Napriek pandémii a nedostatku čipov dosiahla ŠKODA AUTO Group* v roku 2021 rentabilitu tržieb vo výške vyše 6 %

› ŠKODA AUTO Group* v roku 2021 mierne zvýšila tržby na 17,7 miliardy eur
› Kladný prevádzkový výsledok napriek náročnej situácii na trhu vo výške 1,08 miliardy eur
› Rentabilita tržieb vďaka vynikajúcemu prvému polroku predstavovala 6,1 %
› Druhý polrok bol vo veľkej miere negatívne ovplyvnený nedostatkom súčiastok
› Výhľadovo existujú veľké neistoty vyvolané vojnou na Ukrajine a problémami s dodávkami súčiastok
› ŠKODA AUTO bude dôsledne pokračovať v programe zameranom na zvyšovanie efektívnosti
Aktuálna výročná správa je k dispozícii na portáli ŠKODA Storyboard

Bratislava, 22. marca 2022 – Napriek pandémii a nedostatku polovodičov dosiahla ŠKODA AUTO Group* v uplynulom fiškálnom roku kladný prevádzkový výsledok. Tržby ŠKODA AUTO Group* predstavovali 17,7 miliardy eur (2020: 17,1 miliardy eur; +3,9 %). V porovnaní s rokom 2020 sa podarilo výrazne zvýšiť prevádzkový výsledok na 1,08 miliardy eur (2020: 756 miliónov eur; +43,2 %). Rentabilita tržieb sa zlepšila a s hodnotou 6,1 % je výrazne vyššia ako v predchádzajúcom roku. Spoločnosť v ďalšom priebehu roka počíta s veľkými neistotami vyvolanými vojnou na Ukrajine a s ňou spojeným nedostatkom súčiastok. ŠKODA AUTO bude aj preto dôsledne pokračovať vo svojom programe zameranom na zvyšovanie efektívnosti.

Napriek pandémii koronavírusu a nedostatku polovodičov dosiahla ŠKODA AUTO Group* v roku 2021 prevádzkový výsledok prevyšujúci jednu miliardu eur (1,08 miliardy eur). Významná časť tohto výsledku vychádza hlavne zo silného prvého polroku. Tržby v uplynulom hospodárskom roku dosiahli 17,7 miliardy eur (+3,9 %) a rentabilita tržieb na úrovni 6,1 % bola podstatne vyššia ako v roku 2020. Spoločnosť zvýšila svoj čistý peňažný tok o 160 % na 554 miliónov eur. Po silnom prvom polroku spôsobil v ďalšom priebehu roku obmedzenia vo výrobe hlavne nedostatok čipov. Vďaka cielenému riadeniu predaja, optimalizácii produktového mixu a predaju vozidiel s vyššou výbavou vzrástli tržby za rok 2021 nad úroveň predchádzajúceho roku, a to aj napriek nižšiemu počtu dodaných vozidiel zákazníkom. Stabilizáciu prevádzkového výsledku vo štvrtom štvrťroku navyše zabezpečilo striktné riadenie nákladov.

Infografika: napriek pandémii a nedostatku čipov dosiahla ŠKODA AUTO Group* v roku 2021 rentabilitu tržieb vo výške viac ako 6 %

Predseda predstavenstva ŠKODA AUTO Thomas Schäfer zdôrazňuje: „ŠKODA AUTO v uplynulom fiškálnom roku preukázala vysokú mieru odolnosti a flexibilnosti. Naša spoločnosť je stabilná, čo potvrdzujú aj najdôležitejšie finančné ukazovatele, ktoré sa v porovnaní s rokom 2020 vyvíjali pozitívne. Vďaka skvelému tímovému výkonu všetkých 45 000 škodovákov sa nám podarilo zákazníkom po celom svete dodať 878 200 automobilov. Hlavne 45 000 dodaných vozidiel ENYAQ iV s plne elektrickým pohonom výrazne prekonalo naše očakávania. Tento silný moment využijeme a prostredníctvom nových modelov, ako sú napríklad emotívne ENYAQ COUPÉ iV, modernizovaný KAROQ alebo športová FABIA MONTE CARLO, ešte pridáme. Kvôli vojne na Ukrajine sa však stretávame s veľkými neistotami. Jej dopady na našu obchodnú činnosť priebežne analyzujeme.“

Christian Schenk, člen predstavenstva ŠKODA AUTO za oblasť Financií a IT, dopĺňa: „Fiškálny rok 2021 bol extrémne náročný. V tejto situácii sme postupovali opatrne a v súlade s našou filozofiou „Simply Clever“. Vďaka spoločnému výkonu všetkých zamestnancov sa nám podarilo náš prevádzkový výsledok v porovnaní s rokom 2020 zvýšiť na čiastku prevyšujúcu 1 miliardu eur.

Aj tržby sa vyvíjali veľmi pozitívne, a to napriek nižšiemu odbytu v dôsledku obmedzení výroby. Aj napriek tomu sa nám optimalizáciou predajného mixu podarilo zvýšiť tržby na 17,7 miliardy eur, a to aj napriek dočasnému zastavenie výroby z dôvodu čiastočnej nedostupnosti komponentov v druhej polovici uplynulého roku. Ziskovosť sme zvýšili vďaka dôslednému riadeniu nákladov a efektívnosti. V roku 2022 sa koncentrujeme hlavne na pokračovanie nášho úspešného krízového riadenia a na zvyšovanie efektívnosti, aby sme čo najviac zmiernili dopady súčasnej zložitej situácie na naše podnikanie.“

Karsten Schnake, člen predstavenstva ŠKODA AUTO za oblasť Nákupu, vysvetľuje: „Vypätá situácia spojená s dodávkami polovodičov v uplynulom roku spomalila náš rastový kurz. Vďaka rýchlemu rozhodnutiu vyrábať nedokončené vozidlá, ktoré boli kompletizované neskôr, sa nám podarilo náš výsledok stabilizovať. Ďakujem členom Task Force tímu zameranému na polovodiče a na ich neuveriteľné nasadenie. Teraz sa môžeme na budúcnosť pozerať s opatrným optimizmom a od druhého polroku predpokladáme výrazné zlepšenie dodávok polovodičov.“

Dôsledný manažment nákladov a každoročné investície vo výške dvoch miliárd eur

Česká automobilka bude v tomto roku dôsledne pokračovať vo svojom programe NEXT LEVEL EFFICIENCY zameranom na ďalšie zvyšovanie efektívnosti. Spoločnosť bude zároveň v najbližších rokoch každoročne investovať dve miliardy eur. Investície sa koncentrujú na ďalšiu elektrifikáciu modelovej palety i na dodržanie stanovených emisných predpisov. Pre ďalší priebeh roka ŠKODA AUTO predpokladá, že situácia týkajúca sa dodávok polovodičov sa v druhom polroku zlepší. Kvôli vojne na Ukrajine česká automobilka zároveň očakáva výrazné dopady na prevádzkovú činnosť.

ŠKODA AUTO Group* – Ukazovatele za január až december 2021**:

    2021 2020 Zmeny v %
Dodávky zákazníkom vozidiel 878 200 1 004 800 -12,60%
Dodávky zákazníkom, bez Číny vozidiel 807 000 831 800 -3,00%
Výroba*** vozidiel 770 600 807 700 -4,60%
Odbyt**** vozidiel 783 800 849 200 -7,70%
Tržby mil. EUR 17 743 17 081 +3,90%
Prevádzkový výsledok mil. EUR 1 083 756 +43,20%
Rentabilita tržieb % 6,1 4,4  
Investície (bez aktivovaných vývojových nákladov) mil. EUR 782 850 -8,00%
Čistý peňažný tok mil. EUR 554 213 +160%

 

*ŠKODA AUTO Group zahŕňa spoločnosti ŠKODA AUTO a.s., ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o., ŠKODA AUTO Deutschland GmbH, ŠKODA AUTO Volkswagen India Private Ltd. a podiel na zisku spoločnosti OOO Volkswagen Group Rus.
** Percentuálne odchýlky sú vypočítané z nezaokrúhlených čísel.
*** Zahŕňa výrobu ŠKODA AUTO Group, bez výroby v Číne, na Slovensku, v Rusku a v Nemecku, ale vrátane ostatných koncernových značiek ako SEAT, VW a AUDI; výroba vozidiel bez rozložených sád.
**** Zahŕňa odbyt ŠKODA AUTO Group smerom na odbytové spoločnosti, vrátane ostatných koncernových značiek ako SEAT, VW, AUDI, PORSCHE a LAMBORGHINI; odbyt vozidiel bez rozložených sád.

Dodatočné informácie

Obrázky

Menovky

Súvisiace príbehy Na základe menoviek: 2021, 2022, Výročná tlačová konferencia