ŠKODA Academy: Vysoká kvalita vzdelania a ďalšieho profesijného rozvoja

› Tradičné Stredné odborné učilište ŠKODA AUTO existuje od roku 1927 a je súčasťou ŠKODA Academy
› Všetci úspešní absolventi dostávajú od spoločnosti ŠKODA AUTO ponuku pracovného miesta na dobu neurčitú
› V školskom roku 2021/22 sa v 19 odboroch vzdeláva približne 900 žiakov stredného odborného učilišťa

Mladá Boleslav, 23. května 2022 – Vzdělávání vlastních mladých zaměstnanců má u společnosti ŠKODA AUTO dlouholetou tradici. Střední odborné učiliště ŠKODA AUTO založila společnost ve svém sídle v Mladé Boleslavi v roce 1927. Od té doby zde dokončilo studium téměř 24 000 učňů. Ve školním roce 2021/22 zde studuje v 19 různých technických oborech přibližně 900 studentů. Hlavními obory jsou strojírenství a elektrotechnika. Stěžejním projektem Středního odborného učiliště ŠKODA AUTO jsou žákovské vozy ŠKODA. Od školního roku 2013/14 si tak mohou studenti jednou ročně navrhnout a postavit své vlastní auto snů.

Už 95 rokov sa ŠKODA AUTO intenzívne venuje vzdelávaniu vlastných mladých zamestnancov. V roku 1927 spoločnosť vo svojom sídle v Mladej Boleslavi založila podnikové učilište, ktoré sa vďaka vysokej úrovni poskytovaného vzdelania rýchlo preslávilo po celej krajine. V súčasnosti je Stredné odborné učilište ŠKODA AUTO súkromným zariadením spoločnosti ŠKODA AUTO a od roku 2013 je  hlavnou súčasťou ŠKODA Academy, ktorá okrem vzdelávania zabezpečuje aj neprestajný profesijný rozvoj odborných pracovníkov.

V roku 1927 to bolo 58 žiačok a žiakov, do dnešného dňa tu vzdelanie úspešne ukončilo približne 24 000 študentov

Do prvého ročníka podnikového učilišťa ŠKODA AUTO nastúpilo v roku 1927 celkovo 58 žiačok a žiakov študujúcich v troch rôznych odboroch. V školskom roku 2021/22 bolo v škole zapísaných takmer 900 žiakov, z toho viac ako 12 percent tvorili dievčatá. V súčasnej dobe škola zabezpečuje 19 technických odborov so zameraním na strojárenstvo a elektrotechniku a so zvláštnym dôrazom na technológie budúcnosti. Veľmi žiadané sú učebné odbory Automechanik, Autoelektrikár a IT Mechatronik. Okrem podnikovej výučby majú žiaci možnosť absolvovať zahraničnú stáž u inej značky koncernu. Stredné odborné učilište ŠKODA AUTO úspešne dokončilo už takmer 24 000 študentov. Všetci absolventi dostávajú od spoločnosti ŠKODA AUTO ponuku pracovného miesta na dobu neurčitú. Zamestnanci majú okrem toho možnosť absolvovať na podnikovom učilišti nadstavbové a vzdelávacie kurzy.

ŠKODA AFRIQ

ŠKODA AFRIQ

Veľké investície do ŠKODA Academy

ŠKODA AUTO kladie veľký dôraz na neustále vzdelávanie a školenie svojich zamestnancov v optimálnych podmienkach. Od podpisu memoranda o podpore technického vzdelávania v spoločnosti ŠKODA AUTO investovala spoločnosť vo februári 2014 s podporou Odborového zväzu KOVO do ŠKODA Academy viac ako 370 miliónov českých korún (približne 14,5 milióna eur). Peniaze išli do rozšírenia, modernizácie a technického vybavenia vzdelávacích zariadení, ako aj do rozsiahlych programov ďalšieho vzdelávania.

Dodatočné informácie

Obrázky

Menovky