Rozhovor s Robertom Bartom, koordinátorom projektu eMobility, ŠKODA AUTO Slovensko

Je infraštruktúra na Slovensku podľa vás dostatočná?

R. Barta: Pre fungovanie elektromobility je infraštruktúra kľúčová. Jej čo najrýchlejšie rozširovanie je v záujme všetkých. Aktuálne by sa mohlo zdať, že dostupnosť a pokrytie územia Slovenska nabíjacími stanicami je postačujúce. Avšak dynamický rozvoj elektromobility a záujem zákazníkov o PHEV/BEV aj na Slovensku naznačuje, že to i napriek pandémii nemusí byť v dôsledku zvýšených predajov o pár mesiacov pravdou. Dôležitú úlohu tu musí hrať štát svojou politikou a stimulmi na podporu rozvoja elektromobility a infraštruktúry. Koniec koncov, nedávno bol vládou schválený tzv. Plán obnovy a odolnosti SR. V rámci neho plánuje štát do podpory zelenej formy dopravy investovať približne 51 miliónov eur. Časť z nich sa plánuje využiť práve na vybudovanie 228 ultrarýchlych nabíjacích staníc pri diaľniciach, 500 rýchlonabíjacích staníc a vyše 2 600 AC staníc pre mestá a firmy.

Zároveň sa v rámci ŠKODA AUTO snažíme pracovať na budovaní infraštruktúry aj ponukou balíčkov tak, aby elektromobilita bola dostupná pre všetkých zákazníkov na Slovensku.

Pre koho sú tieto služby a balíčky určené?

R. Barta: Balíček S je určený pre človeka s možnosťou domáceho nabíjania – teda v podstate pre väčšinu majiteľov elektrifikovaných vozidiel ŠKODA. Balíček M môže využiť buď súkromná osoba, ktorá chce komplexné riešenie, alebo menšia firma s niekoľkými elektromobilmi. Balíček L využijú predovšetkým vlastníci domov či väčšie firmy. Ideálny je pre všetkých, ktorí uvažujú o energetickej efektivite, či dokonca sebestačnosti.

Ponúkate balíčky sami alebo s partnermi?

R. Barta: Využívame služby nášho inštalačného partnera, ktorý je vysoko kvalifikovaný pre tento druh služieb. Vykonáva inštalácie na adrese zákazníka a súčasne je schopný zabezpečiť aj odborné poradenstvo.

Koľko zhruba stoja tieto balíčky?

R. Barta: Balíček S vychádza na 136 €. Balíček M ponúkame od 368 €, k čomu je nutné pripočítať cenu zákazníkom vybraného wallboxu ŠKODA iV a ďalších zariadení podľa objednávky. Cenu tiež ovplyvňuje zložitosť novobudovanej elektroinštalácie. Balíček L, ktorého súčasťou môže byť fotovoltaické riešenie či veľké energetické úložisko, je veľmi individuálnou záležitosťou, preto sa nedá stanoviť konkrétna suma. Realizácii predchádza potrebná dôkladná štúdia stavu objektu a možností, ktoré je možné v danej lokalite realizovať. Rámcovo sa podľa rozsahu pohybujeme rozhodne už v tisíckach eur.

Ako si zákazník konkrétny balíček objedná?

R. Barta: Požiadavku zadá u svojho predajcu už vo fáze konfigurácie vozidla. Po objednaní produktu predajca sprostredkuje kontakt na inštalačného partnera. Ten kontaktuje zákazníka a dohodne si s ním termín schôdzky pre kontrolu miesta, tzv. Home-Check v lokalite budúcej inštalácie. Po nej vypracuje ponuku s ohľadom na požiadavky zákazníka a technické parametre a po jeho akceptácii ponuky realizuje príslušné odborné riešenie. Nakoniec inštalačný partner vyfakturuje službu zákazníkovi, a tým je celá vec uzavretá. V prípade problému s niektorou službou či produktom je k dispozícii zákaznícka linka, na ktorej je zákazníkovi k dispozícii odborný personál pripravený vzniknutý problém čo najskôr riešiť.

Dodatočné informácie