Manuelno bolji rezultat za oko 5 litara

U stvarnom merenju iskustvo tehničara obično im omogućava da postignu bolji rezultat od računara, sa prosečnim poboljšanjem od oko 5 litara

Dodatne informacije

Tip fajla: JPG
Veličina fajla: 28 MB
Dimenzije: 7991 × 5327 px
Objavljeno: 15. 12. 2020

Tags

Cookies podešavanja

Čuvanje željenih opcija korisnika na domenu
Statistika i analiza ponašanja korisnika
Marketing proizvoda i povezivanje sa društvenim mrežama
Sačuvaj podešavanja

Ovaj website koristi cookies. Više informacija o obradi ličnih podataka putem cookies i više informacija o vašim pravima možete naći u Informacije o obradi ličnih podataka putem cookies i drugih web tehnologija . U nastavku možete dati saglasnost za obradu vaših ličnih podataka i za navedene svrhe.