyšetrovanie dopravných nehôd. "Oficiálne sa nazýva zapisovač údajov o nehode, po anglicky Event Data Recorder. Odtiaľ je aj skratka EDR, pod ktorou sa zariadenie často skrýva," hovorí Jan Večerník z technického vývoja Škoda Auto.

Infografika

Infografika

Ako to vlastne funguje

Fyzicky autá vlastne nemusia mať nič nové, zapisovač je len nová softvérová funkcia. V skutočnosti totiž na ukladanie povinných údajov slúži riadiaca jednotka airbagu a jej pamäť. Do pamäte sa priebežne zapisujú dáta, ale pokiaľ nepríde k aktivácii zádržných systémov vozidla (zjednodušene povedané airbagov), tak sú uložené dáta neustále prepisované novými.

"V prípade nehody systém do zapisovača uloží dáta za dobu päť sekúnd pred nárazom a maximálne päť sekúnd po ňom," vysvetľuje Večerník. V takom prípade sú dáta natrvalo uložené do pamäte a nemožno ich nijako upravovať, meniť ani vymazávať. "Do riadiacej jednotky dáta nemožno vpísať spätne," upozorňuje Jan Večerník.

Vozy Škoda mohou být vybaveny řadou systémů varujících před srážkou.Vozidlá značky Škoda môžu byť vybavené viacerými asistenčnými systémami varujúcimi pred kolíziou, ale niektoré veci jednoducho nemožno predpovedať

Čo teda EDR v prípade nehody zachováva? "Systém zaznamenáva hlavne dáta týkajúce sa samotného nárazu, ako sú aktivačné časy zádržných systémov, stav obsadenia sedadiel, zmeny rýchlosti atď. Ukladajú sa však aj ďalšie informácie, napríklad rýchlosť vozidla pred nárazom, jeho spomalenie v pozdĺžnom a priečnom smere, stav plynového a brzdového pedála, uhol natočenia volantu, informácie o stave systémov ABS a ESP či otáčky motora," prezrádza Jan Večerník. Celkovo ide o viac ako tisíc údajov a hodnôt, ktoré jednotlivé jednotky vozidla posielajú do riadiacej jednotky airbagu.

Údaje sú nedostupné pre vodiča alebo servis

Uložené údaje majú skutočne pomáhať len pri objasňovaní dopravných nehôd. "K dátam nemá prístup užívateľ vozidla, servisný technik a ani nikto iný neoprávnený," vysvetľuje Večerník. "Údaje sa dajú načítať len pomocou špeciálneho nástroja s príslušnou licenciou. Oprávnenými osobami na túto činnosť sú spravidla policajti alebo súdni znalci," dodáva Jan Večerník.

EDR okrem iného zhromažďuje informácie o stave plynového a brzdového pedála

Dáta uložené v zapisovači rozhodne neslúžia na monitorovanie správania vodičov. Pre vodičov z ukladania dát nevyplývajú žiadne povinnosti alebo dôsledky. Zároveň nehrozí, že by niekto mohol po nehode skúšať dáta zmeniť tak, že zvalí vinu na vodiča, ktorý nehodu nespôsobil.

Súvisiace príbehy Na základe menoviek: 2024, bezpečnosť, Technológie