Konektivita: Aktualizácie prebiehajú vždy na diaľku

›   Vylepšené funkcie a nové možnosti softvéru vozidla sú priebežne aktualizované na diaľku
›   Množstvo online služieb ŠKODA Connect s funkciami špecifickými pre vozidlo ENYAQ iV
›   5,3" virtuálny kokpit a najväčšia dotyková obrazovka dodávaná do vozidiel ŠKODA s uhlopriečkou 13"

Bratislava, 10. december 2022 – ŠKODA ENYAQ RS iV ponúka stále pripojenie na internet a vďaka aktualizáciám na diaľku je softvér vozidla vždy aktuálny. Nová verzia softvéru ME 3.2, s ktorou je vozidlo ENYAQ RS iV dodávané, obsahuje niekoľko vylepšení a nové mapové podklady. Médiá, ako sú podcasty a videá, sú teraz prístupné na vyžiadanie, rovnako ako ďalšie funkcie vozidla, napríklad Adaptívny tempomat. Mnoho mobilných online služieb ŠKODA Connect ponúka funkcie špecifické pre vozidlo ENYAQ iV. Šofér môže na diaľku pomocou aplikácie MyŠKODA ovládať nabíjanie batérie alebo zapnúť klimatizáciu ešte pred začiatkom cesty. Infotainment vozidla ENYAQ RS iV má 13" centrálnu obrazovku, ktorá je najväčšia v aktuálnom portfóliu značky ŠKODA. ENYAQ RS iV je okrem toho štandardne vybavený 5,3" virtuálnym kokpitom a head-up displejom s rozšírenou realitou.

ENYAQ RS iV je vybavený 5,3" virtuálnym kokpitom, ktorý zobrazuje informácie o rýchlosti, asistenčných systémoch, jazdných dátach alebo o údajoch z navigácie. Súčasťou štandardnej výbavy je aj samostatne umiestnená centrálna obrazovka s 13" dotykovým displejom. Aktuálne najväčší displej dodávaný do vozidiel ŠKODA ponúka personalizované režimy zobrazenia a možno ho ovládať dotykom, pomocou posuvnej lišty, gestami podobne ako pri mobilnom telefóne, pohybom ruky alebo prostredníctvom digitálnej asistentky Laury. Head-up displej s rozšírenou realitou, ktorý je súčasťou štandardnej výbavy vozidla ENYAQ RS iV, zobrazuje informácie v dvoch zobrazovacích poliach priamo v zornom uhle šoféra. Súčasťou štandardnej výbavy je aj navigácia, bezdrôtové nabíjanie telefónu a audiosystém CANTON s 12 reproduktormi a digitálnym ekvalizérom.

ENYAQ RS iV

ENYAQ RS iV

Diaľkové ovládanie funkcií prostredníctvom mobilných online služieb ŠKODA Connect

Vďaka stálemu pripojeniu na internet pomocou zabudovanej karty eSIM je k dispozícii mnoho online funkcií. Dopravné informácie a plánovanie trás z navigácie tak môžu pracovať s online dátami. Navigácia vie zobraziť najbližšie dobíjacie stanice, dobíjacie stanice na plánovanej trase alebo najbližšie voľné parkovacie miesta. Rozšírená bola aj ponuka funkcií hlasového ovládania s online podporou. Niektoré mobilné online služby ŠKODA Connect ponúkajú funkcie špecifické pre vozidlo ENYAQ RS iV. Šofér môže na diaľku pomocou aplikácie MyŠKODA ovládať nabíjanie batérie alebo zapnúť klimatizáciu ešte pred začiatkom cesty. Aplikácia MyŠKODA obsahuje aj funkciu, ktorá šoférovi pripomenie zapnutie vykurovania interiéru alebo zahájenie nabíjania v prípade, keď je vonkajšia teplota v okolí vozidla ENYAQ RS iV príliš nízka pre efektívne využitie batérie.

ENYAQ RS iV

ENYAQ RS iV

Nová verzia softvéru ME 3.2

Nová verzia softvéru ME 3.2, s ktorou je dodávaný model ENYAQ RS iV, obsahuje okrem iného vylepšené rekuperačné brzdenie, nové mapové podklady a možnosť online importu trás vytvorených doma. V prípade potreby možno na vyžiadanie spustiť médiá ako sú podcasty a videá, prípadne ďalšie funkcie vozidla. Ľahko tak možno aktivovať napríklad funkciu navigácie alebo Adaptívny tempomat.

ENYAQ RS iV

ENYAQ RS iV

Dodatočné informácie

Obrázky

Menovky

Súvisiace tačové správy Na základe menoviek: 2022, elektromobil, elektromobilita, eMobilita, Enyaq, Konektivita, RS

Všetko