Môže byť výroba vozidiel uhlíkovo neutrálna? V závode vo Vrchlabí to má ŠKODA na dosah

› Emisie CO2 vysoko moderného závodu spoločnosti ŠKODA AUTO na výrobu komponentov vo Vrchlabí klesli z pôvodných 45 000 ton ročne na súčasných 3 000 ton
› Úspory zaistil najmä prechod na energie z obnoviteľných zdrojov
› Neutrálna bilancia emisií CO2 bude dosiahnutá ešte dôslednejším využívaním obnoviteľnej energie, pomocou ďalších úsporných krokov a ekologických kompenzačných opatrení

Ako prvý závod spoločnosti ŠKODA AUTO na celom svete bude mať vrchlabský závod na výrobu komponentov ešte v tomto roku uhlíkovo neutrálnu výrobu. Najväčšie úspory emisií oxidu uhličitého umožňuje dôsledný prechod tohoto high-tech závodu na energiu z obnoviteľných zdrojov. Predovšetkým vďaka tomu sa podarilo emisie CO2 znížiť z pôvodných 45 000 ton ročne na súčasé 3 000 tony. Ďalším krokom bude riešenie zostávajúcich emisií pomocou ďalších opatrení a emisných kompenzácií.

Michael Oeljeklaus, člen predstavenstva spoločnosti ŠKODA AUTO za oblasť výroby a logistiky, povedal: „Od druhej polovice tohoto desaťročia budeme pre výrobu vozidiel a komponentov v našich výrobných závodoch v Českej republike využívať výlučne uhlíkovo neutrálnu energiu. Pri realizácii tohoto zámeru je úplným priekopníkom závod vo Vrchlabí. Svoju úlohu hi-tech závodu aj v šetrnosti k životnému prostrediu a energetické efektivite si tak na 100 % obháji.“

Mimoriadny význam pri prechode závodu na uhlíkovo neutrálnu výrobu majú rozsiahle a cielené úsporné opatrenia. Ročnú spotrebu energie sa len vďaka modernizácii sústavy pre vykurovanie závodu v rokoch 2012 a 2013 podarilo znížiť o 6 700 MWh, čo predstavuje doposiaľ najväčšiu položku. Začiatkom roku 2020 spoločnosť ŠKODA AUTO svoje úsilie o znižovanie spotreby energie v závode Vrchlabí ďalej podporovala.

Závod aktuálne realizuje dvanásť projektov, ktoré ušetria viac ako 2 000 MWh tepelnej energie a takmer 1 800 MWh elektriny. Patrí medzi ne uzavretie nevyužívaných okruhov kúrenia, úsporná regulácia teploty v halách a špeciálne riadenie výmeny vzduchu. Okrem toho je osvetlenie rôznych priestorov v areáli závodu viazané na prevádzkovú dobu. Pre zistenie prípadných tepelných únikov sa používa termokamera, ktorá dokáže odhaliť tepelné straty nie len na plášti budov, ale taktiež straty vykurovacej sústavy. Vďaka identifikácií strát je možné vzniknuté úniky riešiť a tým usporiť teplo a teda aj emisie CO2.

Spoločnosť ŠKODA AUTO pri znižovaní emisií CO2 v závode Vrchlabí dbá na dôsledné využívanie alternatívnych energií. Ročná výroba závodu si vyžiada zhruba 47 000 megawatthodín (MWh) elektriny, z čoho 41 500 MWh, teda viac ako 88 percent, pochádza z obnoviteľných zdrojov. Jediným zostávajúcim využívaným fosílnym zdrojom energie je v súčasnej dobe zemný plyn, ktorý sa od roku 2021 postupne nahradí uhlíkovo neutrálnym metanom z bioplynových staníc.

Zvyšné emisie CO2 budú vyvážene pomocou ďalších opatrení a nákupom uhlíkových kompenzácií. Týmito takzvanými uhlíkovými kreditmi spoločnosti ŠKODA AUTO podporí projekty na ochranu klímy, ako napríklad výrobu energie z obnoviteľných zdrojov v Indii alebo na ochranu dažďových pralesov.

ŠKODA AUTO podporuje aj rôzne ekologické aktivity v rámci firmy, automobilka sa zaviazala v okolí závodu vo Vrchlabí v roku 2020 vysadiť takmer 40 000 stromčekov. Akciu v polovici mája 2020 zahájila skupina 29 zamestnancov, medzi nimi nechýbal ani vedúci závodu Ivan Slimák: V Krkonošskom národnom parku, konkrétne v Špindlerovom Mlyne, vysadili 2 000 sadeníc.

Taktiež v ďalších závodoch sa trvalo investuje do ochrany klímy: koncom roku 2019 bola v závode v Púne uvedená do prevádzky jedna z najväčších strešných solárnych elektrárni v Indii. Okrem toho sa pri výrobe elektriny v tepelnej elektrárni dcérskej spoločnosti ŠKO-ENERGO v Mladej Boleslavi využíva výrazný podiel biomasy. Hmotnosť ročne spotrebovaných drevených peliet dosahuje až 95 000 ton a podiel paliva z obnoviteľných zdrojov vďaka tomu už dnes robí 30 percent. Cieľom je zvýšiť v budúcnosti podiel uhlíkovo neutrálnej biomasy až na 100 percent.

V závode Vrchlabí sa od roku 2012 vyrába automatická sedemstupňová priamo radená prevodovka (DSG) DQ200. Denne tu vzniká 2 200 kusov; v roku 2019 bola vyrobená trojmiliónta prevodovka DQ200.

Dodatočné informácie

Menovky