Zmena v predstavenstve spoločnosti ŠKODA AUTO

Dr. Johannes Neft prevezme v spoločnosti ŠKODA AUTO k 1. 1. 2021 funkciu člena predstavenstva za oblasť Technického vývoja. Bude nástupcom Christiana Strubeho, ktorý v ŠKODA AUTO niesol zodpovednosť za oblasť Technického vývoja od decembra 2015 a svoju aktívnu profesijnú kariéru ukončí odchodom do predčasného dôchodku.

Dodatočné informácie

Typ súboru: JPG
Veľkosť súboru: 3 MB
Rozmery: 2592 × 3872 px
Uverejnené: 10. 11. 2020

Menovky