ŠKODA AUTO Volkswagen India Private Limited uvádí do provozu největší střešní solární elektrárnu v Indii

› 25 770 fotovoltaických modulů na 63 000 m² střešní plochy ročně vyprodukuje 12,2 mil. kWh energie
› Až 15 procent celkové spotřeby energie v závodě pokryje „zelená“, obnovitelná energie
› Snížení emisí oxidu uhličitého o 9 000 tun ročně

Mladá Boleslav/Púna, 12. prosince 2019 – Společnost SKODA AUTO Volkswagen India Private Limited ve svém závodě v Chakanu, Púně, uvedla do provozu jednu z největších střešních solárních elektráren v Indii. Automobilka spolu se svým partnerem Amp Energy instalovala celkem 25 770 fotovoltaických modulů. Amp Energy je firma s celosvětovou působností, která vyvíjí flexibilní a čisté energetické infrastruktury. Tato elektrárna pokryje až 15 procent roční spotřeby elektřiny v závodě, maximální výkon modulů činí 8,5 megawattů. Zprovozněním tohoto zařízení snižuje automobilka v závodě v Púně svou závislost na neobnovitelných zdrojích energie a vydává se na cestu k uhlíkové neutralitě závodu.

Společnost ŠKODA AUTO Volkswagen India Private Limited v závodě v Púně vytvořila základní předpoklad k tomu, aby byla do roku 2030 uhlíkově neutrální. Fotovoltaické zařízení společnosti se skládá z 25 770 vysoce efektivních polykrystalických modulů a nachází se na střeše komplexu svařoven o ploše 63 000 m². Zařízení bude ročně dodávat celkem 12,2 mil. kWh energie a emise CO₂ z titulu výroby automobilů v závodě se tak sníží o více než 9 000 tun ročně. Současně se sníží i přímé sálání tepla ze slunečního záření dovnitř haly.

Gurpratap Boparai, jednatel společnosti ŠKODA AUTO Volkswagen India Private Limited, zdůrazňuje: „Se zprovozněním solární elektrárny v našem závodě v Púně přijímáme odpovědnost a přispíváme svým dílem k trvale udržitelné ekologické budoucnosti našeho podniku. Do budoucna plánujeme realizaci dalších ekologických projektů a chceme aktivně napomoci tomu, aby Indie přispěla k celosvětovému snižování emisí CO₂.“

Michael Oeljeklaus, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast výroby a logistiky, k tomu dodává: „V celosvětovém měřítku pracujeme na dosažení uhlíkově neutrální výroby do roku 2030. Se zprovozněním nové střešní solární elektrárny v závodě v Púně přispíváme i v Indii k trvale udržitelnému rozvoji a ukazujeme tím současně smysl pro zodpovědnost.“

Vedle důsledného zlepšování své bilance CO₂ se ŠKODA AUTO Volkswagen India Private Limited zaměřuje na trvale udržitelný rozvoj, šetrné nakládání s přírodními zdroji a efektivní optimalizaci nákladů. V závodě v Púně se například pracuje i na tom, aby v budoucnu nevznikal žádný odpad, který se likviduje na skládkách. Kromě toho budou realizovány i četné další projekty, zaměřené na to, aby byla výroba šetrná k životnímu prostředí.

Doplňující informace

Fotografie

Štítky