Nový člen predstavenstva ŠKODA AUTO za oblasť Technického vývoja

› Spoločnosť ŠKODA AUTO vymenovala Dr. Johannesa Nefta za člena predstavenstva za oblasť Technického vývoja
› Christian Strube ukončí svoju aktívnu profesionálnu kariéru odchodom do predčasného dôchodku

Bratislava, 10. novembra 2020 – Dr. Johannes Neft prevezme v spoločnosti ŠKODA AUTO k 1. 1. 2021 funkciu člena predstavenstva za oblasť Technického vývoja. Stane sa nástupcom Christiana Strubeho, ktorý mal v ŠKODA AUTO zodpovednosť za oblasť Technického vývoja od decembra 2015 a svoju aktívnu profesionálnu kariéru teraz ukončí odchodom do predčasného dôchodku.

Dr. Johannes Neft prevezme k 1. 1. 2021 funkciu člena predstavenstva v spoločnosti ŠKODA AUTO. Svoju kariéru v spoločnosti Volkswagen AG zahájil tento absolvent štúdia mechaniky materiálov v roku 1999 v oblasti riadenia kvality, kde najskôr pôsobil v útvare Analýzy vád. Od roku 2001 stál Neft v čele Laboratória riadenia kvality spoločnosti Volkswagen Autoeuropa v Portugalsku, v roku 2004 sa vrátil do Wolfsburgu, kde zastával rôzne vedúce pozície v útvare Vývoja karosérie. V rokoch 2014 až 2016 niesol zodpovednosť za vývoj karosérií a v roku 2016 bol vymenovaný za vedúceho Vývoja karosérií v spoločnosti Volkswagen AG. Navyše, je členom dozornej rady v spoločnostiach Volkswagen Osnabrück, Volkswagen Sachsen i Sitech GmbH.

Christian Strube pôsobil od decembra 2015 vo funkcii člena predstavenstva spoločnosti ŠKODA AUTO za oblasť technického vývoja. Na tejto pozícii mal okrem iného hlavnú zodpovednosť za technickú realizáciu nového vozidla ŠKODA ENYAQ iV, prvého modelu značky na báze platformy MEB. Absolvent štúdia lodnej techniky zahájil svoju profesionálnu kariéru v koncerne Volkswagen najskôr v spoločnosti Volkswagen Kraftwerk GmbH, neskôr v roku 1993 prešiel do spoločnosti Volkswagen AG, kde následne zastával rôzne pozície v Nemecku aj v zahraničí. Od roku 2001 bol Strube vedúcim Vývoja karosérií a vnútorných výbav spoločnosti Volkswagen de México S.A. de C.V., v roku 2003 sa vrátil do Wolfsburgu. Tam následne pôsobil na rôznych vedúcich pozíciách, od roku 2010 mal ako vedúci Koncepčného vývoja zodpovednosť okrem iného za prácu na modulárnej platforme MQB. Od roku 2012 bol Strube ako vedúci Vývoja karosérií poverený sériovým vývojom rôznych modelových radov a potom bol povolaný do funkcie člena predstavenstva za oblasť Technického vývoja v spoločnosti ŠKODA AUTO.

Predseda predstavenstva ŠKODA AUTO Thomas Schäfer zdôrazňuje: „Christian Strube v uplynulých piatich rokoch pre spoločnosť ŠKODA AUTO vykonal veľa a dosiahol vynikajúce výsledky. Pod jeho vedením vznikli dôležité vozidlá, ako napríklad ôsma generácia modelu OCTAVIA a model ENYAQ iV, naše prvé vozidlo s čisto elektrickým pohonom na báze modulárnej platformy MEB koncernu Volkswagen. Christian Strube pracoval pre ŠKODA AUTO vždy s elánom a plným nasadením. Za to by som sa mu chcel úprimne poďakovať a prajem mu do novej etapy jeho života iba to najlepšie. Zároveň v našom tíme srdečne vítam Dr. Johannesa Nefta a teším sa na úspešnú spoluprácu s ním.“

Dodatočné informácie

Obrázky

Menovky