Podkast #ExploreSkoda: akustika vozila ubrzano napreduje

Podkast #ExploreSkoda: akustika vozila ubrzano napreduje

Oblast akustike vozila dobija na značaju. Koji su glavni trendovi u ovoj oblasti? Koji faktori utiču na akustiku vozila, a koji na prvi pogled nisu toliko očigledni? A koje jedinstvene karakteristike imaju električna vozila? Istražili smo ova pitanja sa Jaromirom Žakom, specijalistom za tehničke propise za spoljnu buku u Škoda Auto.

26. 3. 2024 Podcast