Trvalá udržateľnosť: ENYAQ RS iV je dodávaný s neutrálnou bilanciou emisií CO2

›   ŠKODA AUTO pri výrobe vo veľkej miere využíva recyklované a recyklovateľné materiály
›   Automobilka kompenzuje nevyhnutné emisie certifikovanými uhlíkovými kreditmi
›   Druhý životní cyklus: Použité batérie z vozidla ENYAQ iV následne slúžia ako stacionárne úložisko energie

Bratislava, 10. december 2022 – V rámci stratégie NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030 plánuje ŠKODA AUTO okrem iného znížiť emisie CO2 svojho vozového parku do roku 2030 v porovnaní s rokom 2020 o viac ako 50 %. Dôležitú rolu tu budú zohrávať aj nastupujúce elektrické vozidlá. Modely radu ENYAQ iV sú už teraz zákazníkom dodávané s neutrálnou bilanciou emisií CO2. ŠKODA AUTO okrem toho pri výrobe čoraz viac používa recyklované a recyklovateľné materiály. Pri plnení svojich ambicióznych cieľov v oblasti udržateľnosti sa automobilka od roku 2021 opiera o odborné znalosti Poradného výboru pre udržateľný rozvoj.

Majitelia vozidiel z rodiny ENYAQ iV môžu svojím automobilom značky ŠKODA jazdiť stopercentne „zeleno“ po celú dobu jeho životnosti, ak teda budú SUV nabíjať výhradne elektrinou vyrobenou z obnoviteľných zdrojov. ŠKODA AUTO totiž už teraz zákazníkom dodáva toto lokálne bezemisné čisté elektrické SUV s neutrálnou bilanciou emisií CO2. ŠKODA AUTO kompenzuje emisie CO2, ktorým sa pri výrobe stále nemožno vyhnúť, nákupom certifikovaných uhlíkových kreditov.

ENYAQ RS iV

ENYAQ RS iV

Rozsiahle využitie recyklovaných a recyklovateľných materiálov

V záujme účinného zníženia uhlíkovej stopy svojich vozidiel v celom hodnotovom reťazci ŠKODA AUTO vo svojich súčasných modeloch používa čoraz viac recyklovaných surovín. Podiel recyklovaných materiálov sa vo vozidlách ŠKODA neustále zvyšuje, používajú sa recyklované plasty, kovy a sklo. Z recyklovaných plastov, ktoré sa získavajú napríklad z nárazníkov a obalov starých batérií, sa vyrába nové obloženie podvozka, kryty motora alebo obloženie batožinového priestoru. ŠKODA AUTO pracuje aj na vývoji udržateľných materiálov s prírodnými zložkami, ktoré sa v budúcnosti dostanú aj do sériovej výroby. Patria medzi nich napríklad vlákna z cukrovej repy, ktoré sú vedľajším produktom cukrovaru Dobrovice neďaleko sídla spoločnosti ŠKODA AUTO v Mladej Boleslavi. Ako možné prírodné plnivá pre plastové kompozitné materiály možno použiť aj vlákna z kokosových orechov, škrupín orechov, ryže, korku a chmeľu, ale rovnako tak kávový grunt.

ENYAQ RS iV

ENYAQ RS iV

Druhý životní cyklus vysokonapäťových batérií

Batérie z modelov radu ENYAQ iV prechádzajú po použití vo vozidle do svojho druhého životného cyklu. V stacionárnych energetických úložiskách dodávajú predajcom ŠKODA udržateľne vyrobenú elektrinu, ktorú možno okrem iného využiť pre nabíjacie stanice, osvetlenie alebo klimatizáciu v showroome či v servise. Systémy takisto ukladajú prebytočnú tzv. zelenú elektrinu, ktorú vyrába napríklad fotovoltaický systém. Táto elektrina je potom dostupná kedykoľvek, a to bez ohľadu na počasie alebo aktuálne vyťaženie miestnej elektrickej siete. Životnosť batérií sa tak predĺži až na 15 rokov. Po skončení druhého životného cyklu v úložiskách odovzdáva ŠKODA AUTO batérie do riadeného recyklačného procesu. Získané suroviny sa následne používajú na výrobu nových batérií.

ENYAQ RS iV

ENYAQ RS iV

Ďalšie opatrenia na zníženie emisií CO₂

Široká škála opatrení spoločnosti ŠKODA AUTO v oblasti udržateľnosti je v súlade s environmentálnym prehlásením koncernu Volkswagen „goTOzero“, ktoré v oblasti životného prostredia zahŕňa témy zmeny klímy, zdrojov, kvality ovzdušia a dodržiavania predpisov v oblasti životného prostredia. Okrem zvýšeného používania udržateľných materiálov a využívania obnoviteľných zdrojov energie ŠKODA AUTO neustále znižuje spotrebu zdrojov pri výrobe každého jedného vozidla. Okrem surovín sa to týka aj spotreby energie a emisií v súvislosti s dopravou a logistikou. Závod na výrobu komponentov spoločnosti ŠKODA AUTO vo Vrchlabí je CO₂ neutrálny už od roku 2020. Ďalšie dva závody v Českej republike, Mladá Boleslav a Kvasiny, dosiahnu tento cieľ do roku 2030, závody v Indii už do roku 2025. V hlavnom závode spoločnosti ŠKODA AUTO v Mladej Boleslavi bude na jar roku 2023 do prevádzky uvedený tretí najväčší fotovoltaický strešný systém v Českej republike. Menší systém na strechách Servisného centra v Kosmonosoch a tepláreň, v ktorej sa už približne tretina paliva získava z biomasy, už vyrábajú elektrinu z obnoviteľných zdrojov.

ENYAQ COUPÉ RS iV a ENYAQ RS iV

ENYAQ COUPÉ RS iV a ENYAQ RS iV

Nezávislý Poradný výbor pre udržateľný rozvoj s medzinárodne uznávanými odborníkmi

Od novembra 2021 sa ŠKODA AUTO opiera o odborné znalosti Poradného výboru pre udržateľný rozvoj. Tento externý, nezávislý orgán sa skladá z piatich medzinárodne uznávaných odborníkov, ktorí predstavenstvu radia pri realizácii plánovaných opatrení v oblasti udržateľnosti a prispievajú novými pohľadmi, podnetmi a prístupmi. Automobilka sa tak stala jednou z prvých spoločností v Českej republike, ktoré sa v tejto oblasti opierajú o odborné znalosti vlastnej komisie.

ENYAQ COUPÉ RS iV a ENYAQ RS iV

ENYAQ RS iV

Dodatočné informácie

Obrázky

Menovky

Súvisiace tačové správy Na základe menoviek: 2022, elektromobil, elektromobilita, eMobilita, Enyaq, RS

Všetko