Najčistejšia je energia, ktorá sa nemusí vyrobiť

Najčistejšia je energia, ktorá sa nemusí vyrobiť

Závod ŠKODA AUTO vo Vrchlabí je už kompletne CO2 neutrálny a nasledovať budú aj ďalšie závody. Pozrite sa na to, ako prebieha taký prechod.

7. 10. 2021 ŠKODA SVET

Automobilka ŠKODA AUTO pred časom oznámila, že v druhej polovici tohto desaťročia bude všetka energia používaná pri výrobe vozidiel a komponentov v jej závodoch v Českej republike uhlíkovo neutrálna. Vo Vrchlabí sa to malo stihnúť už do konca minulého roku. A stihlo sa.

skoda_vysledky_infograph_210x148_cz_07.indd

Obnoviteľná elektrina

Ako teda vyzerala cesta vrchlabskej továrne k vytúženému neutrálnemu stavu? Najvýznamnejším krokom bol prechod od tradičných zdrojov elektrickej energie k obnoviteľným.

„V roku 2020 pochádzalo vyše 90 percent energie využitej vo vrchlabskom závode z obnoviteľných zdrojov. Ak by sme používali konvenčné zdroje, do ovzdušia by sme vypustili 45 000 ton CO2, s obnoviteľnými zdrojmi sme sa však dostali na necelé tri tisícky ton,“ pripomína Pavel Grmela, projektový koordinátor z útvaru Ekológie a pracovnej ochrany.

Opatreni-c.1.JPGPo úprave dopravníkov pre sústruženie a vŕtanie sa zvyšková emulzia vďaka využívaniu princípu gravitačnej separácie sama vracia do stroja. A to bez dodatočných nákladov.

Samozrejmosťou je v tejto oblasti čo najväčšia transparentnosť. Preto automobilka vždy vyžaduje doloženie potrebných certifikátov o pôvode nakupovanej elektrickej energie, aby skutočne pochádzala z obnoviteľných zdrojov.

Prvým krokom k neutrálnosti je vždy realizácia úsporných opatrení. V roku 2020 vstúpili do platnosti takmer dve desiatky úsporných opatrení ako zavedenie systému energetického manažmentu, optimalizácia vetrania, uzatvorenie už nepoužívaných vykurovacích okruhov, výmena a regulácia osvetlenia alebo inštalácia inteligentného riadenia vzduchotechniky. Ušetrilo sa tak 2 000 MWh tepelnej a 1 500 MWh elektrickej energie, čo v prepočte zodpovedá ročnej spotrebe približne tisícky domácností. „Najčistejšia je energia, ktorá sa nemusí vyrobiť,“ hovorí Grmela.

Opatreni-c.7.JPGZmenil sa aj systém pre likvidáciu odpadov, a to podľa štandardu WMIS (Waste Management Information System).

40 000 stromčekov i vtáčie búdky

Emisie CO2 sa vo Vrchlabí zatiaľ nepodarilo eliminovať stopercentne, čo je mimoriadne náročný cieľ. Zvyšok emisií sme sa rozhodli riešiť nákupom kompenzačných kreditov. „Za rok 2020 sme takto kompenzovali spaľovanie zemného plynu, čo však v tomto roku odpadlo, pretože závod vo Vrchlabí prešiel na biometán. V roku 2021 musíme pracovať na odbúravaní emisií z chladív a zo služobných vozidiel. Už teraz však ide len o zlomok celkového objemu a preto verím, že postupnými krokmi sa nám podarí posúvať ďalej,“ konštatuje Grmela.

Opatreni-c.9.JPGPrečerpanie oleja z dna nádrží centrálnej filtračnej stanice znižuje tvorbu nebezpečného odpadu.

Časť kompenzácií vo Vrchlabí bolo realizovaných nákupom kreditov dvoch projektov veterných fariem na Taiwane a v Indii. „Okrem toho sa naša továreň výrazne angažuje aj v spolupráci s Krkonošským národným parkom. V minulom roku sme v okolí závodu vysadili 40 000 stromčekov a s parkom spolupracujeme aj na ďalších projektoch biodiverzity, ako napríklad na inštalácii vtáčích búdok,“ vraví Jiří Svatý, koordinátor technického servisu vrchlabského závodu.

„Do bilancie CO2 sa tieto aktivity nepremietajú, pretože nie sú certifikované. Ukazujú však, že nám záleží na starostlivosti o naše okolie,“ uzatvára projektový koordinátor Grmela s tým, že reálne by všetky závody automobilky ŠKODA AUTO mohli byť CO2 neutrálne do roku 2030.

Moderní akumulátory Batérie v manipulačných strojoch boli vymenené za lítiové, vďaka čomu prišlo k úspore energií i k zníženiu produkcie CO2

„Dôležitou témou je prechod od spaľovania zemného plynu na biometán. Vďaka tomu bude mať všetko, čo je poháňané plynom, ako napríklad kogeneračné jednotky vo Vrchlabí a v Kvasinách, neutrálnu bilanciu CO2. Plán pre Mladú Boleslav hovorí o prechode na výhradné spaľovanie biomasy, k čomu by malo prísť približne na konci roku 2025. Dnes sa v Mladej Boleslavi biomasa spaľuje spolu s hnedým uhlím. Ak sa nám túto zmenu podarí realizovať, bude to z hľadiska generovania energie pre celú automobilku veľký krok smerom k CO2 neutralite,“ popisuje výzvu Pavel Grmela.

Moderná výroba pod horami

ŠKODA vyrábala automobily vo Vrchlabí od roku 1946. Počnúc rokom 2012 továreň za jeden a pol roka výrazne zmodernizovala a premenila ju na špičkový závod na výrobu komponentov. Dnes tisícka zamestnancov na úpätí Krkonoš za deň vyrobí približne 2 300 dvojspojkových automatických prevodoviek s priamym radením DQ 200. Celkovo 38 percent z nich nájde využitie vo vozidlách značky ŠKODA, 62 percent je montovaných do vozidiel iných značiek koncernu Volkswagen. Moderná výroba využíva celý rad prvkov Priemyslu 4.0 – napríklad kooperujúci robot pomáha so zakladaním piestov radenia, čo je pri výrobe prevodoviek veľmi citlivá činnosť. Takzvaný manipulačný robot zasa dielmi zásobuje desiatky strojov a prázdne obaly dopravuje späť do skladu. Závod využíva aj služby autonómneho transportného robota alebo digitálneho dvojčaťa linky, vďaka ktorému sa dá prevádzka perfektne odladiť. Okrem toho sú v akcii aj ďalšie systémy postavené na umelej inteligencii..

DJI_0002

Media Box

17 obrázky