ŠKODA Akademija: Prvoklasni trening i nastavak edukacije

› Tradicionalna ŠKODA strukovna škola je otvorena 1927. godine i deo je ŠKODA Akademije
› Svaki diplomac dobija ponudu za stalni posao u ŠKODA AUTO
› U akademskoj godini 2021/22. na 19 kurseva je upisano oko 900 studenata

Beograd, 26. maj 2022 - ŠKODA AUTO ima dugu istoriju obuke novih talenata. Kompanija je daleke 1927. godine osnovala ŠKODA strukovnu školu u svom sedištu u Mlada Boleslavi. Od tada je diplomiralo gotovo 24.000 studenata. Od akademske godine 2021/22. upisano je oko 900 polaznika na 19 tehničkih kurseva, usmerenih na mehanički i elektrotehnički inženjering. ŠKODA studentski koncept automobil je važan projekat ŠKODA Strukovne škole; svake godine od akademske 2013/14, mladi profesionalci dobijaju priliku da dizajniraju i izrade svoj automobil iz snova.

Već 95 godina ŠKODA AUTO čvrsto je predana obuci svoje sledeće generacije zaposlenih. Već 1927. godine kompanija je u svom sedištu u Mlada Boleslavi osnovala ŠKODA strukovnu školu, koja je zahvaljujući visokom standardu obuke brzo stekla nacionalno priznanje. Strukovna škola ŠKODA je danas privatni objekat ŠKODA AUTO. Od 2013. godine centralni je stub ŠKODA akademije, koja osim obuke osigurava i kontinuirano stručno usavršavanje i kvalifikaciju radnika.

58 učenika u inauguracijskoj klasi, oko 24.000 diplomaca do danas

Godine 1927. u prvoj klasi ŠKODA strukovne škole bilo je 58 polaznika. Prošli su obuku u tri predmetna područja. U akademskoj godini 2021/22. ustanova ima gotovo 900 studenata, od kojih su preko 12 procenata žene. Trenutno postoji 19 tehničkih kurseva za osposobljavanje, s naglaskom na mehanički inženjering i elektrotehniku s posebnim naglaskom na nove tehnologije. Posebno su tražena stažiranja za automehaničare, autoelektričare i informatičke mehatroničare. Osim obuke unutar kompanije, pripravnici imaju priliku i da odrade praksu u inostranstvu kod drugog brenda Grupe. Do danas je gotovo 24.000 učenika uspešno završilo školovanje u ŠKODA Strukovnoj školi. ŠKODA AUTO svakom diplomcu nudi stalno radno mesto u kompaniji. Zaposleni takođe mogu pohađati druge kurseve za usavršavanje.

ŠKODA AFRIQ

ŠKODA AFRIQ

Velika investicija u ŠKODA akademiju

ŠKODA AUTO veliku važnost pridaje kontinuiranoj edukaciji i usavršavanju svojih zaposlenih pod optimalnim uslovima. Od potpisivanja memoranduma o podršci tehničkoj obuci u ŠKODA-i u februaru 2014, kompanija je – uz podršku sindikata KOVO – uložila više od 370 miliona čeških kruna (oko 14,5 miliona evra) u Škoda akademiju. Finansiranje je omogućilo proširenje, modernizaciju i opremanje objekata za obuku najsavremenijom tehnologijom i ponudilo sveobuhvatne programe obuke.

download-de

share-de

Dodatne informacije

Fotografije

Tags