Navzdory pandemii a nedostatku čipů dosáhla ŠKODA AUTO Group* v roce 2021 rentability tržeb ve výši více než 6 %

› ŠKODA AUTO Group* v roce 2021 mírně zvýšila tržby na 17,7 miliard eur
› Kladný provozní výsledek navzdory náročné situaci na trhu ve výši 1,08 miliard eur
› Rentabilita tržeb díky vynikajícímu prvnímu pololetí činila 6,1 %
› Druhé pololetí ve velké míře negativně ovlivněno nedostatkem dílů
› Výhledově velké nejistoty vyvolané válkou na Ukrajině a problémy s dodávkami dílů
› ŠKODA AUTO bude důsledně pokračovat v programu na zvyšování efektivity
Aktuální výroční zpráva je k dispozici na portálu ŠKODA Storyboard

Mladá Boleslav, 22. března 2022 – Navzdory pandemii a nedostatku polovodičů dosáhla ŠKODA AUTO Group* v uplynulém fiskálním roce kladného provozního výsledku. Tržby ŠKODA AUTO Group* činily 17,7 miliard eur (2020: 17,1 miliard eur; +3,9 %). Ve srovnání s rokem 2020 se podařilo výrazně zvýšit provozní výsledek na 1,08 miliard eur (2020: 756 milionů eur; +43,2 %). Rentabilita tržeb se zlepšila a s hodnotou 6,1 % je podstatně vyšší než v předchozím roce. Společnost v dalším průběhu roku počítá s velkými nejistotami vyvolanými válkou na Ukrajině a s ní spojeným nedostatkem dílů. ŠKODA AUTO bude i z tohoto důvodu důsledně pokračovat ve svém programu zaměřeném na zvyšování efektivity.

Navzdory pandemii koronaviru a nedostatku polovodičů dosáhla ŠKODA AUTO Group* v roce 2021 provozního výsledku převyšujícího jednu miliardu eur (1,08 miliard eur). Významná část tohoto výsledku vychází zejména ze silného prvního pololetí. Tržby v uplynulém hospodářském roce dosáhly 17,7 miliard eur (+3,9 %), rentabilita tržeb 6,1 % je podstatně vyšší než v roce 2020. Společnost zvýšila svůj čistý peněžní tok o 160 % na 554 milionů eur. Po silném prvním pololetí způsobil zejména nedostatek čipů v dalším průběhu roku omezení ve výrobě. Díky cílenému řízení prodeje, optimalizaci produktového mixu a prodeji vozů s vyšší výbavou vzrostly tržby za rok 2021 nad úroveň předešlého roku, a to navzdory nižšímu počtu dodaných vozů zákazníkům. Stabilizaci provozního výsledku ve čtvrtém kvartálu navíc zajistilo striktní řízení nákladů.

220322-Financni-vysledky_2021

Předseda představenstva ŠKODA AUTO Thomas Schäfer zdůrazňuje: „ŠKODA AUTO v uplynulém fiskálním roce prokázala vysokou míru odolnosti a flexibility. Naše společnost je stabilní, což dokazují i nejdůležitější finanční ukazatele, které se ve srovnání s rokem 2020 vyvíjely pozitivně. Díky skvělému týmovému výkonu všech 45 000 škodováků se nám podařilo dodat zákazníkům po celém světě 878 200 vozů. Zejména téměř 45 000 dodaných vozů ENYAQ iV s plně elektrickým pohonem výrazně předčilo naše očekávání. Tento silný moment využijeme a prostřednictvím nových modelů, jakými jsou například emotivní ENYAQ COUPÉ iV, modernizovaný KAROQ nebo sportovní FABIA MONTE CARLO, ještě přidáme. Kvůli válce na Ukrajině se však potýkáme s velkými nejistotami. Její dopady na naši obchodní činnost průběžně analyzujeme.“

Christian Schenk, člen představenstva ŠKODA AUTO za oblast Financí a IT, doplňuje: „Fiskální rok 2021 byl extrémně náročný. V této situaci jsme postupovali opatrně a v souladu s naší filozofií „Simply Clever“. Díky společnému výkonu všech zaměstnanců se nám podařilo náš provozní výsledek ve srovnání s rokem 2020 zvýšit na částku převyšující 1 miliardu eur.

Také tržby se vyvíjely velmi pozitivně, a to navzdory nižšímu odbytu v důsledku omezení výroby. I přesto se nám optimalizací prodejního mixu podařilo zvýšit tržby na 17,7 miliard eur, a to i přes dočasná zastavení výroby z důvodu částečné nedostupnosti komponentů v druhé polovině uplynulého roku. Ziskovost jsme zvýšili díky důslednému řízení nákladů a efektivity. V roce 2022 se soustředíme zejména na pokračování našeho úspěšného krizového řízení a na zvyšování efektivity, abychom co nejvíce zmírnili dopady současné složité situace na naše podnikání.“

Karsten Schnake, člen představenstva ŠKODA AUTO za oblast Nákupu, vysvětluje: „Vypjatá situace spojená s dodávkami polovodičů zpomalila v uplynulém roce náš růstový kurs. Díky rychlému rozhodnutí vyrábět nedokončené vozy, které byly kompletovány později, se nám podařilo náš výsledek stabilizovat. Děkuji členům Task Force týmu zaměřeného na polovodiče za jejich neuvěřitelné nasazení. Nyní se můžeme dívat na budoucnost s opatrným optimismem a od druhého pololetí předpokládáme výrazné zlepšení dodávek polovodičů.“

Důsledný management nákladů a každoroční investice ve výši dvou miliard eur
Česká automobilka bude letos důsledně pokračovat ve svém programu NEXT LEVEL EFFICIENCY zaměřeném na další zvyšování efektivity. Společnost bude zároveň v příštích letech investovat každoročně dvě miliardy euro. Investice se soustředí na další elektrifikaci modelové palety i na dodržení stanovených emisních předpisů. Pro další průběh roku ŠKODA AUTO předpokládá, že se situace spojená s dodávkami polovodičů v druhém pololetí zlepší. Kvůli válce na Ukrajině česká automobilka zároveň očekává výrazné dopady na provozní činnost.

ŠKODA AUTO Group* – Ukazatele za leden až prosinec 2021**:

    2021 2020 Změny v %
Dodávky zákazníkům vozů 878 200 1 004 800 -12,6 %
Dodávky zákazníkům, bez Číny vozů 807 000 831 800 -3,0 %
Výroba*** vozů 770 600 807 700 -4,6 %
Odbyt**** vozů 783 800 849 200 -7,7 %
Tržby mil. EUR 17 743 17 081 +3,9 %
Provozní výsledek mil. EUR 1 083 756 +43,2 %
Rentabilita tržeb % 6,1 4,4  
Investice (bez aktivovaných vývojových nákladů) mil. EUR 782 850 -8,0 %
Čistý peněžní tok mil. EUR 554 213 +160 %


 
*ŠKODA AUTO Group zahrnuje společnosti ŠKODA AUTO a.s., ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o., ŠKODA AUTO Deutschland GmbH, ŠKODA AUTO Volkswagen India Private Ltd. a podíl na zisku společnosti OOO Volkswagen Group Rus.
** Procentuální odchylky jsou vypočítány z nezaokrouhlených čísel.
*** Zahrnuje výrobu ŠKODA AUTO Group, bez výroby v Číně, na Slovensku, v Rusku a v Německu, ale včetně ostatních koncernových značek jako SEAT, VW a AUDI; výroba vozů bez rozložených sad.
**** Zahrnuje odbyt ŠKODA AUTO Group na odbytové společnosti, včetně ostatních koncernových značek jako SEAT, VW, AUDI, PORSCHE a LAMBORGHINI; odbyt vozů bez rozložených sad.

Doplňující informace

Fotografie

Štítky

Související články Na základě štítků: 2021, 2022, Výroční tisková konference