ŠKODA AUTO Slovensko spúšťa službu POWERPASS pre jednoduché nabíjanie elektrifikovaných vozidiel

› Riešenie ponúka prostredníctvom karty alebo aplikácie prístup k viac než 200 000 dobíjacím staniciam po celej Európe, z toho viac ako 820 na Slovensku
› Roamingová služba domáceho a zahraničného nabíjania
› Tri tarifné modely a pohodlné mesačné vyúčtovanie
› Špeciálna štartovacia ponuka pre zákazníkov nového elektrického SUV ŠKODA ENYAQ iV

Bratislava 1. jún 2021 – ŠKODA AUTO Slovensko zavádza pri príležitosti vstupu nového elektrického SUV ENYAQ iV na slovenský trh jednoduchú a šikovnú možnosť dobíjania elektrifikovaných vozidiel. Prostredníctvom služby POWERPASS môžu majitelia elektrifikovaných vozidiel ŠKODA využívať 800 dobíjacích staníc na Slovensku a celkovo viac ako 200 000 dobíjacích staníc vo väčšine európskych krajín. Medzi podporovanými stanicami budú na Slovensku nabíjacie stanice spoločností ZSE či Green Way. K dispozícii bude aj rýchlonabíjacia sieť IONITY. Dobíjať sa dá úplne jednoducho pomocou jedinej RFID karty alebo aplikácie POWERPASS v smartfóne, ceny sú transparentné a jednotné. Pre tých,ktorí si kúpia novinku ŠKODA ENYAQ iV, navyše existuje špeciálna štartovacia ponuka: prvý rok získajú platené tarifné modely za maximálne zvýhodnených podmienok. Pri modeloch ENYAQ iV s rýchlym DC nabíjaním sú pre zákazníkov počas prvých 12 mesiacov od aktivácie služby pripravené mimoriadne výhodne sadzby POWERPASS, dokonca s nulovým mesačným paušálom.

POWERPASS je súčasťou ekosystému ŠKODA iV, ktorý ŠKODA AUTO zavádza súbežne s elektrifikáciou svojej modelovej palety. Poskytne zákazníkom množstvo výhod súvisiacich s elektromobilitou, ako napríklad špeciálne mobilné on-line služby alebo služby pre nabíjacie wallboxy ŠKODA iV. POWERPASS umožní pomocou jedinej RFID karty (RFID znamená Radio Frequency Identification) alebo prostredníctvom aplikácie POWERPASS v smartfóne pohodlné a nekomplikované dobíjanie po celej Európe. Okrem verejných rýchlonabíjacích staníc celoeurópskej siete IONITY je súčasťou systému aj množstvo ďalších verejných dobíjacích miest ostatných prevádzkovateľov. Na Slovensku ide predovšetkým o siete energetických spoločností a postupne budú pribúdať aj ďalšie nabíjacie body.

Užívateľ pritom nemusí premýšľať nad rôznymi spôsobmi autorizácie alebo disponovať niekoľkými prístupovými kartami, ceny sú prevádzkovateľom pre zákazníka zazmluvnené pre 24 európskych krajín a vie si ich pozrieť vopred, ešte pred cestou do zahraničia. „Vychádzame z toho, že zákazníci s elektrifikovanými vozidlami značky ŠKODA svoje vozidlá prednostne nabíjajú doma alebo v zamestnaní. POWERPASS predstavuje ideálny doplnok na dobíjanie na dlhších cestách, poprípade pre ľudí cestujúcich často po území celej Európy, pričom zo zahraničného roamingu nevyplývajú pre zákazníka žiadne dodatočné roamingové poplatky,“ opisuje riešenie POWERPASS aplikácie Robert Barta, koordinátor eMobility ŠKODA AUTO Slovensko a dodáva: „Zákazníci tak môžu dobíjať svoj elektrifikovaný model značky ŠKODA na viac ako 820 nabíjacích staniciach na Slovensku alebo v prípade, že sa vyberie na cestu po Európe, majú k dispozícii viac než 200-tisíc nabíjacích staníc v partnerskej sieti.“

Aplikácia POWERPASS má pritom široké využitie, okrem dobíjania v nej používateľ nájde tiež informácie o sieti nabíjacích staníc, podľa ktorej si môže plánovať trasu. Rovnako tak si môže preveriť ceny dobíjania či zistiť, kde je dostupná aká rýchlosť nabíjania. „Využitie aplikácie je skutočne široké a zákazník v nej nájde všetky potrebné informácie, aby vedel perfektne fungovať so svojim elektromobilom, nech už sa vyberie kamkoľvek. V ŠKODA AUTO Slovensko pritom pracujeme na tom, aby sme sieť dobíjacích staníc neustále rozširovali, aby si zákazníci mohli svoj elektrifikovaný model dobiť prakticky kdekoľvek,“ vysvetľuje Robert Barta.

Tri tarifné modely a mesačné vyúčtovanie

POWERPASS bude k dispozícii s tromi tarifnými úrovňami pre všetky PHEV a BEV modely ŠKODA iV, a to s ohľadom na spôsob využívania elektrifikovaných modelov. V základnom tarife Charge Free zákazník neplatí mesačný poplatok. Pri dobíjaní na rýchlonabíjacích staniciach siete IONITY platí 0,79 eur za kWh, pri dobíjaní striedavým prúdom (AC) je cena 0,49 eur / kWh a pri dobíjaní jednosmerným prúdom (DC) 0,79 eur / kWh. V tarife Simply Charge bude základný mesačný poplatok vo výške 17,59 eur. Na rýchlonabíjacích staniciach siete IONITY bude potom dobíjanie stáť 0,50 eur za kWh. Na ostatných verejných dobíjacích miestach sa bude pri dobíjaní striedavým prúdom (AC) platiť 0,29 eur / kWh a pri dobíjaní jednosmerným prúdom (DC) 0,49 eur / kWh. Základný poplatok v tarife Charge Faster bude 22,59 eur mesačne, pritom sa náklady spojené s dobíjaním znížia na 0,30 eur / kWh v sieti IONITY na 0,19 eur / kWh (AC) a 0,39 eur / kWh (DC) na dobíjacích staniciach ostatných poskytovateľov. Vyúčtovanie prebehne pohodlne raz za mesiac.

Zákazníci, ktorí siahnu po novom modeli ŠKODA ENYAQ iV, získajú v prvom roku od aktivácie služby maximálne zvýhodnené podmienky. Majitelia modelov ENYAQ iV vybavených na želanie vyšším nabíjacím výkonom batérie (balík rýchle DC nabíjanie) získajú v rámci služby POWERPASS na prvých 12 mesiacov od aktivácie služby tarifu Charge Faster bez základného poplatku, tzn. 0 eur mesačne pri najvýhodnejších cenách (AC = 0,19 eur / kWh, DC = 0,39 eur / kWh, Ionity = 0,30 eur / kWh). Pre zákazníkov vozidla ENYAQ iV bez rýchlejšieho nabíjania budú k dispozícii všetky tri vyššie spomínané tarify s rovnakými nabíjacími sadzbami, avšak zo zvýhodnenými mesačnými poplatkami. Charge Free bude ponúkaný bez mesačného poplatku, za tarifu Simply Charge zaplatia zákazníci 4,99 eur mesačne a Charge Faster vyjde na 9,99 eur mesačne. Doba viazanosti služby u všetkých tarifných variantov bude vždy predstavovať dvanásť mesiacov. Všetky uvedené ceny sú vrátane DPH.

Aktivácia karty prostredníctvom aplikácie POWERPASS

Karta RFID, pomocou ktorej sa majiteľ elektrifikovaného automobilu značky ŠKODA bude môcť na dobíjacej stanici preukazovať bezkontaktne aj bez použitia smartfónu, bude zákazníkovi zaslaná bezplatne. Je k tomu potrebná predchádzajúca inštalácia aplikácie POWERPASS, prostredníctvom ktorej sa karta objedná a jednorazovo prepojí. Vďaka tejto aplikácii si bude následne možné kedykoľvek nechať zobraziť aktivovaný tarifný program, aktuálne ceny elektriny, registrované karty a doteraz realizované procesy dobíjania. Aplikácia bude navyše tiež vedieť spárovať komunikáciu s wallboxom ŠKODA iV Connect alebo Connect +. Takto si zákazník jednoducho pod jedným účtom vytvorí vlastné ekosystém-správy nabíjania doma aj na dobíjacích staniciach tretích strán.

Viac informácií o programe POWERPASS je možné nájsť na webe https://webapps.skoda-auto.sk/ostatne/powerpass/.

Dodatočné informácie

Menovky