Brand Group CORE (BGC)

Brand Group CORE (BGC)

V rámci koncernu Volkswagen společnost Škoda Auto a její sesterské objemové značky navzájem spojují síly a své kompetence a synergie sdružují pod jednu střechu do skupiny hlavních koncernových značek, Brand Group CORE (BGC). Z koncernového hlediska se zmíněných 5 značek na celkovém objemu prodejů vozů podílí z více než poloviny a zaměstnává více než 200 000 lidí. Organizační fúzí těchto značek v rámci BGC tak vzniká silný tým, kterému se otevírají skvělé příležitosti.

Znamená to, že v koncernu Volkswagen všech pět značek, jimiž jsou Škoda a sesterské značky Volkswagen, SEAT/CUPRA a Volkswagen Commercial Vehicles, navzájem úzce spolupracuje s cílem zajistit společný růst a významně zvyšovat svou efektivitu jako celek.

V automobilovém průmyslu toho lze dosáhnout důsledným využíváním potenciálu stávajících synergií a úspor z rozsahu, což všechny zmíněné značky z hlediska nákladů zvýhodňuje. Z hlediska obsahu se vzájemná spolupráce soustředí na šest dohodnutých základních oblastí působení neboli na klíčové hybatele - CORE drivers. Jedná se o rozvíjení elektromobility jako technologie, harmonizaci prodejů mezi jednotlivými značkami, obecné snižování složitosti vozů, výrazné zrychlování vývoje nových modelů, optimalizaci výrobních a distribučních nákladů a posilování spolupráce na rozvoji společné kultury.

Deklarovaným cílem značek sdružených v BGC je nabízet špičkovou technologii za konkurenční ceny. Zákazníci z celého světa tak získávají přístupnou, atraktivní a cenově dostupnou mobilitu. Zároveň je důležité okolnímu světu předvést silnou a různorodou síť značek, přičemž v oblasti interních vztahů je zapotřebí jednat efektivně, koordinovaně a společně.

Skvělým příkladem úspěšné spolupráce v rámci BGC je společný projekt vývoje a výroby modelů Superb a Passat, na nichž Škoda jakožto odpovědná značka spolupracovala se značkou Volkswagen. Po dobu realizace celého projektu získáme výhodu efektivity ve výši více než 600 miliónů eur. Jde o vynikající příklad silných značek spolupracujících jako jeden tým.

BGC těží ze vzájemné spolupráce a sleduje jasnou strategii. Využívá individuálních silných stránek, zkušeností a znalostí zaměstnanců jednotlivých značek, kteří je v rámci BGC sdílejí. Dochází ke sdružování kompetencí, problémy se řeší společně. Výsledkem je zlepšování výkonu celého koncernu Volkswagen.

Zjistit více