Watergen: Čerstvá a filtrovaná voda k dispozícii kedykoľvek a kdekoľvek

› Izraelská spoločnosť získava pitnú vodu z vlhkosti vzduchu
› Patentovaná technológia funguje ako veľmi účinná klimatizácia
› UV žiarenie ničí vírusy i baktérie a odbúrava chemické látky

Bratislava, 23. máj 2022 – Vo vozidle ŠKODA AFRIQ je použitý generátor pitnej vody od spoločnosti Watergen. Inovatívna izraelská spoločnosť sa z miestnej technologickej firmy stala jedným z popredných svetových dodávateľov systémov pre atmosférickú úpravu pitnej vody. Vďaka patentovanej technológii získava Watergen pitnú vodu z vlhkosti okolitého vzduchu. Vďaka tomu tak môže vyrábať pitnú vodu napríklad aj na púšti.

Zaujímavým prvkom, ktorý žiaci Stredného odborného učilišťa ŠKODA AUTO pod odborným dohľadom namontovali do vozidla ŠKODA AFRIQ, je generátor pitnej vody od spoločnosti Watergen. Pretekárske vozidlo pre púštnu rely tak svojim jazdcom neustále dodáva čistú, mineralizovanú a pitnú vodu. Jeho použitím vo vozidle AFRIQ ŠKODA AUTO upozorňuje na technológiu, ktorá môže pomôcť znížiť nedostatok vody napríklad aj v púštnych oblastiach severnej Afriky. Zníženie množstva potrebných fliaš na vodu okrem toho znižuje množstvo plastového odpadu a tým pádom aj uhlíkovú stopu.

Získavanie vody v štyroch krokoch

Získavanie pitnej vody zo vzdušnej vlhkosti patrí medzi najdôležitejšie a najmodernejšie technológie získavania vody. Spoločnosť Watergen je v tejto oblasti priekopníkom a svoju technológiu si nechala patentovať. Spoločnosť bola založená v roku 2009, je držiteľom celkovo 42 patentov a svoje výrobky predáva vo vyše 85 krajinách sveta. Watergen spolupracuje na znížení nedostatku vody v mnohých regiónoch sveta aj s vládami a mimovládnymi organizáciami. Proces získavania vody zo vzduchu prebieha v štyroch krokoch. Ventilátor najskôr nasaje vzduch a zabudovaný filter z neho potom odstráni prach a nečistoty. Vyčistený vzduch prechádza tepelným výmenníkom GENius, kde kondenzuje na vodu. Takto získaná voda potom prechádza kaskádovým filtrom, v ktorom sa ďalej čistí a mineralizuje. Počas tohto procesu UV svetlo ničí mikroorganizmy a rozkladá škodlivé chemické látky. Voda sa následne uchováva v zásobníku, kde nepretržite cirkuluje. Aj tu UV svetlo ničí zvyšné vírusy a baktérie.

Infografika - ŠKODA AFRIQ

PDF na stiahnutie      JPG na stiahnutie

Inštalácia vo vozidle ŠKODA AFRIQ

Portfólio spoločnosti Watergen zahŕňa rôzne výrobky pre priemyselné a súkromné využitie a rovnako aj verzie s vnútornou nádržou na vodu pre použitie v automobiloch. Vo vozidle ŠKODA AFRIQ je použité riešenie na mieru s využitím existujúcich komponentov. Nádrž je umiestnená na ľavej strane pri zadných dverách v rovnakom boxe ako filtrácia vody, mineralizácia a UV čistič. Držiak na téglik, miesto čapovania vody a kontrolný displej sú spojené do jedného celku a pripojené k palubnej doske. Stlačením tlačidla tečie voda do téglika až do okamihu, kým užívateľ jej prívod nezastaví. Súčasne sa na displeji zobrazuje aktuálny stav nádržky na vodu, teplota a vlhkosť vzduchu. Hlavná jednotka s ventilátorom, vzduchovým filtrom, výmenníkom tepla GENius, kondenzátorom a kompresorom je umiestnená za oboma sedadlami v zadnej časti vozidla. Tu je vzduch nasávaný, chladený a kondenzovaný na vodu. Systém je do vozidla plne integrovaný a podľa vonkajších podmienok, ako sú teplota a vlhkosť vzduchu, dokáže získať až 20 litrov pitnej vody denne. Najväčšie stacionárne zariadenia spoločnosti Watergen sú schopné vyprodukovať až 6 000 litrov vody za deň.

Dodatočné informácie

Obrázky

Menovky