2020: GODINA DRUGAČIJA OD DRUGIH

Prvi potpuno električni SUV model, 125 godina ŠKODA istorije i globalna pandemija koja je imala ogroman uticaj na naše živote. Ovo nije najlakša godina, ali ŠKODA može sa zadovoljstvom da se osvrne na 2020. godinu. Osvrnite se i vi sa nama.

Dodatne informacije

Tip fajla: JPG
Veličina fajla: 919 KB
Dimenzije: 2000 × 760 px
Objavljeno: 23. 12. 2020

Tags

Cookies podešavanja

Čuvanje željenih opcija korisnika na domenu
Statistika i analiza ponašanja korisnika
Marketing proizvoda i povezivanje sa društvenim mrežama
Sačuvaj podešavanja

Ovaj website koristi cookies. Više informacija o obradi ličnih podataka putem cookies i više informacija o vašim pravima možete naći u Informacije o obradi ličnih podataka putem cookies i drugih web tehnologija . U nastavku možete dati saglasnost za obradu vaših ličnih podataka i za navedene svrhe.